تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

airdroid 4 1 9 2 pc wifi - جستجو

airdroid 4 1 9 2 pc wifi از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.دانلود ایر دروید airdroid 4.1.9.2 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.9.2 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.8.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.8.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.6.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.6.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.7.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.7.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.3.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.3.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.8.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.8.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.9.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.9.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.3.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.3.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.6.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.6.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.5.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.5.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.4.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.4.0 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.4.2 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.4.2 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.5.2 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.5.2 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.4.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.4.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود ایر دروید airdroid 4.1.9.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید

درخواست حذف اطلاعات

airdroid : send files to pc/mac – نرم افزاری بسیار قدرتمند برای برقراری ارتباط بین android و pc از طریق wifi airdroid برنامه ای که در این پست براتون معرفی میکنم یکی از ابزارهای کاربریدی و مهم میباشد ویژگیها airdroid: – مدیریت پیام های کوتاه _ شامل خواندن ، ارسال پیام جدید و پاک کردن پیام های خوانده شده – مدیریت نرم افزارهای روی گوشی ، اضافه کردن نرم افزار ، پاک کردن نرم افزار ، خروجی… the post دانلود ایر دروید airdroid 4.1.9.1 ارتباط بین اندروید و pc با wifi اندروید appeared first on اندروی ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26685/airdroid/دانلود airdroid 4.1.8.1 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi | airdroid 4.1.8.1 نرم افزار مفیدی به منظور مدیریت دستگاه های اندرویدی از طریق سیستم عامل های ویندوز و مک است. در واقع شما با نصب نسخه اندرویدی این نرم افزار بر روی گوشی ها و تبلت های خود و همچنین نصب نسخه های دسکتاپ […] نوشته دانلود airdroid 4.1.8.1 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید اولین بار در یاس دانلود. پدیدار شد.
منبع : https://yasdl.com/72257/دانلود-airdroid.htmlدانلود airdroid 4.1.6.0 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi | airdroid 4.1.6.0 نرم افزار مفیدی به منظور مدیریت دستگاه های اندرویدی از طریق سیستم عامل های ویندوز و مک است. در واقع شما با نصب نسخه اندرویدی این نرم افزار بر روی گوشی ها و تبلت های خود و همچنین نصب نسخه های دسکتاپ […] مطلب دانلود airdroid 4.1.6.0 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/72257/دانلود-airdroid.htmlدانلود airdroid 4.1.3 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi | airdroid 4.1.3 نرم افزار مفیدی به منظور مدیریت دستگاه های اندرویدی از طریق سیستم عامل های ویندوز و مک است. در واقع شما با نصب نسخه اندرویدی این نرم افزار بر روی گوشی ها و تبلت های خود و همچنین نصب نسخه های دسکتاپ آن […] مطلب دانلود airdroid 4.1.3 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : http://yasdl.com/72257/دانلود-airdroid.htmlدانلود airdroid 4.1.9.3 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi | airdroid 4.1.9.3 نرم افزار مفیدی به منظور مدیریت دستگاه های اندرویدی از طریق سیستم عامل های ویندوز و مک است. در واقع شما با نصب نسخه اندرویدی این نرم افزار بر روی گوشی ها و تبلت های خود و همچنین نصب نسخه های دسکتاپ […] نوشته دانلود airdroid 4.1.9.3 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید اولین بار در یاس دانلود. پدیدار شد.
منبع : https://yasdl.com/72257/دانلود-airdroid.htmlدانلود airdroid 4.1.4.0 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi | airdroid 4.1.4.0 نرم افزار مفیدی به منظور مدیریت دستگاه های اندرویدی از طریق سیستم عامل های ویندوز و مک است. در واقع شما با نصب نسخه اندرویدی این نرم افزار بر روی گوشی ها و تبلت های خود و همچنین نصب نسخه های دسکتاپ […] مطلب دانلود airdroid 4.1.4.0 – مدیریت گوشی با wifi برای اندروید در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : http://yasdl.com/72257/دانلود-airdroid.htmlدانلود airdroid 3.6.3.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز | airdroid 3.6.3.0 نام نرم افزاری قدرتمند و بسیار محبوب ، در زمینه مدیریت کامل گوشی های اندرویدی در محیط کامپیوتر به صورت بی سیم است ! تاکنون ابزارهای مدیریتی بسیاری برای اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی منتشر شده است […] نوشته دانلود airdroid 3.6.3.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز اولین بار در یاس دانلود. پدیدار شد.
منبع : https://yasdl.com/100703/دانلود-airdroid-pc.htmlدانلود airdroid 3.6.1.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز | airdroid 3.6.1.0 نام نرم افزاری قدرتمند و بسیار محبوب ، در زمینه مدیریت کامل گوشی های اندرویدی در محیط کامپیوتر به صورت بی سیم است ! تاکنون ابزارهای مدیریتی بسیاری برای اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی منتشر شده است […] مطلب دانلود airdroid 3.6.1.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/100703/دانلود-airdroid-pc.htmlدانلود airdroid 3.5.2.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز | airdroid 3.5.2.0 نام نرم افزاری قدرتمند و بسیار محبوب ، در زمینه مدیریت کامل گوشی های اندرویدی در محیط کامپیوتر به صورت بی سیم است ! تاکنون ابزارهای مدیریتی بسیاری برای اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی منتشر شده است […] مطلب دانلود airdroid 3.5.2.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : http://yasdl.com/100703/دانلود-airdroid-pc.htmlدانلود airdroid 3.6.2.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز | airdroid 3.6.2.0 نام نرم افزاری قدرتمند و بسیار محبوب ، در زمینه مدیریت کامل گوشی های اندرویدی در محیط کامپیوتر به صورت بی سیم است ! تاکنون ابزارهای مدیریتی بسیاری برای اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی منتشر شده است […] مطلب دانلود airdroid 3.6.2.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/100703/دانلود-airdroid-pc.htmlدانلود airdroid 3.5.3.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز | airdroid 3.5.3.0 نام نرم افزاری قدرتمند و بسیار محبوب ، در زمینه مدیریت کامل گوشی های اندرویدی در محیط کامپیوتر به صورت بی سیم است ! تاکنون ابزارهای مدیریتی بسیاری برای اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی منتشر شده است […] مطلب دانلود airdroid 3.5.3.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : http://yasdl.com/100703/دانلود-airdroid-pc.htmlدانلود airdroid 3.5.4.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز

درخواست حذف اطلاعات

دانلود airdroid | مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز | airdroid 3.5.4.0 نام نرم افزاری قدرتمند و بسیار محبوب ، در زمینه مدیریت کامل گوشی های اندرویدی در محیط کامپیوتر به صورت بی سیم است ! تاکنون ابزارهای مدیریتی بسیاری برای اسمارت فون ها و تبلت های اندرویدی منتشر شده است […] مطلب دانلود airdroid 3.5.4.0 – مدیریت گوشی های اندروید با wifi برای ویندوز در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/100703/دانلود-airdroid-pc.htmlairdroid 4.1.1.0 android + 3.4.1.0 pc مدیریت فایل توسط wifi در اندروید

درخواست حذف اطلاعات

ویژگی های این برنامه airdroid : فایل ها: انتقال فایل های بین موبایل و کامیپوتر، کپی، جابجایی، تغییر نام، ساخت پوشه، جستجو و… sms ها: خواندن، ارسال، فوروارد و حذف برنامه ها: مدیریت برنامه ها، نصب، حذف، پشتیبان گیری و جستجو عکس ها: نمایش، قرار دادن در پس زمینه، حذف، وارد و خارج کردن موزیک: ...
منبع : http://freedanload.com/airdroid-4-1-1-0-android-3-4-1-0-pc-مدیریت-فایل-توسط-wifi-در-اندروید/airdroid 4.1.1.1 android + 3.4.1.0 pc مدیریت فایل توسط wifi در اندروید

درخواست حذف اطلاعات

ویژگی های این برنامه airdroid : فایل ها: انتقال فایل های بین موبایل و کامیپوتر، کپی، جابجایی، تغییر نام، ساخت پوشه، جستجو و… sms ها: خواندن، ارسال، فوروارد و حذف برنامه ها: مدیریت برنامه ها، نصب، حذف، پشتیبان گیری و جستجو عکس ها: نمایش، قرار دادن در پس زمینه، حذف، وارد و خارج کردن موزیک: ...
منبع : http://freedanload.com/airdroid-4-1-1-1-android-3-4-1-0-pc-مدیریت-فایل-توسط-wifi-در-اندروید/airdroid 4.1.6.0 android + 3.6.0.0 pc مدیریت فایل توسط wifi در اندروید

درخواست حذف اطلاعات

سافت 98 یکی از به روز ترین مراجع نرم افزار رایانه و موبایل در ایران میباشد این مطلب توسط ربات از سافت 98 کپی شده است جهت مشاهده مطلب در سایت سافت 98 به لینک زیر مراجعه کنید مشاهده این مطلب https://soft98.ir/android/file-manager/3861-airdroid.html توضیح در موردادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/airdroid-4-1-6-0-android-3-6-0-0-pc-مدیریت-فایل-توسط-wifi-در-اندروید/airdroid 4.1.5.2 android + 3.6.0.0 pc مدیریت فایل توسط wifi در اندروید

درخواست حذف اطلاعات

سافت 98 یکی از به روز ترین مراجع نرم افزار رایانه و موبایل در ایران میباشد این مطلب توسط ربات از سافت 98 کپی شده است جهت مشاهده مطلب در سایت سافت 98 به لینک زیر مراجعه کنید مشاهده این مطلب https://soft98.ir/android/file-manager/3861-airdroid.html توضیح در موردادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/airdroid-4-1-5-2-android-3-6-0-0-pc-مدیریت-فایل-توسط-wifi-در-اندروید/airdroid 4.1.7.0 android + 3.6.1.0 pc مدیریت فایل توسط wifi در اندروید

درخواست حذف اطلاعات

سافت 98 یکی از به روز ترین مراجع نرم افزار رایانه و موبایل در ایران میباشد این مطلب توسط ربات از سافت 98 کپی شده است جهت مشاهده مطلب در سایت سافت 98 به لینک زیر مراجعه کنید مشاهده این مطلب https://soft98.ir/android/file-manager/3861-airdroid.html توضیح در موردادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/airdroid-4-1-7-0-android-3-6-1-0-pc-مدیریت-فایل-توسط-wifi-در-اندروید/airdroid: remote access & file 4.1.1.1 نرم افزار مدیریت از طریق اینترنت اندروید

درخواست حذف اطلاعات

اپلیکیشن airdroid یکی از برنامه های کاربردی برای اندروید می باشد زیرا با کمک آن میتوان بدون نیاز به کابل یا wifi به کامپیوتر خود متصل شده و اطلاعات و فایل ها را به سیستم خود منتقل کنیم. مدیریت مسیج ها و تماس های تلفنی از طریق کامپیوتر و کپی کردن متن پیامها از روی گوشی و نیز ردیابی تلفن گم شده و یافتن محل آن ، از جمله ی کاربردهای ایردروید است و همین قابلیت ها باعث محبوبیت… نوشته airdroid: remote access & file 4.1.1.1 – نرم افزار مدیریت از طریق اینترنت اندروید اولین ... بیشتر ...
منبع : https://android30t.com/airdroid/airdroid: remote access & file 4.1.1 نرم افزار مدیریت از طریق اینترنت اندروید

درخواست حذف اطلاعات

اپلیکیشن airdroid یکی از برنامه های کاربردی برای اندروید می باشد زیرا با کمک آن میتوان بدون نیاز به کابل یا wifi به کامپیوتر خود متصل شده و اطلاعات و فایل ها را به سیستم خود منتقل کنیم. مدیریت مسیج ها و تماس های تلفنی از طریق کامپیوتر و کپی کردن متن پیامها از روی گوشی و نیز ردیابی تلفن گم شده و یافتن محل آن ، از جمله ی کاربردهای ایردروید است و همین قابلیت ها باعث محبوبیت… نوشته airdroid: remote access & file 4.1.1 – نرم افزار مدیریت از طریق اینترنت اندروید اولین ب ... بیشتر ...
منبع : https://android30t.com/airdroid/محبوب ترین شبکه اجتماعی در ایران کدام است؟

درخواست حذف اطلاعات

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که کدام شبکه اجتماعی در کشور از محبوبیت بیشتری برخوردار است؟ شبکه های اینترنتی از راه ارسال و دریافت داده به مراکز سروری خود نسبت به ارائه خدمات استفاده می کنند و راه حل معتبری برای شناسایی شبکه با بیشترین محبوبیت بررسی ترافیک آنهاست. در ادامه با ما همراه باشید تا محبوب ترین شبکه اجتماعی ایران از این دید را شناسایی کنیم.
منبع : http://shahrsakhtafzar.com/fa/news/11542-the-most-popular-social-network-in-iran