تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

canon black genuine - جستجو

canon black genuine از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.toner redmax canon black genuine cartridge 725 تونر ردمکس canon black genuine ca

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax canon black genuine cartridge 725 مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد ای ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122475toner redmax canon black genuine cartridge 728 تونر ردمکس canon black genuine ca

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax canon black genuine cartridge 728 مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد ای ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122476toner redmax canon black genuine cartridge fx10 تونر ردمکس canon black genuine c

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax canon black genuine cartridge fx10 مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد ا ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122474toner redmax canon black genuine cartridge ep27 تونر ردمکس canon black genuine c

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax canon black genuine cartridge ep27 مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد ا ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122473toner redmax hp black genuine cartridge 05a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 05a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122480toner redmax hp black genuine cartridge 12a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 12a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122472toner redmax hp black genuine cartridge 83a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 83a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122483toner redmax hp black genuine cartridge 35a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 35a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122482toner redmax hp black genuine cartridge 53a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 53a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122477toner redmax hp black genuine cartridge 80a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 80a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122479toner redmax hp black genuine cartridge 49a تونر ردمکس hp black genuine cartridg

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax hp black genuine cartridge 49a مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد این ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122478toner redmax 85a black laserjet genuine cartridge تونر ردمکس 85a black laserjet

درخواست حذف اطلاعات

سری redmax 85a black laserjet genuine cartridge مدل جدید تونرهای قدرتمند شرکت ردمکس می باشد که به تازگی توسط این شرکت تولید و در بازار ارائه شده است. از مهم ترین خصوصیات این مدل می توان به کیفیت ساخت بسیار عالی، سهولت تعویض توسط کاربر بدون نیاز به دانش فنی، ارزش خرید در برابر قیمت اصلی، کارایی بسیار بالا و طول عمر بالا اشاره کرد. این خصوصیات باعث شده تا این تونر در رده ی محبوب ترین محصولات شرکت ردمکس قرار گیرد و از خرید و فروش بسیار بالایی برخوردار باشد. کارکرد ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122481اطلاعات بیشتری درباره canon eos 6d mk ii منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

هم رسان: شایعات حاکی از آن است که کانن در حال ساخت یک دوربین جدید dslr در قالب canon eos 6d mk ii است. به تازگی سایت خبری canon rumors پستی را منتشر کرده که در آن اطلاعات بیشتری از جمله مشخصات و قیمت احتمالی این دوربین منتشر شده است. به گزارش پایگاه خبری هم […] نوشته اطلاعات بیشتری درباره canon eos 6d mk ii منتشر شد اولین بار در هم رسان پدیدار شد.
منبع : http://hamresan.net/اطلاعات-بیشتری-canon-eos-6d-mk-ii-منتشر-شد/canon eos 6d mk ii و انتشار مجدد تصاویر و اطلاعات

درخواست حذف اطلاعات

وب سایت nokishita camera تصاویر و مشخصات محصول جدید canon یعنی دوربین eos 6d mk ii را منتشر کرده است. ادامه مطلب
منبع : http://naghdestan.com/Canon-EOS-6D-MK-II-و-انتشار-مجدد-تصاویر-و-اطلاعات/NCI-24530canon 16-35mm f/2.8l iii در برابر canon 16-35mm f/2.8l ii

درخواست حذف اطلاعات

برای عکاسان کاننی معماری و منظره هیچ لنزی به اندازه سری لنز های ef 16-35mm کانن جذاب نیست. این لنز ها که جزو پرتعدادترین لنز های کانن هستند شامل 4 مدل کاملا متفاوت می شوند. سه مدل از آنها دارای حداکثر دیافراگم f/2.8 و یکی از آنها که نسبتا هم جدید است دارای f/4 و تماما از سری لنز های […] نوشته canon 16-35mm f/2.8l iii در برابر canon 16-35mm f/2.8l ii اولین بار در مجله پیکسل. پدیدار شد.
منبع : http://blog.pixel.ir/canon-ef-16-35mm-f2-8l-iii-usm-vs-canon-ef-16-35mm-f2-8l-ii-usm/پرینتر کانن-لیزری canon lbp 6020b - 285 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon lbp 6020b ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/108-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-کانن-لیزری-canon-lbp-6020b.htmlشایعاتی در معرفی دوربین کانن مدل canon eos 7d mark iii

درخواست حذف اطلاعات

کانن قصد دارد دوربین جدید خود به نام canon eos 7d mark iii را جایگزین canon eos 7d mark ii. نوشته شایعاتی در معرفی دوربین کانن مدل canon eos 7d mark iii اولین بار در مجله پیکسل. پدیدار شد.
منبع : http://blog.pixel.ir/شایعاتی-در-معرفی-دوربین-کانن-مدل-canon-eos-7d-mark-iii/زمان معرفی دوربین canon eos m20 مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

کمپانی پرآوازه کانن قصد دارد انتهای تیر ماه 96 از دوربین canon eos m20 ، دوربین بدون آینه جدید خود رونمایی کند. هنوز قیمت و مشخصات فنی این محصول در دست نیست. کانن اندک تلاشی را در حوزه دوربین های بدون آینه بازار داشته است و همانطور که احتمالا می دانید، آن ها طی سالیان گذشته مدل ... نوشته زمان معرفی دوربین canon eos m20 مشخص شد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
منبع : http://gadgetnews.ir/177209/زمان-معرفی-دوربین-canon-eos-m20/پرینتر کانن-لیزری canon i sensys lbp6030w - 403 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon i sensys lbp6030w ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/109-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-کانن-لیزری-canon-i-sensys-lbp6030w.htmlپرینتر کانن-لیزری canon i sensys lbp6030w - 362 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon i sensys lbp6030w ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/109-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-کانن-لیزری-canon-i-sensys-lbp6030w.htmlپرینتر کانن-لیزری canon i sensys lbp6030 - 350 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon i sensys lbp6030 ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/107-قیمت-فروش-پرینتر-کانن-لیزری-canon-i-sensys-lbp6030.htmlچندکاره کانن-لیزری canon i sensys mf216n - 755 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

چندکاره کانن-لیزری مدل canon i sensys mf216n ،پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) و سرعت کپی سیاه و سفید 23 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چند-کاره-canon/204-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-چندکاره-کانن-لیزری-canon-i-sensys-mf216n.htmlپرینتر کانن-لیزری canon lbp 6020b - 310 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon lbp 6020b ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/108-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-کانن-لیزری-canon-lbp-6020b.htmlچندکاره کانن-لیزری canon i sensys mf216n - 689 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

چندکاره کانن-لیزری مدل canon i sensys mf216n ،پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) و سرعت کپی سیاه و سفید 23 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چند-کاره-canon/204-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-چندکاره-کانن-لیزری-canon-i-sensys-mf216n.htmlتماشای خورشید گرفتگی کامل مرداد 96 با لنز 45 میلیون تومانی کانن!

درخواست حذف اطلاعات

برای تماشای خورشید گرفتگی کامل مرداد 96 می توان از لنز کانن ef 400mm f/2.8l is ii usm استفاده کرد. در ادامه بیشتر با این لنز تله کانن آشنا می شویم. خورشید گرفتگی کامل مرداد 96 سوژه داغ بسیاری از محافل و رسانه های خبری شده است. این رویداد از ساعت 12 ظهر به وقت محلی روز بیست و یکم ... نوشته تماشای خورشید گرفتگی کامل مرداد 96 با لنز 45 میلیون تومانی کانن! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
منبع : http://gadgetnews.ir/196724/تماشای-خورشید-گرفتگی-کامل-مرداد-96/دوربین های کانن eos 6d mark ii و eos 200d معرفی شدند

درخواست حذف اطلاعات

کانن eos 6d mark ii و کانن eos 200d معرفی شدند. در ادامه بیشتر با مشخصات فنی، قیمت، امکانات و بیشینه رزولوشن سنسور این دوربین ها آشنا می شویم. کانن بعد از گذشت سال ها از معرفی دوربین eos 6d، نسخه جدید آن را معرفی کرد. سنسور از نوع cmos تمام فریم این محصول جدید، دارای رزولوشن ... نوشته دوربین های کانن eos 6d mark ii و eos 200d معرفی شدند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.
منبع : http://gadgetnews.ir/182702/کانن-eos-6d-mark-ii-و-eos-200d/پرینتر کانن-لیزری canon i sensys lbp6030w - 315 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon i sensys lbp6030w ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/109-قیمت-فروش-چاپگر-پرینتر-کانن-لیزری-canon-i-sensys-lbp6030w.htmlپرینتر کانن-لیزری canon i sensys lbp6030 - 298 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر کانن-لیزری مدل canon i sensys lbp6030 ، سرعت چاپ سیاه و سفید 18 برگ در دقیقه
منبع : http://ekalamarket.com/مشخصات-قیمت-خرید-فروش-چاپگر-های-لیزری-canon/107-قیمت-فروش-پرینتر-کانن-لیزری-canon-i-sensys-lbp6030.htmlnikon d5600 در برابر canon 800d

درخواست حذف اطلاعات

شروع عکاسی با دوربین های dslr همیشه کمی با نگرانی همراه است. خیلی از عکاسان تازه کار و دانشجویان عکاسی به دنبال دوربینی هستند که هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم از نظر امکانات، دستکم طی چند سال آینده چیزی کم نداشته باشد. شاید به همین دلیل است که هر دو شرکت کانن و نیکون سعی […] نوشته nikon d5600 در برابر canon 800d اولین بار در مجله پیکسل. پدیدار شد.
منبع : http://blog.pixel.ir/nikon-d5600-vs-canon-800d/printer canon i-sensys lbp151dw پرینتر کانن i-sensys lbp151dw

درخواست حذف اطلاعات

سری canon i-sensys lbp151dw laser printer مدل جدید چاپگرهای تک کاره شرکت کانن می باشد که در رده پرینترهای محبوب و کار آمد قرار دارد. این مدل از پرینترها به علت دقت و سرعت بسیار بالا و همچنین عمر و کارایی بیشتر در ادارات و مصارف خانگی استفاده می شود. پرینتر جدید کانن از عمر بسیار زیادی برخوردار است و شما می توانید برای سالیان دراز بر روی کارایی آن حساب کنید و نیازی به تعویض دستگاه نداشته باشید. از مهم ترین ویژگی های این مدل پیشرفته می توان به رزولوشن چاپ مناسب، ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122555tamron sp 15-30mm در برابر canon 16-35mm

درخواست حذف اطلاعات

یکی از لنز هایی که به هیچ وجه نمی توانید آن را جایگزین کنید لنز های سوپرواید است. به عنوان مثال وقتی نیاز دارید از فضای داخلی یک ساختمان عکاسی کنید به راحتی می توانید با نزدیک شدن به یک سوژه، جلوه یک لنز تله فوتو را شبیه سازی کنید، اما اغلب اوقات نمی توانید با عقب تر رفتن، جلوه یک لنز سوپر […] نوشته tamron sp 15-30mm در برابر canon 16-35mm اولین بار در مجله پیکسل. پدیدار شد.
منبع : http://blog.pixel.ir/tamron-sp-15-30mm-vs-canon-16-35mm/printer canon pixma mg2540 multifunction پرینتر کانن pixma mg2540 multifunction

درخواست حذف اطلاعات

سری canon pixma mg2540 multifunction printer مدل جدید چاپگرهای سه کاره شرکت کانن می باشد که در رده پرینترهای محبوب و کار آمد قرار دارد. این مدل از پرینترها به علت دقت و سرعت بسیار بالا و همچنین عمر و کارایی بیشتر در ادارات و مصارف خانگی استفاده می شود. پرینتر جدید کانن از عمر بسیار زیادی برخوردار است و شما می توانید برای سالیان دراز بر روی کارایی آن حساب کنید و نیازی به تعویض دستگاه نداشته باشید. از مهم ترین ویژگی های این مدل پیشرفته می توان به رزولوشن چاپ مناس ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/124446nikon d7200 در برابر canon 80d

درخواست حذف اطلاعات

وقتی نیکون دوربین d7500 را معرفی کرد، همه منتظر بودند تا جایگزین دوربین نیکون d7200 را ببینند. اما ناگهان با دوربینی جدید روبرو شدند که بیش از اینکه مدل پیشرفته نیکون d7200 به شمار آید، نسخه ضیف تری از nikon d500 بود. نزدیکی امکانات مدل جدید سری 7000 نیکون به مدل رده بالاتر از خودش باعث […] نوشته nikon d7200 در برابر canon 80d اولین بار در مجله پیکسل. پدیدار شد.
منبع : http://blog.pixel.ir/nikon-d7200-vs-canon-80d/printer canon i-sensys lbp251dw laser پرینتر کانن i-sensys lbp251dw laser

درخواست حذف اطلاعات

سری canon i-sensys lbp251dw laser مدل جدید چاپگرهای تک کاره شرکت کانن می باشد که در رده پرینترهای محبوب و کار آمد قرار دارد. این مدل از پرینترها به علت دقت و سرعت بسیار بالا و همچنین عمر و کارایی بیشتر در ادارات و مصارف خانگی استفاده می شود. پرینتر جدید کانن از عمر بسیار زیادی برخوردار است و شما می توانید برای سالیان دراز بر روی کارایی آن حساب کنید و نیازی به تعویض دستگاه نداشته باشید. از مهم ترین ویژگی های این مدل پیشرفته می توان به رزولوشن چاپ مناسب، کیف ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/122889printer canon pixma mg2540 multifunction پرینتر کانن pixma mg2540 multifunction

درخواست حذف اطلاعات

سری canon pixma mg2540 multifunction printer مدل جدید چاپگرهای سه کاره شرکت کانن می باشد که در رده پرینترهای محبوب و کار آمد قرار دارد. این مدل از پرینترها به علت دقت و سرعت بسیار بالا و همچنین عمر و کارایی بیشتر در ادارات و مصارف خانگی استفاده می شود. پرینتر جدید کانن از عمر بسیار زیادی برخوردار است و شما می توانید برای سالیان دراز بر روی کارایی آن حساب کنید و نیازی به تعویض دستگاه نداشته باشید. از مهم ترین ویژگی های این مدل پیشرفته می توان به رزولوشن چاپ مناس ... بیشتر ...
منبع : http://comland.ir/Product/124446canon eos 6d mk ii شاهکار قدرتمندی پیش روی عکاسان

درخواست حذف اطلاعات

canon eos 6d mk ii یک دوربینdslr جدید است که در چند وقت اخیر اخبار مختلفی درباره آن منتشر شده است. اگر جزء آن گروه از افرادی هستید که تمایل دارید درباره مشخصات فنی، ویژگی ها و شکل ظاهری دوربین یاد شده اطلاعاتی به دست آوردید خوش شانس هستید. به واسطه آن که nokishita camera تصاویر و مشخصات دقیق دوربینی که در آینده به دست خریداران خواهد رسید را منتشر کرده است.
منبع : http://shabakeh-mag.com/node/8405canon 1300d در برابر nikon d3300

درخواست حذف اطلاعات

ورود به دنیای هیجان انگیز دوربین های dslr همیشه با کمی نگرانی همراه است. در اینکه تجهیزات و دوربین های پیشرفته قیمتی بالاتر دارند شکی نیست، اما گاهی اوقات قیمتی که برای یک دوربین dslr می پردازید حتی از دوربین های کامپکت پیشرفته نیز ارزان تر خواهد بود. “ارزان ترین دوربین dslr که می توانیم بخریم چیست؟” این سؤالی است که بارها و […] نوشته canon 1300d در برابر nikon d3300 اولین بار در مجله پیکسل. پدیدار شد.
منبع : http://blog.pixel.ir/canon-1300d-vs-nikon-d3300/لیست قیمت دوربین های کانن در بازار ایران

درخواست حذف اطلاعات

در این مطلب لیست قیمت دوربین های کانن در بازار ایران را شاهد هستید. این لیست به صورت روزانه آپدیت شده و شامل محصولاتی همچون canon 80d، canon 5d و… می شود. شما می توانید با کلیک بر روی نام هر مدل، به فروشگاه های آنلاین وارد شده و محصول مورد نظر را بخرید. لیست قیمت دوربین های کانن لیست قیمت دوربین های کانن […] نوشته لیست قیمت دوربین های کانن در بازار ایران اولین بار در پدیدار شد.
منبع : http://itresan.com/185742/لیست-قیمت-دوربین‌های-کانن-در-بازار-ای/.htmlنرخ پرینتر چهار کاره لیزری سیاه و سفید در بازار

درخواست حذف اطلاعات

پرینتر canon mf216 w، با قیمت 840 هزار تومان به فروش می رسد.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6005984/نرخ-پرینتر-چهار-کاره-لیزری-سیاه-و-سفید-در-بازارگزارشی از یک جلسه به میزبانی وزارت ict

درخواست حذف اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حمایت از گسترش کسب و کارهای نوین و الکترونیکی باید آرام و با حوصله انجام گیرد، گفت: باید بتوانیم دوران گذاری را تعریف کنیم تا کسب و کارهای سنتی مطمئن شوند که بیکار نخواهند شد و کسب و کارهای نوین اطمینان از حمایت دولت پیدا کنند. عصر روز گذشته جلسه بررسی چالش های کسب و کارهای نوین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاون حقوقی رییس جمهوری، دبیر شورای ...
منبع : http://ictna.ir/id/082500/