تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

چاپ هشتم کتاب فرنگیس با تقریظ رهبر انقلاب از راه رسید - جستجو

چاپ هشتم کتاب فرنگیس با تقریظ رهبر انقلاب از راه رسید از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.چاپ هشتم کتاب «فرنگیس» با تقریظ رهبر انقلاب از راه رسید

درخواست حذف اطلاعات

چاپ هشتم کتاب «فرنگيس» خاطرات فرنگيس حیدرپور نوشته مهناز فتاحی که به تازگی مزین به تقريظ مقام معظم رهبری گردید، توزیع شد.
منبع : http://sooremehr.ir/fa/content/7717/چاپ-هشتم-کتاب-«فرنگیس»-با-تقریظ-رهبر-انقلاب-از-راه-رسیدرونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

گروه ادب ــ تقريظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگيس» یکشنبه هشتم مهرماه رونمایی می شود.
منبع : http://iqna.ir/fa/news/3750963/رونمایی-از-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیستقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس» منتشر می شود

درخواست حذف اطلاعات

یکشنبه هشتم مهرماه، همزمان با هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت از تازه ترین تقريظ رهبر انقلاب بر یک کتاب دفاع مقدسی رونمایی خواهد شد.
منبع : http://ibna.ir/fa/doc/naghli/265751/تقریظ-رهبر-انقلاب-کتاب-فرنگیس-منتشر-می-شودتقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس» منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

تقريظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگيس»، خاطرات دلاوری فرنگيس حیدرپور در دوران دفاع مقدس رونمایی شد.
منبع : http://sooremehr.ir/fa/content/7613/تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-«فرنگیس»-منتشر-شدتقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس» +متن

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس برگزار شد، در این مراسم تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد.
منبع : https://fardanews.com/fa/news/876680/تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیس-متنمتن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس برگزار شد ، در این مراسم تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» رونمایی شد.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/878548/متن-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسمتن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب "فرنگیس" منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس برگزار شد، در این مراسم تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» رونمایی شد.
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/928817/متن-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیس-منتشر-شدانتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

گروه ادب ــ تقريظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگيس» در هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت منتشر شد.
منبع : http://iqna.ir/fa/news/3751404/انتشار-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسانتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» صبح امروز در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.
منبع : http://iscanews.ir/news/971803انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» صبح امروز در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.
منبع : http://rajanews.com/node/293339انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب فرنگیس

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» صبح امروز در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد
منبع : http://bultannews.com/fa/news/566923/انتشار-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسرونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

تازه ترین تقريظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگيس» خاطرات فرنگيس حیدرپور نوشته مهناز فتاحی در هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت رونمایی خواهد شد.
منبع : http://sooremehr.ir/fa/content/7609/رونمایی-از-تقریظ-رهبر-معظم-انقلاب-بر-کتاب-«فرنگیس»انتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس و با انتشار تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» برگزار خواهد شد.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/311264/انتشار-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسانتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس، همراه با انتشار تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» برگزار شد.
منبع : http://iribnews.ir/fa/news/2239978/انتشار-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسمتن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب "فرنگیس" منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس برگزار شد ، در این مراسم تقريظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» رونمایی شد.
منبع : http://tn.ai/1840746رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

در هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت از تقريظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «فرنگيس» با حضور اهالی ادب و فرهنگ و جمعی از نویسندگان دفاع مقدس رونمایی شد.
منبع : http://iribnews.ir/fa/news/2239952/رونمایی-از-تقریظ-رهبر-معظم-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیستقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس» + فیلم

درخواست حذف اطلاعات

متن تقريظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد.
منبع : http://sadkhabar.ir/fa/news/348627/تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیس-فیلمدیدار نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با رهبر انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز و پس از برگزاری مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در آن تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد، خانم ها فرنگيس حیدرپور (راوی کتاب) و مهناز فتاحی (نویسنده ی کتاب) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
منبع : http://iqna.ir/fa/news/3751585/دیدار-نویسنده-و-راوی-کتاب-فرنگیس-با-رهبر-انقلابدیدار نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با رهبر معظم انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز و پس از برگزاری مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در آن تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد، خانم ها فرنگيس حیدرپور (راوی کتاب) و مهناز فتاحی (نویسنده ی کتاب) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
منبع : http://mizanonline.com/fa/news/456231/دیدار-نویسنده-و-راوی-کتاب-فرنگیس-با-رهبر-معظم-انقلابدیدار راوی و نویسنده کتاب «فرنگیس» با رهبر انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز (یکشنبه) و پس از برگزاری مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در آن تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد، خانم ها فرنگيس حیدرپور -راوی کتاب- و مهناز فتاحی -نویسنده ی کتاب- با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
منبع : http://shabestan.ir/detail/Photo/730825دیدار نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با رهبر انقلاب

درخواست حذف اطلاعات

پس از برگزاری مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در آن تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد، ظهر امروز ۸ مهر ۱۳۹۷ خانم ها فرنگيس حیدرپور (راوی کتاب) و مهناز فتاحی (نویسنده کتاب) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت و گو کردند.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/878588/دیدار-نویسنده-و-راوی-کتاب-فرنگیس-با-رهبر-انقلابانتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت برگزار خواهد شد. در این مراسم از تازه ترین تقريظ رهبر انقلاب بر یک کتاب دفاع مقدسی رونمایی خواهد شد.
منبع : http://titre1.ir/fa/news/151600/انتشار-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیستقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

در مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس که صبح امروز (یکشنبه) در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد.
منبع : https://isna.ir/news/97070804482/تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسآغاز مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

تازه ترین تقريظ رهبر انقلاب بر یک کتاب دفاع مقدسی امروز در مراسمی رونمایی می شود.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/251478/آغاز-مراسم-رونمایی-از-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیسانتشار تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

در مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس که صبح امروز (یکشنبه) در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد.
منبع : http://hawzahnews.com/detail/News/463572نماهنگ تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب "فرنگیس"

درخواست حذف اطلاعات

در مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس که صبح امروز (یکشنبه) در مؤسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد.
منبع : http://mizanonline.com/fa/news/456191/نماهنگ-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیستصاویر/ دیدار نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با رهبر معظم انقلاب اسلامی

درخواست حذف اطلاعات

ظهر امروز و پس از برگزاری مراسم هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در آن تقريظ حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب «فرنگيس» منتشر شد، خانم ها فرنگيس حیدرپور (راوی کتاب) و مهناز فتاحی (نویسنده ی کتاب) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/311482/تصاویر-دیدار-نویسنده-و-راوی-کتاب-فرنگیس-با-رهبر-معظم-انقلاب-اسلامیعرضه کتاب «فرنگیس» با تقریظ رهبر انقلاب از هفته آینده

درخواست حذف اطلاعات

چاپ جدید کتاب «فرنگيس» خاطرات فرنگيس حیدرپور نوشته مهناز فتاحی که به تازگی مزین به تقريظ مقام معظم رهبری گردید، از هفته آینده با متن تقريظ رهبری توزیع می گردد.
منبع : http://sooremehr.ir/fa/content/7645/عرضه-کتاب-«فرنگیس»-با-تقریظ-رهبر-انقلاب-از-هفته-آیندهتقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگیس»+ عکس

درخواست حذف اطلاعات

متن تقريظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «فرنگيس» به قلم مهناز فتاحی منتشر شد.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/311416/تقریظ-رهبر-معظم-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیس-عکسعرضه کتاب «فرنگیس» با تقریظ رهبر انقلاب از هفته آینده

درخواست حذف اطلاعات

خبرگزاری شبستان:چاپ جدید کتاب «فرنگيس» خاطرات «فرنگيس حیدرپور» نوشته «مهناز فتاحی» که به تازگی مزین به تقريظ مقام معظم رهبری گردید، از هفته آینده با متن تقريظ رهبری توزیع می گردد.
منبع : http://shabestan.ir/detail/News/732910رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس»

درخواست حذف اطلاعات

معصومه آباد نویسنده در مراسم رونمایی از تقریط رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگيس» گفت: برخی تصور می کنند ، خاطرات دفاع مقدس تمام شده اما این خاطرات سرمایه بی پایان است.
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/928800/رونمایی-از-تقریظ-رهبر-انقلاب-بر-کتاب-فرنگیس"فرنگیس" روایت زنی شجاع که بعثی ها را به بند اسارت کشید/تقدیر رهبر انقلاب از به

درخواست حذف اطلاعات

کتاب "فرنگيس" از جمله رمان های مربوط به دوران دفاع مقدس می باشد که با تقريظ رهبر انقلاب در ابتدای آن مزین شده است.
منبع : http://anaj.ir/News/104098/-فرنگیس--روایت-زنی-شجاع-که-بعثی‌ها-را-به-بند-اسارت-کشید-تقدیر-رهبر-انقلاب-از-به-تصویر-کشیده-شدن-ناشناخته‌های-جنگ/?id=104098