تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

چون تو با مایی نباشد هیچ غم - جستجو

چون تو با مایی نباشد هیچ غم از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.سعدیانه

درخواست حذف اطلاعات

تا حال منت خبر نباشد در کار منت نظر نباشد تا قوت صبر بود کردیم دیگر چه کنیم اگر نباشد آیین وفا و مهربانی در شهر شما مگر نباشد گویند نظر چرا نبستی تا مشغله و خطر نباشد ای خواجه برو که جهد انسان با تیر قضا سپر نباشد این شور که در سر است ما را وقتی برود که سر نباشد بیچاره کجا رود گرفتار کز کوی تو ره به در نباشد چون روی تو دلفریب و دلبند در روی زمین دگر نباشد در پارس چنین نمک ندیدم در مصر چنین شکر نباشد گر حکم کنی به جان سعدی جان از تو عزیزتر نباشد
منبع : http://serekkhatoon.blog.ir/1396/05/31/سعدیانهگل بی رخ یار خوش نباشد

درخواست حذف اطلاعات

گل بی رخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش نباشد طرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشد یدن سرو و ح گل بی صوت هزار خوش نباشد با یار شکرلب گل اندام بی بوس و کنار خوش نباشد هر نقش که دست عقل بندد جز نقش نگار خوش نباشد جان نقد محقر است حافظ از بهر نثار خوش نباشد
منبع : http://tagarg.blog.ir/post/گل-بی-رخ-یار-خوش-نباشدشعر و غزل چه داری؟ 13

درخواست حذف اطلاعات

قربان جهانی که در آن جنگ نباشد مشت و لگد و سیلی و اوردنگ نباشد از وحشت بمب اتم و توپ و مسلسل پیوسته به پا خار و به سر سنگ نباشد باهم نستیزند سپیدان و سیاهان دعوا سر نام و نسب و رنگ نباشد در باغ وفا مرغ بد آواز نیابیم در بزم صفا ساز بد آهنگ نباشد افسار به دست دو سه گمراه نیفتد ایام به کام دو سه الدنگ نباشد مادون ز ستمکاری مافوق ننالد از دست دلی سنگ دلی تنگ نباشد هر مملکتی تا طلبد حق خودش را محتاج به صد لشکر صد هنگ نباشد ابولقاسم ح
منبع : http://zizigolu.blog.ir/post/1124/شعر-و-غزل-چه-داری-13اتلاف وقت

درخواست حذف اطلاعات

اگر عشق نباشد کمی اتفاق است ، کمی حرف اگر عشق نباشد کمی سوال است ، کمی صحبت ، کمی درد است کمی دل اگر عشق نباشد کمی سرگرمی است ، کمی ع است و کمی اصرار اگر عشق نباشد کمی قرار است و کمی زمان ، کمی لمیدن در آغوش هم است و کمی لمس ، کمی بوسه است و کمی به شماره افتادن نفس ، کمی سکوت است و کمی نگاه کمی تندی نفس است و کمی بالا رفتن جریان خون اگر عشق نباشد یک شب همخوابگی است ، کمی بعدتر ، یک دقیقه ، هفت دقیقه ، سی دقیقه ... ، باز هم همخوابگیست . اگر عشق نباشد فقط ... بیشتر ...
منبع : http://id81di.blog.ir/post/41ی چه می داند

درخواست حذف اطلاعات

رسیده ام به چه جایی... ی چه می داند رفیق گریه کجایی؟ ی چه می داند میان مايي و با ما غریبه ای... افسوس چه غفلتی! چه بلایی! ی چه می داند تمام روز و شبت را همیشه تنهایی «اسیر ثانیه هایی» ی چه می داند برای مردم شهری که با تو بد د چگونه گرم دعایی؟ ی چه می داند تو خود برای ظهورت مصمّمی اما نمی شود که بیایی ی چه می داند ی اگرچه نداند خدا که می داند فقط معطل مايي ی چه می داند اگر صحابه نباشد فرج که نیست... تو می آیی ی چه می داند کاظم بهمنی
منبع : http://vzmc.ParsiBlog.com/Posts/3265/کسي چه مي داند/یوم الفصل

درخواست حذف اطلاعات

تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد مبادا در جهان دلتنگ رویی که رویت بیند و م نباشد من اول روز دانستم که این عهد که با من می کنی محکم نباشد سعدی
منبع : http://jahdd.blog.ir/1397/08/26ظرف گدا جوش

درخواست حذف اطلاعات

اصلن به سرو چشم ودلم هوش نباشد گر کتری واین* ظرف گداجوش* نباشد چایی خوش کلکته هم باب دلم نیست تا *آنخ* وآویشن وگل توش نباشد بعدن بپزم بهر شما اشکنه ای ناب این آب در خانه اگر* لوش* نباشد این اشکنه وچای وغذا هيچ به هيچ است تا گربه وگرگ و و گوش نباشد جذبم نکند جاذبه گرم پلو گوشت کوبیده اگر در بغل وروش نباشد این کفتر خوبی که دهی پر پسر خوبدر دورو بر شهر بپا قوش نباشدموسی عباسی مقدمقوش=جغدآنخ=کاکوتیضرف گداجوش= ضرف چوپانان قلقلیلوش=آب گل آلود
منبع : http://mosa38.ParsiBlog.com/Posts/834/ظرف گدا جوش/...

درخواست حذف اطلاعات

بگذار زمان رویٖ زمین بند نباشد حافظ پی اعطای سمرقند نباشد بگذار که ابلیس دراین معرکه یک بار مطرود ز درگاه خداوند نباشد بگذار گناه هوس آدم و حوا بر گردن آن سیب که چیدند، نباشد مجنون به بیابان زد و لیلا... ولی، ای کاش این قصه همان قصه که گفتند، نباشد! ای کاش عذاب نرسیدن به نگاهت آن وعده نادیده که دادند، نباشد! #رویا_باقری
منبع : http://faram.blog.ir/1396/08/18/hgnlo.irاعجاز کردی و شدی باب الحوائج

درخواست حذف اطلاعات

موسی شدی تا قوم تو تنها نباشدتا بین راه شیعیان دریا نباشداعجاز کردی و شدی باب الحوائجگرچه در ِ زندان به رویت وا نباشدیک عمر در زنجیر بوده دست و پایتتا جسم تو درگیر این دنیا نباشدتا آ عمرت بنا شد حبس باشیای کاش آزادی ِ تو فردا نباشدمعصومه را دست رضا دادی و گفتی:بعد از من، او یک روز هم تنها نباشداما اگر مجبور بودی به جداییآن روز دیگر مثل عاشورا نباشدسیدمسعود طباطبائی
منبع : http://unread.blog.ir/post/148/اعجاز کردی و شدی باب الحوائجروزی برسد سر برود دار نباشد

درخواست حذف اطلاعات

روزی برسد سر برود دار نباشد فرمانده خودش باشد و نباشد قطعا به علی پشت کند کوفه شبی که در ما ادب میثم تمار نباشد قرآن سر نی می رود آن روز که در جنگ فریاد کند حیدر و عمار نباشد "مردم دو گروهند " زبیرند و بُریرند این وقت خطر ، باشد و آن ، یار نباشد برخیز و بیا آمده یوسف سرِ بازار عیب است در این شهر یدار نباشد در کوفه چه بسیار به یک سکه بریدند در کرببلا صحبت دینار نباشد ظلم آمده در می زند این خانه ی مولاست زهرا پسِ در کاش که اینبار نباشد بگذار ابوذر شد ... بیشتر ...
منبع : http://hadilotfi.blogsky.com/1397/10/28/post-520/ما را بجز خی ، فکری دگر نباشد

درخواست حذف اطلاعات

ما را بجز خی ، فکری دگر نباشددر هيچ سر خیالی، زین خوبتر نباشدکی شبروان کویت آرند ره به سویتع ی ز شمع رویت، تا راهبر نباشدما با خیال رویت، منزل در آب و دیدهکردیم تا ی را، بر ما گذر نباشدهرگز بدین طراوت، سر و چمن نرویدهرگز بدین حلاوت، قند و شکر نباشددر کوی عشق باشد، جان را خطر اگر چهجایی که عشق باشد، جان را خطر نباشدگر با تو بر سرو زر، دارد ی نزاعیمن ترک سر بگویم، تا دردسر نباشددانم که آه ما را، باشد بسی اثرهالیکن چه سود وقتی، کز ما اثر نباشد؟در ... بیشتر ...
منبع : http://farnaz.ParsiBlog.com/Posts/80/ما را بجز خيالت، فکري دگر نباشد/در زندگی گناه نباشد چه می کنیم؟...

درخواست حذف اطلاعات

اوضاع رو به راه نباشد چه می کنیم؟ توی بساط آه نباشد چه می کنیم؟ شب با سیاهی اش همه را رنگ می کند شب باشد و سیاه نباشد چه می کنیم؟ برگشته ایم!سخت پشیمان و مضطرب یوسف درون چاه نباشد چه می کنیم؟ عمری نشسته ایم که سِحری بیاورند گوش در کلاه نباشد چه می کنیم؟ هر کار می کنیم گناه است!مانده ام در زندگی گناه نباشد چه می کنیم؟ یاسر قنبرلو
منبع : http://toppoembox.blog.ir/1396/08/21/M1546بگذار زمان روی زمین بند نباشد...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی که قرار است کنار تو نباشم بگذار زمان روی زمین بند نباشد... بگذار زمان روی زمین بند نباشد حافظ پی اعطای سمرقند نباشد بگذارکه ابلیس دراین معرکه یک بار مطرود ز درگاه خداوند نباشد بگذار گناه هوس آدم و حوّا بر گردن آن سیب که چیدند نباشد مجنون به بیابان زد و لیلا... ولی ای کاش این قصه همان قصه که گفتند نباشد ای کاش عذاب نرسیدن به نگاهت آن وعده ی نادیده که دادند نباشد یک بارتو د ه ی پ یچ و خم ما آن که مسافر شد و دل کند نباشد آشوب،همان حس غریبی ست که د ... بیشتر ...
منبع : http://toppoembox.blog.ir/1396/08/26/M1722ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد

درخواست حذف اطلاعات

ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشدغیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد در روی هر سپیدی، خالی سیاه دیدمبالاتر از سیاهی، رنگی دگر نباشد رنگ قبول مردان، سبز و سفید باشدنقش خیال رویش، در هر پسر نباشد چشم وصال بینان، چشمیست بر هدایتسری که باشد او را، در هر بصر نباش در خشک و تر بگشتم، مثلت دگر ندیدممثل تو خوبرویی، در خشک و تر نباشد شرحت ی نداند، وصفت ی نخواندهمچون تو ماه سیما، در بحر و بر نباشد سعدی به هيچ معنی، چشم از تو برنگیردتا از نظر چه خیزد، کان ... بیشتر ...
منبع : http://radepayeshaar.blogsky.com/1396/08/04/post-499/ای بلبل سحرگه

درخواست حذف اطلاعات

ای برده اختیارم تو اختیار مايي من شاخ زعفرانم تو لاله زار مايي گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد غم این قدر نداند کآ تو یار مايي من باغ و بوستانم سوزیده خزانم باغ مرا بخندان کآ بهار مايي گفتا تو چنگ مايي و اندر ترنگ مايي پس چیست زاری تو چون در کنار مايي گفتم ز هر خیالی درد سر است ما را گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار مايي سر را گرفته بودم یعنی که در خمارم گفت ار چه در خماری نی در خمار مايي گفتم چو چرخ گردان والله که بی قرارم گفت ار چه بی قراری نی بی ق ... بیشتر ...
منبع : http://naiad.blog.ir/1396/10/10/ای-بلبل-سحرگهما ترک سر بگفتیم

درخواست حذف اطلاعات

ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد "سعدی" متن کامل شعر: ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشد غیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد در روی هر سپیدی، خالی سیاه دیدم بالاتر از سیاهی، رنگی دگر نباشد رنگ قبول مردان، سبز و سفید باشد نقش خیال رویش، در هر پسر نباشد چشم وصال بینان، چشمیست بر هدایت سری که باشد او را، در هر بصر نباش در خشک و تر بگشتم، مثلت دگر ندیدم مثل تو خوبرویی، در خشک و تر نباشد شرحت ی نداند، وصفت ی نخواند ه ... بیشتر ...
منبع : http://n-poems.blogsky.com/1396/08/04/post-3473/ما-ترک-سر-بگفتیمآشفته دلان را هوس خواب نباشد-مهدی سهیلی

درخواست حذف اطلاعات

آشفته دلان را هوس خواب نباشدشوری که به دریاست به مرداب نباشد هرگز مژه برهم ننهد عاشق صادقآنرا که به دل عشق بود خواب نباشد در پیش قدت کیست که از پا ننشیندیا زلف تو را بیند و بیتاب نباشد چشمان تو در آینه ی اشک چه زیباستنرگس شود افسرده چو در آب نباشد گفتم شب مهتاب بیا نازکنان گفتآنجا که منم حاجت مهتاب نباشد
منبع : http://vlgsky.blog.ir/1397/08/17/آشفته-دلان-را-هوس-خواب-نباشد-مهدی-سهیلیتو را نادیدن ما غم نباشد - سعدی

درخواست حذف اطلاعات

تو را نادیدن ما غم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد من اول روز دانستم که این عهد که با من می کنی محکم نباشد "سعدی" برگرفته از کانال "باران دل" [email protected] متن کامل شعر: [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://n-poems.blogsky.com/1397/07/03/post-3704/تو-را-نادیدن-ما-غم-نباشد-سعدیتا ت، ی نشود...

درخواست حذف اطلاعات

ت ی ای که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت، تأمین کند، تی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه خواری نباشد، کم کاری نباشد، بی اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی گری نباشد، حیف و میل بیت المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک ت ی لازم است. در تعالیم امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، همه ی اینها وجود دارد. نگویند اینها مربوط به هزاروچهارصد سال قبل است. این حرفهای تکراری و شبهه های صدها بار رد شده را بعضیها باز تکرار می ... بیشتر ...
منبع : http://rahemoghaddas.blog.ir/1397/10/20/تا-دولت،-اسلامی-نشودتکه ۹..."سعدی"

درخواست حذف اطلاعات

ما ترک سر بگفتیم، تا دردسر نباشدغیر از خیال جانان، در جان و سر نباشد در روی هر سپیدی، خالی سیاه دیدمبالاتر از سیاهی، رنگی دگر نباشد رنگ قبول مردان، سبز و سفید باشدنقش خیال رویش، در هر پسر نباشد چشم وصال بینان، چشمی ست بر هدایتسری که باشد او را، در هر بصر نباش در خشک و تر بگشتم، مثلت دگر ندیدممثل تو خوبرویی، در خشک و تر نباشد شرحت ی نداند، وصفت ی نخواندهمچون تو ماه سیما، در بحر و بر نباشد سعدی به هيچ معنی، چشم از تو برنگیردتا از نظر چه خیزد، کان ... بیشتر ...
منبع : http://rahnik.blogsky.com/1396/07/22/post-1425/تکه-۹-با نیت دلجویی...

درخواست حذف اطلاعات

سلام بضرب سیفک قتلی حیاتنا ابدا لأن روحی قد طاب ان ی فداک ای برده اختیارم تو اختیار مايي من شاخ زعفرانم تو لاله زار مايي گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد غم این قدر نداند کآ تو یار مايي من باغ و بوستانم سوزیده خزانم باغ مرا بخندان کآ بهار مايي گفتا تو چنگ مايي و اندر ترنگ مايي پس چیست زاری تو چون در کنار مايي گفتم ز هر خیالی درد سر است ما را گفتا ببر سرش را تو ذوالفقار مايي سر را گرفته بودم یعنی که در خمارم گفت ار چه در خماری نی در خمار مايي گفت ... بیشتر ...
منبع : http://4shanbeh.blog.ir/1396/08/09/با-نیت-دلجوییاز خانه به میخانه ...

درخواست حذف اطلاعات

از خـــــانـــــه بـه میــــخــــانــــه اگـــــر راه نباشددر زنــــــدگــــی ام جلـــــــوه ی دلخـــــواه نباشدجز دغدغــــه ی صبـــــح خمـــــاری نبــــرد سـودســــاقـــــی اگــــــر از راز مــــــی آگــــــاه نباشدیـــوســـــف نشـــــود معتبــــر از جــاه ، به اکـراهیـــــک چنــــــــد اگــــــر معتکـــــف چـــــاه نباشدعشق قصّـــه ی پر سوز و گدازی استکـــــز خــاطــره هــــا رفـــت و در افـــــواه نباشدکی خــــرمــــن غ ... بیشتر ...
منبع : http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/664/از خانه به ميخانه .../آموزش و طرز تهیه شکلات مایی بسیار خوشمزه و لذیذ

درخواست حذف اطلاعات

آموزش و طرز تهیه شکلات مايي بسیار خوشمزه و لذیذ طرز تهیه شکلات مايي بسیار خوشمزه در قسمت آشپزی سایت جسارت.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرداگر شما هم نام شکلات مايي را شنیده اید و علاقه به درست آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش آشپزی ما آموزش ببینیدآموزش و طرز تهیه شکلات مايي بسیار خوشمزه و لذیذ ما یکی از خوراکی هایی است که روزه داران در ماه رمضان زیاد مصرف می کنند. شکلات مايي نیز یکی از محصولات متشکل از ما است که درا ... بیشتر ...
منبع : http://akbarbalal.ParsiBlog.com/Posts/806/آموزش و طرز تهيه شکلات خرمايي بسيار خوشمزه و لذيذ/- 167 -

درخواست حذف اطلاعات

لای لالای لایی ، لای لالای لایی .کن حذر از دام ها با چشم بینایی - نیست باغ و سبزه بی یاران تماشایی / روز یاری گشته ای جان از چه بی مايي ؟ - از چه بی مايي ؟ از چه بی مايي ؟لای لالای لایی ، لای لالای لایی . + این ع رو : کلیک میخواستم بزرگ بذارم برای این پست اما بی کیفیته نذاشتم دیگه . از تو فولدرای خاک خورده لبتاب پیدا . واسه سالها پیشه . این ع و همه ع ای هم رده اش . اونموقع ها که همش ع نوشته سیو می : ))))
منبع : http://cennet.ParsiBlog.com/Posts/265/- 167 -/مهریه وج ه چگونه نباشد؟

درخواست حذف اطلاعات

انقلاب: مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد و ستد مادی نباشد. اگر تشریفات را کم کردید، جنبه ی معنوی تقویت خواهد شد. ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ریحانه؛ بخش زن، خانواده و سبک زندگی khamenei.ir
منبع : http://islamway1396.blog.ir/1397/08/07/مهریه-وجهیزیه-چگونه-نباشدکجایی لیلی

درخواست حذف اطلاعات

امروز با اعصاب داغون از خونه زدم بیرون. از ماجرای دیشب حالم به اندازه کافی بد بود، اخبار المپیک هم دیگه اوضاع رو ابتر کرد. بیچاره بهداد سلیمی!اومدم موزیک گوش بدم که تغییری بوجود بیاد و فراموش کنم مثلا.... گل بی رخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش نباشد یدن سرو و ح گلبی صوت هَزار خوش نباشدطرف چمن و طواف بستان بی لاله عذار خوش نباشدبا یار شکر لب و گل اندامبی بوس و کنار خوش نباشد....اینم شد حکایت امروز ما
منبع : http://histoire.blogsky.com/1395/05/27/post-157/کجایی-لیلیز هجران ماتمی بدتر نباشد

درخواست حذف اطلاعات

جدایی قسمت کافر نباشد ز هجران ماتمی بدتر نباشد بت فایز اگر دوری تو از من مرا این زجر تا م نباشد *** پس از قرنی بنا بر میل و دلخواه بعزم کوی تو پیمودم این راه دمی وصلم نمیگردد میسر نمی سازد به من این بخت گمراه *** دو چشمانت پیاله پر ز می بی خم ابروت اج ملک ری بی دوتا لیموی تر بر سینه داری نصیب فایز بیچاره کی بی؟
منبع : http://fayez.blog.ir/post/fayez-19عزم سفر نباشد...

درخواست حذف اطلاعات

دوستم هر چقد اصرار کرد پاشو بریم خونه نرفتمخودمم نمیدونم چرا؟با اینکه خیلی دلم تنگ شده واسه خونهولی دل و دماغ رفتن ندارمشاید حال من مثل حال دهلوی باشه که میگه:ما را ز کوی جانان عزم سفر نباشد...بی عمر زندگانی را به سر نباشد
منبع : http://misswriterslife.blog.ir/1397/09/28/عزم-سفر-نباشدحکم پوشش مانتو و

درخواست حذف اطلاعات

برای پوشش شرایطی ذکر شده ازجمله اینکه برجستگی های بدن مشخص نباشد. در مورد ، این گونه است که تمام هندسه ی بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست اما نسبت به نوع های رنگی شلوار جین و لی، اگر زیر چادر باشد و پیدا نباشد، حکم خاصی ندارد؛ به فرض اینکه پیدا هم باشد اگر به قدری چسبان نباشد که هندسه ی بدن مشخص باشد -یعنی یک مقداری گشاد باشد که برجستگی بدن مشخص نباشد- و اینکه رنگش به گونه ای نباشد که فرد انگشت نما شود و به اصطلاح لباس شهرت نباشد، اشکالی ن ... بیشتر ...
منبع : http://salaaam.blog.ir/1397/01/25/حکم-پوشش-مانتو-و-ساپورتهمه روزاتون بهاری

درخواست حذف اطلاعات

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشیکه بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوشکه تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی چنگ در همین می دهدت پند ولیوعظت آن گاه کند سود که قابل باشی در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر استحیف باشد که ز کار همه غافل باشی نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزافگر شب و روز در این قصه مشکل باشی گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوسترفتن آسان بود ار واقف منزل باشی حافظا گر مدد از بخت بلندت باشدصید آن شاهد مطبوع شمایل ... بیشتر ...
منبع : http://shojaiefar.blogsky.com/1395/01/04/post-699/همه-روزاتون-بهاریما را به جز خی فکری دگر نباشد

درخواست حذف اطلاعات

پیش تر هم از کارهای علیرضا قربانی نوشته ام. (+ و + و +) علیرضا قربانی خواننده تنبور نیست. احتمالن "برسماع تنبور" هم آلبومی نباشد که با آن شناخته شود ولی به نظر من یکی از شنیدنی ترین آلبوم های اوست. در این بین، "درکوی عشق" شامل یکی از غزل های سلمان ساوجی است. فوق العاده است. مدتی است برسماع تنبور را پلی می کنم و دوباره خاطرات قدیمی را زنده. می توانید آن را از اینجا ب ید. قسمتی از در کوی عشق: متاسفانه مرورگر شما، قابیلت پخش فایل های صوتی تصویری را در قال ... بیشتر ...
منبع : http://abolfazldiaries.blog.ir/post/ما-را-به-جز-خیالت-فکری-دگر-نباشدست ن عار نیست

درخواست حذف اطلاعات

زمانی بود که هيچ به فکر ست نبود. هيچ نمی دانست مد چیست، ست چیست، لاکچری چیست؛ الآن هم هستند افرادی که ست نمی دانند، افرادی هستند که حسرت نو شدن لباسشان را دارند هرچند که مد روز نباشد، ست نباشد،اندازه شان نباشد :(
منبع : http://sharafiamir.blog.ir/1396/04/25/ست-نکردن-عار-نیستشرایط بهره مندی از بیمه کارگران ساختمانی

درخواست حذف اطلاعات

1. به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و ت یب مربوط به ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و در برابر آن مزد دریافت نماید. 2. در حرفه خود دارای کارت مهارت فنی معتبر از سازمان فنی و حرفه ای باشد. 3. عضو هيچ یک از صنوف دیگر که دارای مجوز هستند، نباشد. 4. مالک وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و کار نباشد. 5. دارای کارت بهداشت که معرف حضور در واحدهای صنفی تحت نظارت وزارت بهداشت است، نباشد. 6. مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباش ... بیشتر ...
منبع : http://farshadweb.blog.ir/1396/05/07/شرایط-بهره-مندی-از-بیمه-کارگران-ساختمانیصد و نه

درخواست حذف اطلاعات

مرا معانی کوتاه دل پسند نباشد چو کَــر نمی شنوم تا سخن بــلــنــد نباشد
منبع : http://shaivard.blog.ir/post/111/صد-و-نهدلتنگیه وحححححششششششتناک

درخواست حذف اطلاعات

‏اگر دیداری هم نباشد ،‏حتی اگر لمسی هم نباشد ،‏بی دلیل برای بعضی ها‏همیشه جایی در دل هایمان هست ..
منبع : http://leilaismyloselove.blogsky.com/1397/09/05/post-295/دلتنگیه-وحححححششششششتناک…!

درخواست حذف اطلاعات

کاش از این کوچه بن بست برم راه به جایی که در آن جوی نباشد گذر عمر نباشد .. پ ن :کاش پایان زندگی ام زده شود the end
منبع : http://dakeako.blog.ir/post/54هی روزگار ناشادی - سیدعلی صالحی

درخواست حذف اطلاعات

هی روزگار ناشادی نمی شد زمین از نو زاده شود عشق از نو زاده شود آدمی از نو زاده شود اصلا اسم نباشد تقسیم و فاصله نباشد فهمیدن همین دقیقه همین گوشه همین گریه ها نباشد
منبع : http://vlgsky.blog.ir/1397/09/13/هی روزگار ناشادی - سیدعلی صالحی????

درخواست حذف اطلاعات

سخت است دلتنگ شوى و چاره نباشد..... اى کاش به این حال ى زنده نباشد.......
منبع : http://zahrabnd.blog.ir/1396/05/????من می خواهم به تمام آرزو هایم برسم شما چطور

درخواست حذف اطلاعات

می خواهیم باهم موفق شویم حتی اگر -دلار 200/000 ریال باشد. - جنگ شود. - آب نباشد. -برف نباشد. - ادامه مطلب
منبع : http://mraccountant.blog.ir/post/کدام-یک-از-این-سه-زندگی-را-می-پسندیدمریم میرزا قاسمی!

درخواست حذف اطلاعات

دختر اگر خوش گل نباشد و آشپزی اش خوب نباشد، کره ماه را هم بگیرد و هزار تا فیلدز و نوبل و اسکار را هم پشت هم ردیف کند باز مفت نمی ارزد. البته که نظر شخصی بنده است.
منبع : http://vrtakallllom.blog.ir/post/مریم-میرزا-قاسمیخواهم چو راز پنهان، از من اثر نباشد

درخواست حذف اطلاعات

خواهم چو راز پنهان، از من اثر نباشد تا از نبود و بودم، را خبر نباشد خواهم که آتش افتد، در شهر آشنایی وز ننگ آشنایان، بر جا اثر نباشد گوری بده، خدایا! زندان پیکر من تا از بهانه جویی، دل دربدر نباشد پایم چو پایه ی رز، یارب ش ته بهتر تا از حریم خویشم، بیرون گذر نباشد پیمانه ی تنم را، بشکن که بر لب من لب های باده نوشان، شب تا سحر نباشد چون موج از آن سزایم این سرش تگی شد کز ص ه های تهمت، دل را حذر نباشد در شام غم که گردد، همراز و همدم من؟ اشکم اگر نریزد، ... بیشتر ...
منبع : http://amerman.persianblog.ir/post/1084حکومت طاغوت و حکومت الله

درخواست حذف اطلاعات

در زمان ائمه معصومین حکومتی که معصوم در رأس آن نباشد یا مأذون از طرف او نباشد آن حکومت طاغوتی است و در زمان غیبت معصوم نیز هر حکومتی که در رأس آن فقیه عادل جامع الشرایط نباشد یا مأذون از طرف…
منبع : http://vista.ir/cdn/35106906مبارزه با تعصبات نژادی

درخواست حذف اطلاعات

روایت شده که مردى به صادق علیه السلام عرض کرد: مردم مى‏گویند: هر عرب تبار نباشد یا مولاى صریح نباشد، پَست است. حضرت فرمود: ادامه مطلب
منبع : http://hpshia.blog.ir/1396/09/10/مبارزه-اسلام-با-تعصبات-نژادیچگونه بی مایی؟

درخواست حذف اطلاعات

تنم در بستری آغشته بر عطر تو می سوزدکجای این شب آکنده از آغوش ، بی مايي...؟"ناشناس"
منبع : http://parvaze-mahz.blogsky.com/1396/04/08/post-786/چگونه-بی-مایی؟بله..

درخواست حذف اطلاعات

دوری فقط این نیست که هرروزه نبینی اش، این نیست که برف های زمستان را بی خنده سر کنی، برای یدن گوشواره حسی نداشته باشی، لباس بیرونت را با وسواس انتخاب نکنی، وسواس دانستن ِ نظرش نباشی، این نیست که نباشد تا دستش را بکشی و چیزهایی که عاشقش هستی را بهش نشان بدهی، دوری این نیست که بعد از چند وقت بدوبدو ی نباشد که اتفاقات چندوقته را بهش نگویی، که ی نباشد که رغبت ی برای طرحت از او م بخواهی، برایش توضیح بدهی که چه میخواهی، دوری این نیست که بعد از یک روز ... بیشتر ...
منبع : http://sondurak.blogsky.com/1395/12/04/post-122/بله-امیری: تا پول نباشد بو درست نمی شود/ احدی در حدی نیست که در موردش حرف بزنم

درخواست حذف اطلاعات

مربی تیم ملی بو گفت: تا پول نباشد وضعیت بو آن طور که می خواهیم درست نمی شود.
منبع : http://vista.ir/cdn/34710762وقتی خدا نباشد...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی خدا نباشد........ همه چیز مجاز است !!
منبع : http://zibanegar.blog.ir/1396/05/11/وقتی-خدا-نباشدماه من..

درخواست حذف اطلاعات

ماه من.. خوش آمدی خوش قدم.. قد رعنایت را من شوم قربان.. ماه من.. ای مرداد.. تو که آمدی.. من و او را هم با خود آوردی.. من تا به حال هيچ مردادی را ندیدم که مهربان نباشد.. بخشنده نباشد.. دوست داشتنی نباشد.. مرداد گرما بخش زندگیست.. کمتر ی از یک مردادی خاطره ی بدی دارد.. به هرجا که قدم برمیدارند.. همه را محو کاریزمای خود می کنند.. وااای که چقدر میتوانند احساس عشق به روح آدمی بدمند! ماه من و ماه او یکیست! چه دوست داشتنی.. دم همه ی مردادی ها گرم مثل ماه تولدشون :) ار ... بیشتر ...
منبع : http://tazekar.blog.ir/1396/05/01/ماه-منقائدی: بازهم گل می زنم تا حرف و حدیثی نباشد/از نیمکت نشینی ناراحت نیستم

درخواست حذف اطلاعات

بازیکن تیم فوتبال امید گفت: انشاالله در بازی های بعدی گل می زنم تا دیگر حرف و حدیثی نباشد.
منبع : http://farsnews.com/13970526000544او نباشد????

درخواست حذف اطلاعات

دلتنگى یعنى غروب باشد، دل ات گرفته باشد،او نباشد و تو جاى او هم به تماشا نشسته باشى....
منبع : http://zahrabnd.blog.ir/post/او-نباشد????