تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

لاهه درباره مصادره - جستجو

لاهه درباره مصادره از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.برگزاری جلسه دوم لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/782762/برگزاری-جلسه-دوم-لاهه-درباره-مصادره-اموال-ایرانآغاز چهارمین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف دارایی ها و وضع محدودیت های غیر قانونی علیه بانک مرکزی و دیگر شرکت های ایرانی در لاهه پایان می یابد
منبع : http://bultannews.com/fa/news/569319/آغاز-چهارمین-جلسه-دادگاه-لاهه-درباره-مصادره-اموال-ایرانآغاز دومین جلسه لاهه درباره مصادره دارایی های بانک مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد.
منبع : http://bultannews.com/fa/news/568881/آغاز-دومین-جلسه-لاهه-درباره-مصادره-دارایی‌های-بانک-مرکزیسومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3451013آغاز دومین جلسه لاهه درباره مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد.
منبع : https://mehrnews.com/news/4426265/آغاز-دومین-جلسه-لاهه-درباره-مصادره-دارایی-های-بانک-مرکزی-ایراندومین جلسه لاهه درباره مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران آغاز شد

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا آغاز شد.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/312990/دومین-جلسه-لاهه-درباره-مصادره-دارایی‌های-بانک-مرکزی-ایران-آغاز-شدآغاز سومین جلسه لاهه درباره مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران

درخواست حذف اطلاعات

سومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد.
منبع : http://55online.ir/news/آغاز سومین جلسه لاهه درباره مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایرانتشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره ایران

درخواست حذف اطلاعات

سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد.
منبع : https://parsnews.com/fa/tiny/news-549521تشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/550409/تشکیل-سومین-جلسه-دادگاه-لاهه-درباره-مصادره-اموال-ایرانبررسی بخشی دیگری از شکایت ایران در لاهه

درخواست حذف اطلاعات

اولین روز از مصاف مجدد ایران و آمریکا در لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران آغاز شد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/781891/بررسی-بخشی-دیگری-از-شکایت-ایران-در-لاههبررسی شکایت ایران از آمریکا درباره مصادره دارایی‎ بانک مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

اولین روز از مصاف مجدد ایران و آمریکا در لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران آغاز شد.
منبع : http://shafaf.ir/fa/news/471239/بررسی-شکایت-ایران-از-آمریکا-درباره-مصادره-دارایی‎-بانک-مرکزیبررسی شکایت ایران از آمریکا درباره مصادره دارایی بانک مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

اولین روز از مصاف مجدد ایران و آمریکا در لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران آغاز شد.
منبع : http://tehranpress.com/fa/news-details/491240/بررسی-شکایت-ایران-از-آمریکا-درباره-مصادره-دارایی--بانک-مرکزی/شکایت ایران از آمریکا درباره مصادره دارایی‎ بانک مرکزی بررسی می شود

درخواست حذف اطلاعات

اولین روز از مصاف مجدد ایران و آمریکا در لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران آغاز شد.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/312675/شکایت-ایران-از-آمریکا-درباره-مصادره-دارایی‎-بانک-مرکزی-بررسی-می‌شودآغاز چهارمین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی ها و وضع محدودیت های غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شده بود، امروز پایان می یابد.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3451192آغاز چهارمین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

بررسی شکایت ایران مربوط به توقیف اموال و دارایی ها و وضع محدودیت های غیر قانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شده بود، امروز پایان می یابد.
منبع : http://asrkhabar.com/fa/news/148878/آغاز-چهارمین-جلسه-دادگاه-لاهه-درباره-مصادره-اموال-ایرانتشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره ایران

درخواست حذف اطلاعات

سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران تشکیل شد.
منبع : http://dana.ir/News/1417673.htmlتشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

درخواست حذف اطلاعات

بررسی شکایت ایران در رابطه با توقیف اموال و دارایی ها و وضع محدودیت های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری (icj) واقع در کاخ صلح شهر لاهه از روز دوشنبه (۱۶ مهرماه) آغاز شد و تا جمعه (۲۰ مهرماه) ادامه دارد.
منبع : http://asriran.com/fa/news/635458/تشکیل-سومین-جلسه-دادگاه-لاهه-درباره-مصادره-اموال-ایرانآغاز دومین جلسه لاهه درباره بانک مرکزی ایران

درخواست حذف اطلاعات

دومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، آغاز شد.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/841506/آغاز-دومین-جلسه-لاهه-درباره-بانک-مرکزی-ایرانرویارویی مجدد ایران و آمریکا در «دیوان لاهه»

درخواست حذف اطلاعات

جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در دیوان بین المللی دادگستری «لاهه» از فردا دوشنبه تا جمعه هفته جاری برگزار می شود.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3449416رویارویی مجدد ایران و آمریکا در «دیوان لاهه»

درخواست حذف اطلاعات

جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در دیوان بین المللی دادگستری «لاهه» از فردا دوشنبه تا جمعه هفته جاری برگزار می شود.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/312576/رویارویی-مجدد-ایران-و-آمریکا-در-دیوان-لاههایران و آمریکا درباره پرونده «۲ میلیارد دلاری» به دادگاه لاهه می روند

درخواست حذف اطلاعات

روز دوشنبه ۱۶ مهر جلسه استماع شکایت ایران از آمریکا درباره مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران در دیوان بین المللی دادگستری آغاز می شود.
منبع : https://parsine.com/fa/news/474404/ایران-و-آمریکا-درباره-پرونده-۲-میلیارد-دلاری-به-دادگاه-لاهه-می‌روندرویارویی مجدد ایران و آمریکا در «دیوان لاهه» از فردا

درخواست حذف اطلاعات

جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در دیوان بین المللی دادگستری «لاهه» از فردا دوشنبه تا جمعه هفته جاری برگزار می شود.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/900207/رویارویی-مجدد-ایران-و-آمریکا-در-دیوان-لاهه-از-فردارویارویی مجدد ایران و آمریکا در «دیوان لاهه» از فردا تا جمعه

درخواست حذف اطلاعات

جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا در پرونده مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در دیوان بین المللی دادگستری «لاهه» از فردا دوشنبه تا جمعه هفته جاری برگزار می شود.
منبع : https://fardanews.com/fa/news/879599/رویارویی-مجدد-ایران-و-آمریکا-در-دیوان-لاهه-از-فردا-تا-جمعهنانواکناری: احتمالا لاهه به نفع ایران رای می دهد

درخواست حذف اطلاعات

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزاری دادگاه لاهه برای بررسی شکایت ایران از آمریکا درباره برجام را اقدام مثبت وزارت خارجه دانست و گفت: بر اساس استدلال های ایران این احتمال وجود دارد که رای لاهه به نفع ما تمام شود.
منبع : http://paydarymelli.ir/fa/news/38157/نانواکناری-احتمالا-لاهه-به-نفع-ایران-رای-می‌دهدگزارش بی بی سی از رویارویی دوباره ایران و آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه

درخواست حذف اطلاعات

یک هفته بعد از صدور حکم اولیه دیوان بین المللی دادگستری لاهه در پرونده شکایت ایران از آمریکا، وکلای دو کشور بار دیگر در این دیوان در مقابل هم قرار گرفته اند، این بار برای بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل مصادره دو میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی.
منبع : http://jamnews.com/detail/Video/920358کمدی «مصادره» داستان یک ساواکی با بازی رضا عطاران + عکس و تیزر

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش فیلم نت نیوز، مصادره اولین تجربه کارگردانی بلند سینمایی مهران احمدی است که به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی، با فیلمنامه ای از علی فرقانی پاییز سال 96 جلوی دوربین رفت. «مصادره» برای نخستین بار در سی وششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. مهران احمدی درباره قصه فیلم «مصادره» می گوید: «خلاصه داستانی که از این فیلم منتشر شده، برگرفته […] the post کمدی «مصادره» داستان یک ساواکی با بازی رضا عطاران + عکس و تیزر appeared first on فیلم نت نیوز.
منبع : https://filmnetnews.com/iran-cinema/فیلم-کمدی-مصادره-رضا-عطارانفکت شیت وزارت خارجه درباره رای دادگاه لاهه

درخواست حذف اطلاعات

وزارت امور خارجه ایران یک گزاره برگ (فکت شیت) درباره صدور قرار موقت از سوی دیوان بین الملی دادگستری لاهه در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا منتشر کرد.
منبع : https://parsine.com/fa/news/473337/فکت‌شیت-وزارت-خارجه-درباره-رای-دادگاه-لاههتاخیر در تصمیم گیری دادگاه لاهه برای آغاز تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که گزینه جدید ترامپ برای کرسی مشاور امنیت ملی آمریکا از مخالفان سرسخت دادگاه لاهه است و در گذشته خواستار متوقف کردن این نهاد قضایی توسط واشنگتن شده بود، دادگاه لاهه آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را به تاخیر انداخت.
منبع : http://defapress.ir/fa/news/285639/تاخیر-در-تصمیم‌گیری-دادگاه-لاهه-برای-آغاز-تحقیق-درباره-جنایات-جنگی-در-افغانستان«مصادره» سیاسی نیست؛ سیاست بستری برای روایت قصه است

درخواست حذف اطلاعات

سینماپرس: کارگردان فیلم «مصادره» درباره این اثر گفت: در ساخت «مصادره» قصد گوشه و کنایه زدم نداشتم زیرا این فیلم سیاسی نیست بلکه بستری بود برای اینکه قصه خودم را تعریف کنم.
منبع : http://cinemapress.ir/news/94156/مصادره-سیاسی-نیست-سیاست-بستری-برای-روایت-قصه-استواکنش بعیدی نژاد به حکم دیوان لاهه

درخواست حذف اطلاعات

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن درباره تصمیم امروز دیوان بین المللی لاهه اظهار نظر کرده است.
منبع : https://fardanews.com/fa/news/878100/واکنش-بعیدی‌نژاد-به-حکم-دیوان-لاههتوضیحات جنیدی درباره رای اخیر دادگاه لاهه

درخواست حذف اطلاعات

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: موارد نقض رای دادگاه لاهه در تامین دارو و تجهیزات از سوی آمریکا باید مستندسازی شود.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/840566/توضیحات-جنیدی-درباره-رای-اخیر-دادگاه-لاههتوضیحات تهیه کننده «مصادره» درباره حواشی اکران در پردیس تماشا

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش فیلم نت نیوز، محمدحسین قاسمی تهیه کننده فیلم «مصادره» در پی حواشی ایجاد شده در پردیس سینمایی تماشا هنگام حضور رضا عطاران برای اکران مردمی فیلم «مصادره» ساخته مهران احمدی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «سلام چهارشنبه بود و به رسم احترام به مخاطب و من باب تشکر از همراهی مردم عزیز و با […] the post توضیحات تهیه کننده «مصادره» درباره حواشی اکران در پردیس تماشا appeared first on فیلم نت نیوز.
منبع : https://filmnetnews.com/daily-trend/محمدحسین-قاسمی-حواشی-پردیس-تماشاواکنش جنیدی به اتهام فریبکاری علیه ایران در لاهه

درخواست حذف اطلاعات

معاون حقوقی رییس جمهور درباره روند دادگاه لاهه گفت: اطلاعات اجمالی داریم اما دلایل از جانب ایران خوب مطرح شده است.
منبع : http://jamnews.com/detail/News/914799عسگراولادی: برخی مصادره های زمان خلخالی قابل بازگشت است

درخواست حذف اطلاعات

اسدالله عسگراولادی می گوید: ما ۱۰ سال در اول انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ مصادره داشتیم که همه آن مصادره ها با حکم دادگاه بود. اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی گردد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/474331/عسگراولادی-برخی-مصادره‌های-زمان-خلخالی-قابل-بازگشت-استعسگراولادی: اموالی که با حکم خلخالی مصادره شدند، امکان برگشت دارند

درخواست حذف اطلاعات

اسدالله عسگراولادی می گوید: ما ۱۰ سال در اول انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ مصادره داشتیم که همه آن مصادره ها با حکم دادگاه بود. اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی گردد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/596880/عسگراولادی-اموالی-که-با-حکم-خلخالی-مصادره-شدند-امکان-برگشت-دارنداطلاعیه دولت درباره سرقت در لاهه

درخواست حذف اطلاعات

مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری در اطلاعیه ای سرقت اسناد و مدارک شعبه لاهه را تکذیب کرد.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/856667/اطلاعیه-دولت-درباره-سرقت-در-لاههاعلام زمان تصمیم لاهه درباره شکایت ایران

درخواست حذف اطلاعات

دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) از اعلام تصمیم خود درباره شکایت ایران از آمریکا در ۱۱ مهرماه خبر داد.
منبع : http://jahannews.com/news/641547/اعلام-زمان-تصمیم-لاهه-درباره-شکایت-ایرانزمان اعلام رای لاهه درباره شکایت ایران از آمریکا

درخواست حذف اطلاعات

دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) از اعلام تصمیم خود درباره شکایت ایران از آمریکا در ۱۱ مهرماه خبر داد.
منبع : https://parsine.com/fa/news/470010/زمان-اعلام-رای-لاهه-درباره-شکایت-ایران-از-آمریکادستور داگاه لاهه به آمریکا درباره ایران

درخواست حذف اطلاعات

دادگاه لاهه از آمریکا خواسته هرگونه مانع بر سر ورود مواد غذایی، دارویی و قطعات هواپیماهای مسافربری به ایران را از میان بردارد.
منبع : http://jamnews.com/detail/News/919428لاهه به آمریکا درباره روند بازگرداندن تحریم علیه ایران هشدار داد

درخواست حذف اطلاعات

رییس دیوان بین المللی دادگستری لاهه طی نامه ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، تاکید کرد: از هرگونه اقدام جدید، اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید.
منبع : https://mehrnews.com/news/4356374/لاهه-به-آمریکا-درباره-روند-بازگرداندن-تحریم-علیه-ایران-هشدارآمریکا باید رأی دادگاه لاهه درباره ایران را بپذیرد

درخواست حذف اطلاعات

یک وکیل کانادایی متخصص در دعاوی بین المللی اعلام کرد آمریکایی ها اگر باهوش باشند باید به جای مقاومت در برابر رأی دادگاه لاهه، به سرعت آن را بپذیرند.
منبع : http://bultannews.com/fa/news/568699/آمریکا-باید-رأی-دادگاه-لاهه-درباره-ایران-را-بپذیردخیلی از اموال مصادره ای دهه۶۰ برگردانده شده است

درخواست حذف اطلاعات

«همه مصادره های اول انقلاب با حکم دادگاه بود. اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی گردد. اگر صاحبان آن اموال از خارج از کشور بیایند و شکایت کنند، موضوع را بررسی می کنند. خیلی از مصادره ها برگشته است.»
منبع : http://defapress.ir/fa/news/256703/خیلی-از-اموال-مصادره‌ای-دهه۶۰-برگردانده-شده-استاظهارات «بعیدی نژاد» درباره تصمیم دیوان بین المللی لاهه

درخواست حذف اطلاعات

حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن درباره تصمیم امروز دیوان بین المللی لاهه اظهار نظر کرده است.
منبع : https://parsine.com/fa/news/473416/اظهارات-بعیدی-نژاد-درباره-تصمیم-دیوان-بین‌المللی-لاههسلامی: «مصادره» طنز تلخ و متفاوتی شده است

درخواست حذف اطلاعات

مسعود سلامی فیلمبردار سینما که امسال ۲ فیلم «هایلایت» و «مصادره» را در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر دارد درباره محتوا و ساختار این آثار توضیح داد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/663398/سلامی-مصادره-طنز-تلخ-و-متفاوتی-شده-استاز نیت خوانی وکیل آمریکایی تا تعیین تکلیف دولت ترامپ برای لاهه!

درخواست حذف اطلاعات

دادگاه لاهه متغیری وابسته به سازمان ملل متحد است، نه یک نهاد مستقل حقوقی! لذا این مسئله باید به عنوان یک «واقعیت تلخ» در محاسبات و انتظارات ما نسبت به دادگاه لاهه لحاظ شود.
منبع : https://mehrnews.com/news/4390692/از-نیت-خوانی-وکیل-آمریکایی-تا-تعیین-تکلیف-دولت-ترامپ-برای-لاههمصادره اولین و آخرین کارگردانی من نخواهد بود/اولین فیلمم به هیچ وجه سیاسی نیست+ع

درخواست حذف اطلاعات

کارگردان فیلم "مصادره" گفت: من به عنوان یک انسان معمولی در نقطه ای ایستادم. فیلم مصادره به هیچ عنوان سیاسی نیست. مصادره به آدم هایی می پردازد که نقش عمده ای در زمان قبل انقلاب نداشتند اما تا سالها بعد هم خودشان و هم خانواده شان درگیر هستند.
منبع : http://mizanonline.com/fa/news/402995/مصادره-اولین-و-آخرین-کارگردانی-من-نخواهد-بوداولین-فیلمم-به-هیچ-وجه-سیاسی-نیست-عکسزبان «مصادره» برخلاف «شیار ۱۴۳» طنز است/بسیاری از ناگفته ها را می شود در قالب طن

درخواست حذف اطلاعات

حوزه/ تهیه کننده فیلم مصادره گفت: در «مصادره» این حرف زده می شود که ایرانیانی که با وقوع انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و به لحاظ امنیتی و قضایی مشکلی ندارند، می توانند به کشورشان باز گردانند.
منبع : http://hawzahnews.com/detail/News/445372لاهه رای خود درباره شکایت ایران را دو هفته دیگر صادر می کند

درخواست حذف اطلاعات

دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه هلند رای خود درباره شکایت ایران علیه آمریکا را تا دو هفته دیگر صادر می کند
منبع : http://bultannews.com/fa/news/565576/لاهه-رای-خود-درباره-شکایت-ایران-را-دو-هفته-دیگر-صادر-می-کندتوییت ظریف پس از صدور حکم دیوان لاهه+تصویر

درخواست حذف اطلاعات

«محمد جواد ظریف» در توییتی درباره رای دیوان لاهه که آمریکا را ملزم به رفع برخی تحریم ها کرد، گفت…
منبع : https://seemorgh.com/news/world/413829-توییت-ظریف-پس-از-صدور-حکم-دیوان-لاهه/تاریخ اعلام رای دادگاه لاهه درباره ایران و آمریکا

درخواست حذف اطلاعات

دیوان بین المللی لاهه قرار است رای شکایت ایران از آمریکا را چهارشنبه هفته آینده اعلام کند.
منبع : http://dana.ir/News/1411192.html