تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

truecaller caller id block premium v8 72 6 - جستجو

truecaller caller id block premium v8 72 6 از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.truecaller - caller id premium 8.78.7 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.78.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرعت اطلاعات فرد تما ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/324/Truecaller - Caller ID Premium 8.78.7 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.86.7 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.86.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/450/Truecaller - Caller ID Premium 8.86.7 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 9.11.6 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.11.6 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/890/Truecaller - Caller ID Premium 9.11.6 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 9.11.6 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.11.6 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/889/Truecaller - Caller ID Premium 9.11.6 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.85.8 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.85.8 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/406/Truecaller - Caller ID Premium 8.85.8 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 9.00.2 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.00.2 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/573/Truecaller - Caller ID Premium 9.00.2 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.87.7 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.87.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/504/Truecaller - Caller ID Premium 8.87.7 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 9.2.8 - شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.2.8 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/676/Truecaller - Caller ID Premium 9.2.8 - شماره گير حرفه اي اندرويد/truecaller - caller id premium 9.1.8 - شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.1.8 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/624/Truecaller - Caller ID Premium 9.1.8 - شماره گير حرفه اي اندرويد/truecaller - caller id premium 9.2.8 - شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.2.8 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/676/Truecaller - Caller ID Premium 9.2.8 - شماره گير حرفه اي اندرويد/truecaller - caller id premium 9.7.7 - شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v9.7.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/805/Truecaller - Caller ID Premium 9.7.7 - شماره گير حرفه اي اندرويد/truecaller - caller id premium 8.80.9 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.80.9 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/367/Truecaller - Caller ID Premium 8.80.9 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.79.7 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.79.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/336/Truecaller - Caller ID Premium 8.79.7 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.79.7 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.79.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/336/Truecaller - Caller ID Premium 8.79.7 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.80.9 - شماره گیر حرفه ای اندروی

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.80.9 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرع ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/367/Truecaller - Caller ID Premium 8.80.9 - شماره گير حرفه اي اندروي/truecaller - caller id premium 8.84.12 - شماره گیر حرفه ای اندرو

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.84.12 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی ها تقدیم شما عزیزانtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سر ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/390/Truecaller - Caller ID Premium 8.84.12 - شماره گير حرفه اي اندرو/truecaller - caller id premium 8.71.7- شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.71.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرعت اطلاعات فرد تما ... بیشتر ...
منبع : http://tinyapp.ParsiBlog.com/Posts/187/Truecaller - Caller ID Premium 8.71.7- شماره گير حرفه اي اندرويد/truecaller - caller id premium 8.71.7- شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.71.7 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرعت اطلاعات فرد تما ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/187/Truecaller - Caller ID Premium 8.71.7- شماره گير حرفه اي اندرويد/truecaller - caller id premium 8.72.5- شماره گیر حرفه ای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

truecaller – caller id & block premium v8.72.5 – اپلیکیشن اطلاعات شماره تماس و شماره گیر حرفه ای اندروید نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller: caller id, sms spam blocking & dialer premium عنوان برترین و پر ترین برنامه در زمینه شناسایی مخاطبین ناشناس و مسدود سازی تماس های تبلیغاتی و اسپم است که توسط true software scandinavia ab برای سیستم عامل اندروید منتشر شده است. سیستم قدرتمند و دیت س جهانی این اپلیکیشن هر ی را قادر می سازد تا در صورت دریافت تماس ناشناس به سرعت اطلاعات فرد تما ... بیشتر ...
منبع : http://softroid.ParsiBlog.com/Posts/198/Truecaller - Caller ID Premium 8.72.5- شماره گير حرفه اي اندرويد/[موبایل] truecaller - caller id & block v8.13 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه

درخواست حذف اطلاعات

(96/3/10) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.13نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و ... truecaller - caller id & block v8.13 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه ای اندروید ...مطالب مرتبط: phone manager - نرم افزار موبایل مدیریت گوشی htc transfer tool - نرم افزار موبایل انتقال اطلاعات بین گ ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/170531/[موبایل] truecaller - caller id & block v8.11 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه

درخواست حذف اطلاعات

(96/2/22) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.11نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و ... truecaller - caller id & block v8.11 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه ای اندروید ...مطالب مرتبط: phone manager - نرم افزار موبایل مدیریت گوشی htc transfer tool - نرم افزار موبایل انتقال اطلاعات بین گ ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/170512/[موبایل] truecaller - caller id & block v8.10 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه

درخواست حذف اطلاعات

(96/2/21) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.10نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و ... truecaller - caller id & block v8.10 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه ای اندروید ...مطالب مرتبط: phone manager - نرم افزار موبایل مدیریت گوشی htc transfer tool - نرم افزار موبایل انتقال اطلاعات بین گ ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/170511/[موبایل] truecaller - caller id & block v8.87.9 - نرم افزار موبایل نمایش نام و ا

درخواست حذف اطلاعات

(97/3/13) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.87.9نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شناسایی و نمایش سریع اطلاعات شخص تماس گیرنده می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و مفید میتوانید به راحتی با اطلاعات از هویت شخص تماس گیرنده نسبته به تصمیم گیری در مورد نحوه پاسخگویی به شخص تصمیم بگیرید. این اپلیکیشن با دارا بودن لیست سیاه از سرویس ها تبلیغاتی از مزاحمت تماس های تبلیغاتی و پیامک ه ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/180603/[موبایل] truecaller - caller id & block v10.9.6 - نرم افزار موبایل نمایش نام و ا

درخواست حذف اطلاعات

(97/9/14) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 10.9.6نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شناسایی و نمایش سریع اطلاعات شخص تماس گیرنده می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و مفید میتوانید به راحتی با اطلاعات از هویت شخص تماس گیرنده نسبته به تصمیم گیری در مورد نحوه پاسخگویی به شخص تصمیم بگیرید. این اپلیکیشن با دارا بودن لیست سیاه از سرویس ها تبلیغاتی از مزاحمت تماس های تبلیغاتی و پیامک ه ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/181205/فیلم s caller

درخواست حذف اطلاعات

فیلم s caller 2017 با کیفیت بالا فیلم s caller شات کار | صدای زنگ تلفن [2017] زیرنویس هماهنگ با نسخه های منتشر شده دوبله اختصاصی download new 2017 movie s caller + zirnevis farsi ادامه مطلب
منبع : http://onefilm.blog.ir/post/دانلود-فیلم-Shot-Callertruecaller adds request money feature to truecaller pay

درخواست حذف اطلاعات

truecaller has introduced a new feature as part of its truecaller pay service. users can now nudge their contacts to pay them using a direct payment request, which shows up in the recipient's notifications and the person can then tap on the notification and pay instantly after entering the mpin. truecaller believes the feature will be useful to avoid "awkward situations of asking for money from someone". apart from this, users can now also create shareable payment links, which can then be sent overing messaging apps or posted on a website, allowing those who click on it to pay you...
منبع : http://gsmarena.com/truecaller_adds_request_money_feature_to_truecaller_pay-news-26744.php[موبایل] truecaller - caller id & block v8.87.9 - نرم افزار موبایل پیدا شماره ها

درخواست حذف اطلاعات

(97/3/13) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.87.9نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و مفید میتوانید به راحتی به اطلاعات مربوط به مخاطبی که می خواهید با آن تماس بگیرید دسترسی داشته باشید و به سرعت اطلاعات را برای استفاده بعدی در دفترچه تلفن ذخیره کنید. ا ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/180603/truecaller introduces call recording feature in the android app

درخواست حذف اطلاعات

truecaller has introduced a new call recording feature within the android version of the app. users will be able to record incoming as well as outgoing calls from within the app without having to use a separate recording app. you get an option to record every time you place or receive a call. the call is then recorded and saved locally on the device. the feature is only available to premium subscribers of the app. others can get a 14 day trial but after that you will need to subscribe to keep using. these days, quite a few android smartphones come with call recording built-in, so...
منبع : https://gsmarena.com/truecaller_introduces_call_recording_feature_in_the_android_app-news-32241.php[موبایل] truecaller - caller id & block v8.40 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه

درخواست حذف اطلاعات

(96/6/7) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.40نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و مفید میتوانید به راحتی به اطلاعات مربوط به مخاطبی که می خواهید با آن تماس بگیرید دسترسی داشته باشید و به سرعت اطلاعات را برای استفاده بعدی در دفترچه تلفن ذخیره کنید. از ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/170829/[موبایل] truecaller - caller id & block v8.78.7 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرف

درخواست حذف اطلاعات

(96/12/13) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.78.7نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و مفید میتوانید به راحتی به اطلاعات مربوط به مخاطبی که می خواهید با آن تماس بگیرید دسترسی داشته باشید و به سرعت اطلاعات را برای استفاده بعدی در دفترچه تلفن ذخیره کنید. ا ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/180304/[موبایل] truecaller - caller id & block v8.32 - نرم افزار موبایل شماره گیر حرفه

درخواست حذف اطلاعات

(96/5/21) تغییرات:به روز رسانی به نسخه 8.32نسخه پریمیوم با در دسترس بودن تمامی ویژگی هاtruecaller - caller id & block نام برنامه ای پرطرفدار و محبوب در زمینه شماره گیری سریع برای تماس گرفتن با مخاطبین مورد علاقه و مدیریت تماس برای دستگاه های اندرویدی می باشد. با استفاده از این برنامه کاربردی و مفید میتوانید به راحتی به اطلاعات مربوط به مخاطبی که می خواهید با آن تماس بگیرید دسترسی داشته باشید و به سرعت اطلاعات را برای استفاده بعدی در دفترچه تلفن ذخیره کنید. از ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/67605/170812/truecaller adds flash messaging support on ios and android

درخواست حذف اطلاعات

truecaller has added flash messaging support to its ios and android apps. with flash messaging, you don't have to type long messages for simple queries or yes and no answers. in your truecaller contact list you will see a lightning bolt icon next to people using truecaller. tap on it and you get a bunch of commonly used emoji and frequent queries and phrases like "where are you?" and "on my way!". there is also a on to send your location. you can tap any of these to quickly send them to your recipient. alternatively, there is an option to type out a short message. the person...
منبع : http://gsmarena.com/truecaller_adds_flash_messaging_support_on_ios_and_android-news-25999.php[موبایل] auto redial premium v1.44 - نرم افزار موبایل شماره گیری مجدد و تکرار خ

درخواست حذف اطلاعات

auto redial premium نام برنامه ای کاربردی و بسیار مفید رد زمینه شماره گیری مجددو تکرار خ ر تماس در دستگاه های اندرویدی می باشد که توسط گروه solar systems برای سیستم عامل اندروید ساخته و عرضه شده است. یکی از قابلیت های تلفن های ثابت خانگی که در بیشتر آن ها به چشم می خورد، تکرار شماره گیری خ ر می باشد، این قابلیت در بسیاری از موارد که شماره تماس مشغول است و همانند مسابقه های تلفنی و یا شبکه های تلویزیونی تماس گیرنده زیادی دارد، کاربردی بوده و بدون تکرار شماره ... بیشتر ...
منبع : http://p30download.com/fa/entry/71932/171010/truecaller adds sms spam filtering functionality on ios

درخواست حذف اطلاعات

truecaller has updated its ios app to add support for sms filtering. after updating to the latest version the app will attempt to filter spam messages and separate it into a second folder. the addition of this feature is courtesy a new feature in ios 11 that enables third party applications to filter incoming messages and sort them into a separate sms junk tab that appears in the messages app when you use an app that lets you filter messages. these applications can use keyword detection or machine learning algorithms to figure out if incoming messages are spam or useful and then...
منبع : http://gsmarena.com/truecaller_adds_sms_spam_filtering_functionality_on_ios-news-27464.phpفیلم 2017 s caller

درخواست حذف اطلاعات

رایگان فیلم 2017 s caller رایگان فیلم 2017 شات کالر نام فیلم : s caller انتشار کننده : باغ فیلم ژانر : جنایی / درام / هیجان انگیز تولید کشور : آمریکا اکران : 2017 کارگردان : ric roman waugh نویسنده : ric roman waugh بازیگران : nikolaj coster-waldau, jon bernthal, lake bell خلاصه داستان : جیکوب که مردی مهربان و پدری دوست داشتنی است پس از یک تصادف مرگبار با اتومبیل مجبور می شود تا مدتی را در زندان سپری کند اما زمان زیادی نمی گذرد که زندان و محیط داخل آن جیکوب را از یک مرد خانواده تبدیل به گانگستری می ... بیشتر ...
منبع : http://roozfilm.blog.ir/1396/07/20/دانلود فیلم 2017 Shot Callerروی ایررفتن شبکه pol sport premium 1/2 _جهت

درخواست حذف اطلاعات

pol sport premium 1pol sport premium 2[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://hacksatfeed2.blogsky.com/1397/05/12/post-5069/روی-ایررفتن-شبکه-Polsat-sport-Premium-1-2-جهت-هاتبردرام رسمی و آپدیت گوشی سونی xperia z5 premium dual

درخواست حذف اطلاعات

رام رسمی و آپدیت گوشی سونی xperia z5 premium dual رام رسمی و آپدیت گوشی سونی xperia z5 premium dual رام رسمی و فارسی گوشی سونی xperia z5 premium dual نسخه اندروید 7.0 برای بیلد نامبر های : رام اول : 323a233 مخصوص منطقه خاور میانه با منو و کیبورد فارسی حجم : 2.67 gb xperia z5 premium dual-rom android 7.0 رام … نوشته رام رسمی و آپدیت گوشی سونی xperia z5 premium dual اولین بار در رام فارسی. پدیدار شد. آپدیت z5 پریمیوم آپدیت اندروید 5 e6833 آپدیت اندروید 5 z5 premium آپدیت اندروید 5 زد 5 پریمیوم آپدیت زد 5 پریمیوم آپدیت سونی e ... بیشتر ...
منبع : http://rolfars.blog.ir/1396/02/17/636297271304738015-دانلود-رام-رسمی-و-آپدیت-گوشی-سونی-Xperia-Z5-Premium-Dualفیلم آمریکایی s caller 2017 با لینک مستقیم

درخواست حذف اطلاعات

فیلم آمریکایی s caller 2017 با لینک مستقیم فیلم s caller 2017 فیلم s caller 2017 با دو کیفیت « رایگان با لینک مستقیم از زوم ریویو » تاریخ اکران : ۲۰۱۷ ژانر : جنایی, درام ,هیجان انگیز محصول کشور : آمریکا امتیاز : ۷٫۷/۱۰ کیفیت : ۱۰۰۰mb – ۲۱۱۸mb – bluray / bluray 1080p – خارق العاده کارگردان : ric roman waugh ستارگان : nikolaj coster-waldau, jon bernthal, lake bell خلاصه داستان : داستان یک گانگستر تازه از زندان آزاد شده که مجددا مجبور به ی گروهش برای شروع جرم و جنایت در جنوب کالیفرنیا میشود…
منبع : http://mjrajaei.blog.ir/1396/05/08/دانلود-فیلم-آمریکایی-Shot-Caller-2017-با-لینک-مستقیمdownload i-doser premium apk android - binaural brainwave doses all doses + mp3

درخواست حذف اطلاعات

download i-doser premium apk latest version 1.5.4 for android - binaural brainwave doses for every imaginable mood. i-doser premium v5 all doses i-doser premium v6 i-doser premium v7 i-doser premium v8 i - doser v5 premium + 157 doses + mp3 + drg + i-doser guide + full plugins www.i-doser.comtest .mp3test .mp3 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://jigar-jigar.blogsky.com/1395/02/21/post-9/Download-I-Doser-Premium-APK-Android-Binaural-Brainwave-Doses-all-Doses-MP3-DRG-I-Doser-Guide-www-i-doser-com12.4.2 full screen caller id برای اندروید ؛ نمایش تمام صفحه تصویر تماس گیرنده

درخواست حذف اطلاعات

با نرم افزار full screen caller id تصاویر عزیزانتان رادر موقعی که با شما تماس میگیرند، تمام صفحه ببینید.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6161523/دانلود-1242-full-screen-caller-id-برای-اندروید-نمایش-تمام-صفحه-تصویر-تماس-گیرنده12.4.1 full screen caller id برای اندروید ؛ نمایش تمام صفحه تصویر تماس گیرنده

درخواست حذف اطلاعات

با نرم افزار full screen caller id تصاویر عزیزانتان رادر موقعی که با شما تماس میگیرند، تمام صفحه ببینید.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6139408/دانلود-1241-full-screen-caller-id-برای-اندروید-نمایش-تمام-صفحه-تصویر-تماس-گیرندهdeal: sony xperia xz premium drops to $524.99, $275 less than its initial price

درخواست حذف اطلاعات

sony took the w s off its xperia xz2 premium this week, and that means its predecessor is getting cheaper. the xz premium from last year can now be purchased for just $524.99. that's a whopping $275 less than the phone's initial price in the us, namely $799.99. the xz premium got its first price cut after only two months of availability, but even if you count from that $699.99 level, you're still getting $175 off with this deal. previously, we've seen the xz premium going for $585 and $550, but never as low as $524.99. if you want a handset with a 4k screen and don't mind the huge...
منبع : https://gsmarena.com/deal_sony_xperia_xz_premium_drops_to_52499_275_less_than_its_initial_price-news-30632.phpfull screen caller id pro 12.4.9 برنامه نمایش تمام صفحه ع تماس گیرنده

درخواست حذف اطلاعات

با نرم افزار full screen caller id تصاویر عزیزانتان رادر موقعی که با شما تماس میگیرند، تمام صفحه ببینید.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6314464/دانلود-full-screen-caller-id-pro-1249-برنامه-نمایش-تمام-صفحه-عکس-تماس-گیرنده12.4.92 full screen caller id pro؛ برنامه نمایش تمام صفحه ع تماس گیرنده

درخواست حذف اطلاعات

با نرم افزار full screen caller id تصاویر عزیزانتان رادر موقعی که با شما تماس میگیرند، تمام صفحه ببینید.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6387328/دانلود-12492-full-screen-caller-id-pro-برنامه-نمایش-تمام-صفحه-عکس-تماس-گیرندهfull screen caller id pro 12.5.2 ؛ برنامه نمایش تمام صفحه ع تماس گیرنده

درخواست حذف اطلاعات

با نرم افزار full screen caller id 12.5.2 تصاویر عزیزانتان رادر موقعی که با شما تماس میگیرند، تمام صفحه ببینید.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6427434/دانلود-full-screen-caller-id-pro-1252-برنامه-نمایش-تمام-صفحه-عکس-تماس-گیرندهفیلم آموزشی > آشنائی با کارت caller id

درخواست حذف اطلاعات

جهت نمایش شماره و یا نام تماس گیرنده بر روی گوشی ها در سانترال کم ظرفیت، لازم است تا از کارت cid استفاده شود. در سانترال های tes824 و tem824 تا سه کارت cid قابل جاگذاری هستند. جهت پشتیبانی از هر هشت خط شهری لازم است از سه کارت caller id استفاده شود، چرا که هر کارت cid سه خط شهری را می کند. این کارت از مدهای fsk و dtmf پشتیبانی می کند. محل قرارگیری و نحوه جاگذاری این کارتها در اسلات های مربوطه، در این فیلم آموزشی نمایش داده شده است... برای دیدن ویدئوبه لینک زیر مراجع ... بیشتر ...
منبع : http://faterrasa.persianblog.ir/post/142tenaa certifies a sony xperia that may be an xz2 premium version or even xz2 pro

درخواست حذف اطلاعات

months before the sony xperia xz2 premium was unveiled, we saw the user agent profiles for two phones with 4k screens, the h8116 and h8166. so this could be nothing, but at the end of may tenaa certified a phone with the latter model number. it has 5.8" display like the xz2 premium, however, the page does not say anything about the resolution. the physical dimensions of the phone also match the premium. sony h8166, perhaps an xperia xz2 pro, but probably just a version of the premium however, the battery capacity - 3,400 mah - matches neither the regular xz2 nor the xz2 premium....
منبع : https://gsmarena.com/tenaa_certifies_a_sony_xperia_that_may_be_an_xz2_premium-news-31493.phpsony xperia xz2 premium review

درخواست حذف اطلاعات

the third-gen premium comes with sony's first dual era, a larger 5.8-inch display that is still 4k, and a due upgrade in the internals, all in a chunky package. let's see if the sony xperia xz2 premium is worthy of its name.
منبع : https://gsmarena.com/sony_xperia_xz2_premium-review-1810.phpsony xperia xz premium scratches, burns, but doesn't crack when bent

درخواست حذف اطلاعات

the time has come for youtube channel jerryrigeverything to put another smartphone through its now-standard durability test. it's sony's xperia xz premium on this occasion. the japanese company's current flagship smartphone has "premium" in the name, but are the materials it's made of also premium? watch the video embedded below to find out. if you can't do that, we'll sum things up for you. as usual, the first test involves trying to scratch the screen with different picks, rated on the mohs scale. like every other smartphone's gorilla gl -coated display, the xz premium's scratches at a...
منبع : http://gsmarena.com/sony_xperia_xz_premium_scratches_burns_but_doesnt_bend-news-26105.phpsony xperia xz2 premium up for pre-order in china, price lower than expected

درخواست حذف اطلاعات

the sony xperia xz2 premium is the company's top-tier smartphone packing the latest and greatest from the japanese company, so it's only logical to charge a price premium. yesterday we learned that its us price will be $999, which is the same as the base iphone x and raised some concerns of how the device will do in emerging markets, for example. well, it seems that the pricing of the xz2 premium in china is considerably lower, so it might actually be in a better position. the xperia xz2 premium is listed on sony's official website at cny 5,699 ($855) and just for comparison, the...
منبع : https://gsmarena.com/sony_xperia_xz2_premium_up_for_preorder_in_china_price_lower_than_expected-news-32166.php