تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

گفت آنچ خورده ای آن چیست آن - جستجو

گفت آنچ خورده ای آن چیست آن از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ز له بم

درخواست حذف اطلاعات

بانو به جان پاک تو سوگند خورده ام روزی که از لبان تو لبخند خورده ام آ چگونه دل م از تو نازنین با دست هاي سبز تو پیوند خورده ام دیروز نان مرگ فجیعانه را اگر از دست آنکه گور تو را کند خورده ام یک درد تازه در دل من شعله می کشد زخمی از آن قبیله که می رفت خورده ام آئینه وار در نفس غم ش ته ام داغی که در بم از دل دربند خورده ام آئینه بودم اين که چنین خاک گشته ام سنگی ز جنس ص ه به ترفند خورده ام امشب ستاره هاي تو گلچین شدند و آه اي آسمان به خون تو سوگند خورده ... بیشتر ...
منبع : http://naderinasab.blog.ir/1397/05/05/زلزله-بمگمانم عاشقی هم مثل من خون جگر خورده

درخواست حذف اطلاعات

گمانم عاشقی هم مثل من خون جگر خورده تو سنگی را رها کردی که بر اين بال و پر خورده خودت گفتی جدايی حق ندارد بین ما باشد کجايی تا ببینی که جدايی هم شکر خورده نمی دانم کجا بايد بیفتم از نفس دیگر درختی را تجسّم کن که از هر سو تبر خورده غم انگیزم، دلم چون کودکی ناشی ست در بازی که از لبخندهاي تلخ استهزاء سر خورده شبیه پوشه اي در دست مردی گیج و مبهوتم به خاک افتاده ام، در راه او بر صد نفر خورده هوايم بی تو همچون حال ورزشکار دلخونی ست که در دیدار پايانی به ... بیشتر ...
منبع : http://pesaroone.blog.ir/post/295گمانم عاشقی هم مثل من خون جگر خورده

درخواست حذف اطلاعات

گمانم عاشقی هم مثل من خون جگر خوردهتو سنگی را رها کردی که بر اين بال و پر خوردهخودت گفتی جدايی حق ندارد بین ما باشدکجايی تا ببینی که جدايی هم شکر خوردهنمی دانم کجا بايد بیفتم از نفس دیگردرختی را تجسّم کن که از هر سو تبر خوردهغم انگیزم، دلم چون کودکی ناشی ست در بازیکه از لبخندهاي تلخ استهزاء سر خوردهشبیه پوشه اي در دست مردی گیج و مبهوتمبه خاک افتاده ام، در راه او بر صد نفر خوردههوايم بی تو همچون حال ورزشکار دلخونی ستکه در دیدار پايانی به اسرائ ... بیشتر ...
منبع : http://aban93.blogsky.com/1396/09/16/post-1776/هرجا که می روم به تنم سنگ میزنند/ مثل قطارها بدنم زخم خورده است

درخواست حذف اطلاعات

زیر بارانی که نیست بیتا امیری از دست غم تمام تنم زخم خورده است شعر و سکوتم و سخنم زخم خورده است هرجا که می روم به تنم سنگ میزنند مثل قطارها بدنم زخم خورده است از بس مچاله مانده ام اين گوشه در خودم حتی اتوی پیرهنم زخم خورده است یک عمر آزگار،دلم کنج زندگی تنها به جرم اين که زنم،زخم خورده است ناگفته ها گرفته گلوی مرا ولی حرفی نمی زنم،دهنم زخم خورده است من مرده ام درون خودم،از کنار من آرام تر برو کفنم،زخم خورده است ن.الف
منبع : http://tavaj18.persianblog.ir/post/804غزل: شده ام بی رمق و غم زده و تا خورده

درخواست حذف اطلاعات

مثل یک جنگل پايیزی سرما خورده شده ام بی رمق و غم زده و تا خورده اخم کن، زخم بزن، تلخ بگو، سر بشکن قالی آن گاه عزیز است که شد پا خورده ادامه مطلب
منبع : http://hematifarsani.blog.ir/1396/11/13/غزل-شده-ام-بی-رمق-و-غم-زده-و-تا-خوردهمثل یک جنگل پاییزی سرما خورده

درخواست حذف اطلاعات

مثل یک جنگل پايیزی سرما خوردهشده ام بی رمق و غم زده و تا خورده اخم کن، زخم بزن، تلخ بگو، سر بشکنقالی آن گاه عزیز است که شد پا خورده ماهی کوچک اگر دل نسپارد چه کند؟بس که آب و نمک از سفره ی دریا خورده عشق، داغ است و دواي تن سرد دور آتش بنشینیم دو سرما خورده؟ برسانید به یوسف که سرافراز شدیهر چه سنگ است به بیچاره زلیخا خورده برسانید از او صرف نظر خواهم کردنرساند اگر از آن لب حلوا خورده.. ناصر حامدی
منبع : http://poem.ParsiBlog.com/Posts/1531/مثل يک جنگل پاييزي سرما خورده/مثل یک جنگل پاییزی سرما خورده

درخواست حذف اطلاعات

مثل یک جنگل پايیزی سرما خوردهشده ام بی رمق و غم زده و تا خورده اخم کن، زخم بزن، تلخ بگو، سر بشکنقالی آن گاه عزیز است که شد پا خورده ماهی کوچک اگر دل نسپارد چه کند؟بس که آب و نمک از سفره ی دریا خورده عشق، داغ است و دواي تن سرد دور آتش بنشینیم دو سرما خورده؟ برسانید به یوسف که سرافراز شدیهر چه سنگ است به بیچاره زلیخا خورده برسانید از او صرف نظر خواهم کردنرساند اگر از آن لب حلوا خورده .. ناصر حامدی
منبع : http://poem.ParsiBlog.com/Posts/1531/مثل يک جنگل پاييزي سرما خورده/(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

من شبیه کوهم امّا از وسط تا خورده ام تو تصوّر می کنی چوبِ خدا را خورده ام نه! خیال بد نکن، چوب خدا اينگونه نیست من هرآنچه خورده ام از دست دنیا خورده ام ساده از من رد نشو اي سنگدل، قدری بايست من همان « فرش ِ گران سنگم » ، فقط پا خورده ام قطره ام امّا هزاران رود ِ جاری در من است غرق در دلشوره ام انگار دریا خورده ام دائما در حال تغییرم ، بپرس از آینه بارها از دیدن تصویر خود جا خورده ام
منبع : http://mohsenaliparast15.persianblog.ir/post/162بعضی از انقلابی ها...

درخواست حذف اطلاعات

یکی هم تو توئیتر نوشته بود: فضا اينقدر غبار آلود شده که برخی انقلابیها از ترس برخی دیگر از انقلابی ها جرأت انقلابی گری ندارند... پ.ن:داداش من ،خواهر محترم، یه خورده یواش تر،یه خورده فهیم تر،یه خورده ی تر،یه خورده منطقی تر لطفا ادامه مطلب
منبع : http://zeytooncity.blog.ir/post/204قسم

درخواست حذف اطلاعات

قسم خوردم اگر زشتی ببینم روی برگردانم، قسم خورده بودی که بجز زیبايی نیافرینی قسم خوردم که اگر تو نخواهی قدم ازقدم بر ندارم قسم خورده بودی که بجز حرکت نخواهی قسم خوردم که اگر تو نباشی نفس کشیدن را حرام کنم قسم خورده بودی که لحظه اي رهايم نکنی قسم خوردم که بی حمد تو جرعه اي آب ننوشم قسم خورده بودی که آب را بهانه حمد سازی قسم خوردم که بجز به درگاهت، دست را به تمناي طوباي بهشتت هم جلو نبرم قسم خورده بودی که مائده هايت را بی منت به همه پیشکش کنی قسم ... بیشتر ...
منبع : http://azadehbazooband.persianblog.ir/post/66حمله قلبی

درخواست حذف اطلاعات

در حمله هاي قبلی قلبم تیر خورده است از ترکش غرور تو سیلی سیر خورده است در پشت خاکریز امیدم مهربانی ات بی عشق سرباز خسته ات زنجیر خورده است
منبع : http://vajfam.blog.ir/post/حمله-های-قبلی-قلبمزمین خورده

درخواست حذف اطلاعات

خدايا من زمین خورده میل هاي پست درونم افکار باطلم توهمات بیجايم خیالات آلوده ام هستم. خلاصه اين بنده کوچکت دائم به سوی فنا میرود مگر اينکه تو دستش را بگیری و او را زمین خورده ی درگاهت کنی آن وقت است که صعود میکند و اوج میگیرد. صریع الشهوات،زمین خورده ی ها به زانو در آمده در مقابل پستیها فرازی از نامه 31نهج البلاغه.
منبع : http://faghirandkhaste.blog.ir/1397/10/02/زمین-خوردهقشنگ بود

درخواست حذف اطلاعات

ساده از من رد نشو اي سنگدل، قدری بايست من همان « فرش ِ گران سنگم » ، فقط پا خورده ام قطره ام امّا هزاران رود ِ جاری در من است غرق در دلشوره ام انگار دریا خورده ام دائما در حال تغییرم ، بپرس از آینه بارها از دیدن تصویر خود جا خورده ام...!!!
منبع : http://waitor.blog.ir/1396/05/28/قشنگ-بودگفت آنچ خورده ای آن چیست آن

درخواست حذف اطلاعات

محتسب در نیم شب جايی رسیددر بن دیوار مستی ه دیدگفت هی مستی چه خوردستی بگوگفت ازین خوردم که هست اندر سبوگفت آ در سبو واگو که چيستگفت از آنک خورده ام گفت اين خفیستگفت آنچ خورده اي آن چيست آنگفت آنک در سبو مخفیست آندور می شد اين سؤال و اين جوابماند چون محتسب اندر خلابگفت او را محتسب هین آه کنمست هوهو کرد هنگام سخنگفت گفتم آه کن هو می کنیگفت من شاد و تو از غم منحنیآه از درد و غم و بیدادیستهوی هوی می خوران از شادیستمحتسب گفت اين ندانم خیز خیزمعرفت م ... بیشتر ...
منبع : http://arameshomram.blogsky.com/1397/07/03/post-36/8 بازی و 14 گل خورده، 8 بازی و 5 گل خورده؛/ آمار فوق العاده ده خسوس پس از فیروز

درخواست حذف اطلاعات

ده خسوس که در 8 هفته ابتدايی لیگ هفدهم 14 بار گل خورده بود با حضور فیروز کریمی در 8 دیدار بعدی تنها 5 گل دریافت کرده است.
منبع : http://varzesh3.com/news/1483124/آمار-فوق-العاده-ده-خسوس-پس-از-فیروزتشکر برای ش ت خورده ها نیست

درخواست حذف اطلاعات

راسش دلم میخاد از چن نفر تشکر جانانه کنم اما مث اين میمونه بری و از فروشنده ابمیوه بابت ابمیوه م ی ک برات درست کرده تشکر کنی درحالیک دست خورده و همشو ریختی.... ش ت خورده ها ک تشکر نمیکنن...
منبع : http://disorganazedmind.blog.ir/1396/04/02/تشکر-برای-شکست-خورده-ها-نیستتعبیر خواب فریب

درخواست حذف اطلاعات

خواب فریب در (سر زمین رویاها) آمده: شما فریب خورده ايد : موفقیت در امری که در آن فریب خورده ايد . دیگران را فریب می دهید : بدشانسی در عشق اشخاصی از شما فریب خورده اند : شما زیر تیغ افراد بدصفت قرار دارید عشاق فریب خورده اند : یک خطر در اطراف مخفی شده لینک تعبیر خواب از سايت بلاگ و یا لینک گول سايت
منبع : http://tabir20.blog.ir/post/تعبیر خواب فریب1سنگ های آنتیک نامنظم برش خورده شیری رنگ

درخواست حذف اطلاعات

سنگ هاي آنتیک نامنظم برش خورده شیری رنگ
منبع : http://antikstone.blog.ir/1396/12/07/سنگ-های-آنتیک-نامنظم-برش-خورده-شیری-رنگبرای چشمام دعا کنین

درخواست حذف اطلاعات

شبکیه هر دو چشمم سوراخ بودن و لیزرشون بهم گفته همیشه مواظب باش ضربه به سرت نخوره و دقیقا از زمان لیزر تا الآن کله مبارک من تا دلتون بخواد ضربه خورده. یعنی سر من تو در ماشین هم خورده حتی امشبم که تــــق، محکم خورد تو کرکره یه مغازه که یه خورده پايین بود. کور نشم بلند صلوات بفرست...
منبع : http://inself.blog.ir/1396/07/20/برای-چشمام-دعا-کنینبرطرف احساس تشنگی

درخواست حذف اطلاعات

دو چیز براي تشنگی خوب است، خورن ما به همراه آب بايد مصرف شود. یک دانه ما خورده شود و بعد از آن آب خورده بشود. آب گرم و سرد فرقی ندارد ولی آب گرم بیشتر تشنگی را از بین می برد. سویق عدس هم تشنگی را از بین می برد. حتی در مسافرت و در هواي گرم و در حرکت، اگر سویق عدس خورده بشود انسان تشنه نمی شود.
منبع : http://tebeslamiesfahan.blog.ir/post/t2نظر "صادق"

درخواست حذف اطلاعات

شک ندارم پولتونو خورده همونطور که پول منو هزاران نفر دیگه رو خورده خدا لعنتش کنه
منبع : http://ramindelavari.blog.ir/post/نظر-صادقمظاهری: باور نمی کنم که ۴ گل خورده ایم

درخواست حذف اطلاعات

دروازه بان تیم ذوب آهن اعلام کرد دریافت 4 گل از سايپا در عین ناباوری رقم خورده است.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/674559/مظاهری-باور-نمی‌کنم-که-۴-گل-خورده‌ایمتنگ ترک خورده

درخواست حذف اطلاعات

دل ش ته ما از ی نمیگیرد خوشا که تنگ ترک خورده پر نخواهد شد سید سعید صاحب علم
منبع : http://delnevis313.blog.ir/1397/02/16/تنگ ترک خوردهویزگول خورده می شود

درخواست حذف اطلاعات

ویزگول خورده می شودتد آرنولد نویسنده: تد آرنولدمترجم: عرفان حسن زادهناشر: پرتقالشابک: 9786008675136کد کتاب: 64515قطع کتاب: رقعینوبت چاپ: 1زمان چاپ: 1396قیمت: 56,000 ریال
منبع : http://digibookshop.blogsky.com/1396/06/15/post-316/دلایل کج شدن یا پیچ خوردگی بینی چیست و جراحی برای بینی کج چگونه انجام

درخواست حذف اطلاعات

دلايل کج شدن یا پیچ خوردگی بینی چيست و جراحی براي بینی کج چگونه انجام می شود بسیاری از بیمارانی که در گذشته بینی شان ش ته است و قبلا براي کاهش ش تگی بینی با روش بسته اقدام کرده اند، نیاز به درمان کجی یا پیچ خوردگی بینی دارند. علاوه بر اين بسیاری از بیمارانی که براي درمان بینی کج یا پیچ خورده، جراحی بینی انجام داده اند ممکن است متوجه شوند که کجی بینی آنها هنوز باقی مانده است و به دنبال جراحی دوم و سوم براي ترمیم کجی یا پیچ خوردگی باقیمانده ی بین ... بیشتر ...
منبع : http://ear-nose-disease.blog.ir/1397/06/29/دلایل-کج-شدن-یا-پیچ-خوردگی-بینی-چیست-و-جراحی-برای-بینی-کج-چگونه-انجامداغونم

درخواست حذف اطلاعات

سر حال نیستم سرم درد میکنه بی حالم داغون هستم ... بخاطر که میرم نمیتونم مرخصی بگیرم ... نمیدونم سرما خورده ام و یا به خاطر قرصی که خورده ام ...
منبع : http://tanhataren-pesar.blog.ir/post/343هرجا فقیری دیدید ، حق او را غنی و توانگری خورده است .

درخواست حذف اطلاعات

علی (ع) : هرجا فقیری دیدید ، حق او را غنی و توانگری خورده است . و خداي بزرگ، اغنیا و توانگران را (به خاطر ظلم بزرگی که به طبقات محروم کرده اند، و به آنان نرسیده اند، و حق آنان را خورده اند، و زالو صفت خون آنان را مکیده اند ...)،در روز قیامت موءاخذه خواهد کرد.
منبع : http://goftanihahma.persianblog.ir/post/43چیزی به ذهنم نمیرسه

درخواست حذف اطلاعات

چتد وقته میخوام بیام آپدیت کنما. منتهی یه خورده سرم شلوغه یه خورده هم سرمون گرمه محمدجواده کمی هم دیو تنبلی اجازه نمیده.
منبع : http://baran71.blogsky.com/1397/01/28/post-140/چیزی-به-ذهنم-نمیرسهجامعه جهانی و " ت افغانستان" در مبارزه با موادمخدر ش ت خورده است

درخواست حذف اطلاعات

راشاتودی در گزارشی نوشت: اين تنها ت افغانستان نیست که در مبارزه با ش ت خورده بلکه جامعه جهانی نیز در اين امر ش ت خورده است.
منبع : http://vista.ir/cdn/35221212«شیخ حسن» چه خورده بود که هیچ نفهمید؟

درخواست حذف اطلاعات

وقتی بچه ها از چگونگی تصادف و جزئیات ماجرا پرسیدند و من اظهار بی اطلاعی ، همان مسئله شیشه را پیش کشیدند و گفتند: «راستش را بگو؛ چی خورده بودی که گرم شدی و هیچ چیز نفهمیدی!
منبع : https://mashreghnews.ir/news/919121/شیخ-حسن-چه-خورده-بود-که-هیچ-نفهمیدنمیدانمــــ…

درخواست حذف اطلاعات

سرا پا اگر زرد و پژمرده ايم ولی دل به پايیز نس ايم چو گلدان خالی، لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ايم اگر داغ دل بود، ما دیده ايم اگر خون دل بود، ما خورده ايم دلی سر بلند و سری سر به زیر از اين دست عمری به سر برده ايم قیصر امین پور
منبع : http://maybe-not-tomorrow.blog.ir/1396/02/18/نمیدانم…پمپئو: ش ت خورده است

درخواست حذف اطلاعات

وزیر خارجه آمریکا طی اظهار نظر توئیتری مدعی شد که توافق هسته اي ايران ش ت خورده و بايد آن را رها کرد زیرا نتوانسته تمام راه هاي رسیدن به سلاح اتمی را مسدود کند.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/772193/پمپئو-برجام-شکست-خورده-استگفتگوی جالب با بازیکنان خط خورده تیم ملی + فیلم

درخواست حذف اطلاعات

ویژه برنامه آسیا 2019، مصاحبه اي جذاب از بازیکنان خطر خورده تیم ملی را پخش کرد.
منبع : http://vista.ir/i/42898821/گفتگوی-جالب-با-بازیکنان-خط-خورده-تیم-ملی-فیلم