تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

فرخوان مقاله در شماره ویژه مجله بین المللی کتابخانه های دیجیتال - جستجو

فرخوان مقاله در شماره ویژه مجله بین المللی کتابخانه های دیجیتال از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.فرخوان مقاله در شماره ویژه مجله بین المللی کتابخانه های دیجیتال

درخواست حذف اطلاعات

مجله بين المللي کتابخانه هاي ديجيتال برای شماره ويژه خود فراخوان داد.
منبع : http://lisna.ir/main/37663-فرخوان-مقاله-در-شماره-ویژه-مجله-بین‌المللی-کتابخانه‌های-دیجیتالفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه­ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش­هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می­دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. این مجله به صورت ماهانه منتشر می­گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان 3 تا 4 هفته می­باشد، که پس از پذیرش، در ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3682.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه­ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش­هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می­دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. این مجله به صورت ماهانه منتشر می­گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان 3 تا 4 هفته می­باشد، که پس از پذیرش، در ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3759.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه­ ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش­هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می­دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. این مجله به صورت ماهانه منتشر می­گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان 3 تا 4 هفته می­باشد، که پس از پذیرش، د ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3637.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه­ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش­هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می­دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. این مجله به صورت ماهانه منتشر می­گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مدت زمان 3 تا 4 هفته می­باشد، که پس از پذیرش، در ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3637.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه doi اختصاص می یابد. این مجله به صورت ماهانه منتشر م ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article4117.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه doi اختصاص می یابد. این مجله به صورت ماهانه منتشر م ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3885.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه doi اختصاص می یابد. این مجله به صورت ماهانه منتشر م ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article4031.htmlفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران

درخواست حذف اطلاعات

فراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi): مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه doi اختصاص می یابد. این مجله به صورت ماهانه منتشر م ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3885.htmlفراخوان مقاله برای شماره ویژه ifla journal در حوزه اطلاعات سلامت

درخواست حذف اطلاعات

مجله ایفلا و مجله سلامت و زیست دانش ایفلا فراخوان دریافت مقاله با موضوع اطلاعات سلامت و جوامع فقیر را منتشر کرد.
منبع : http://lisna.ir/main/37572-فراخوان-مقاله-برای-شماره-ویژه-IFLA-Journal-در-حوزه-اطلاعات-سلامتفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi)

درخواست حذف اطلاعات

مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه doi اختصاص می یابد. این مجله به صورت ماهانه منتشر می گردد و فرآیند داوری و پذیرش مقالات د ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article4261.htmlچطور مجله مناسب برای چاپ مقاله علمی پیدا کنیم؟

درخواست حذف اطلاعات

سایت edanzediting به شما کمک می کند تا با جست وجوی واژه هاي کلیدی مقاله خود بين 28,555 مجله و 12,010,643 خلاصه مقاله، مجله مناسب را برای انتشار مقاله خود بیابید.
منبع : http://ana.ir//news/403412مقالات مجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی، دوره ۶، شماره ۲ منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه مقالات مجله بين المللي تحقیقات در علوم و مهندسی، دوره ۶، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۵ مقاله در پایگاه سیویلیکا (civilica.com) نمایه سازی و منتشر شد.
منبع : https://civilica.com/article4268.htmlمقالات مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی، دوره ۱، شماره ۱ منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه مقالات مجله بين المللي بیومدیکال و بهداشت عمومی، دوره ۱، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۱۰ مقاله در پایگاه سیویلیکا (civilica.com) نمایه سازی و منتشر شد.
منبع : https://civilica.com/article4129.htmlاز دوره های رایگان و آنلاین هاروارد تا ظرفیت دانشگاه های ایران و مجموعه آموزشی پ

درخواست حذف اطلاعات

در شماره 197 از ماهنامه شبکه سه مقاله ويژه داریم که داخل مجله چاپ نشده اند بلکه همزمان با انتشار این شماره، روی وب سایت ماهنامه در دسترس خوانندگان خواهد بود. در اینجا به محتوای این سه مقاله نگاهی داریم.
منبع : http://shabakeh-mag.com/node/10169شماره 216 مجله نمایش ویژه شهریور ماه منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

نگاه ويژه این شماره به «تئاتر فیزیکال» می پردازد، مقاله هاي «تئاتر فیزیکال و شاعرانگی فضایی ژک لکوک» ، «متن و ویژگی هاي فیزیکی» و «حرکات موزون و تمرین هاي عملی آن در تئاتر فیزیکال» و گفت و گو با «یاسر خاسب» در این زمینه به چاپ رسیده است.
منبع : http://ana.ir/news/286785دانلود مجله الکترونیکی سلامت دکتر کرمانی

درخواست حذف اطلاعات

بیست و نهمین شماره مجله سلامت و تغذیه دکتر کرمانی، ويژه فصل پاییز منتشر شد. در این شماره می توانید بهترین مقالات سایت را با موضوعات کاهش وزن، پوست و مو و آشپزی به همراه مصاحبه با جدیدترین رکورددار سایت دکتر کرمانی مطالعه کنید. همچنین مقاله دکتر کرمانی با عنوان «آیاادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/دانلود-مجله-الکترونیکی-سلامت-دکتر-کرم-2/راز پیش شماره های موبایل چیست؟

درخواست حذف اطلاعات

در گزارش ويژه این شماره از مجله تلفن همراه به پشت پرده پیش شماره هاي موبایل در ایران پرداخته شده است؛ اینکه چطور کدهاي موبایل انتخاب شده اند و هرکدام از این پیش شماره ها چه تأثیری بر اپراتورها و مشترکین دارند سؤالاتی هستند که می توانید پاسخ آن ها را در شماره آذرماه مجله تلفن همراه بخوانید.
منبع : https://mobna.com/351542/راز-پیش‌شماره‌های-موبایل-چیست؟.htmlمجله قدیمی خواندنیها

درخواست حذف اطلاعات

مجله قدیمی خواندنیها – 8 شهریور 1354 – شماره 99 سال سی و پنجم حق تکثیر: مجله قدیمی ● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببينید. » کتابناکهاي مرتبط:مجله خواندنیها- شماره بیست و یکم (سال 1331)مجله خواندنیها-شماره دوم(سال 1331)مجله خواندنیها- شمارهادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/مجله-قدیمی-خواندنیها-2/مجله ی 42: پست مدرنیسم

درخواست حذف اطلاعات

نویسنده: پل بوقوسیان، ادوارد داکس، آلن کربی، جیسون شولمان مترجم: سمیه رضایی، اصلان شیعتی، ناهید خاصی، رامتین شاهین فر در این شماره مجله ۴۲ به «پست مدرنیسم» پرداخته ایم. مقاله «از حقه سوکال چه باید بیاموزیم؟» نوشته پل بوقوسیان یکی از مهم ترین مقاله هايی است که در واکنش به ماجرای سوکال نوشته شده است.ادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/مجله‌ی-42-پست‌-مدرنیسم/ارائه مقاله ای از ایران در ایفلا 2018 در گروه ویژه «کتابخانه های کشاورزی»

درخواست حذف اطلاعات

موضوع اصلی «گروه ويژه کتابخانه هاي کشاورزی» در کنفرانس ایفلا 2018 «روند در حال ظهور در خدمات اطلاعاتی مبتنی بر اینترنت برای توسعه کشاورزی شهری و روستایی: دیدگاه بين المللي» تعیین شده و از ایران مقاله ای برای ارائه در این بخش پذیرفته شده است.
منبع : http://lisna.ir/Talk/35615-ارائه-مقاله‌ای-از-ایران-در-ایفلا-2018-در-گروه-ویژه-کتابخانه-های-کشاورزیفراخوان مقاله مجله ی مهندسی عمران (isi)

درخواست حذف اطلاعات

مجله ی مهندسی عمران مجله ی مهندسی عمران (civil engineering journal) با نمایه بين المللي isi مفتخر است تا مقالات دانشجویان و پژوهشگران در حوزه ی مهندسی عمران را منتشر نماید. مجله ی مهندسی عمران تمام بخش هاي علمی و عملی مهندسی عمران را پوشش می دهد و با استفاده از هیئت تحریره ی بين المللي مقالات را ارزیابی و منتشر می نماید. شایان ذکر است که به کلیه مقالات منتشر شده در مجله مهندسی عمران، شناسه doi اختصاص می یابد. این مجله به صورت ماهانه منتشر می گردد و فرآیند دا ... بیشتر ...
منبع : https://civilica.com/article3941.htmlمقاله درآمدی بر طرح های آماده سازی زمین

درخواست حذف اطلاعات

مقاله درآمدی بر طرح هاي آماده سازی زمین توسط شاپور دیوسالار در سال 1375 در شماره 75 و 76 مجله مسکن و انقلاب که امروزه با نام مجله مسکن و محیط روستا...
منبع : http://noandishaan.com/forums/newpostinthread158147.htmlبهترین کتابخانه های javascript و css در سال 2017

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله ما شما را با آخرین و جالب ترین شیوه ها در توسعه وب آشنا می کنیم. در طی سالی که گذشت، ما تعدادی از کتابخانه ها و منابع ارزشمند را جمع آوری کردیم که در این مقاله مجموعه ای از آن ها را با شما به اشتراک می گذاریم.
منبع : http://barnamenevisan.org/Articles/Article6426.htmlمقاله شهرنشینی آبرفتی

درخواست حذف اطلاعات

مقاله شهرنشینی آبرفتی که توسط حسن اصانلو تهیه شده است و در شماره 16 مجله ساخت شهر در سال 1381 منتشر شده رو به صورت pdf از لینک زیر می تونید دانلود...
منبع : https://noandishaan.com/forums/newpostinthread159965.htmlسر مقاله شماره 21 عصر یک لاقباها!

درخواست حذف اطلاعات

سر مقاله شماره 21؛ عصر یک لاقباها!در سر مقاله این شماره اکبرهاشمی سردبیر هفته نامه شنبه با تیتر " عصر یک لاقباها! " به این موضوع می پردازد که در دو سال آینده 40 درصد شرکت هاي سنتی ورشکست خواهند شد و با ارائه آمار و ارقام جهانی به این نکته اشاره دارد که 10 شرکت برتر جهان در ایران و جهان طی چند سال آینده شرکت هاي دانش بنیان و استارت آپی خواهند بود. بیشتر بخوانید درباره سر مقاله شماره 21؛ عصر یک لاقباها! افزودن دیدگاه جدید
منبع : http://shanbemag.ir/سر-مقاله-شماره-21؛-عصر-یک‌لاقباهاانتشار شماره ۲۴۸ مجله بانک ملی ایران

درخواست حذف اطلاعات

دویست و چهل و هشتمین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ويژه «بررسی عملکرد بين المللي بانک در پسابرجام» منتشر شد.
منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8997011/انتشار-شماره-۲۴۸-مجله-بانک-ملی-ایرانانتشار شماره 248 مجله بانک ملی ایران

درخواست حذف اطلاعات

دویست و چهل و هشتمین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ويژه «بررسی عملکرد بين المللي بانک در پسابرجام» منتشر شد.
منبع : http://eghtesadgardan.ir/fa/news/110182/انتشار-شماره-248-مجله-بانک-ملی-ایرانمقالات مجله طب تولید مثل ایران، دوره ۱۶، شماره ۱ منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه مقالات مجله طب تولید مثل ایران، دوره ۱۶، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۶ منتشر شده بود با تعداد ۹ مقاله در پایگاه سیویلیکا (civilica.com) نمایه سازی و منتشر شد.
منبع : https://civilica.com/article4064.htmlشماره ۲۸۸ مجله طنز و کاریکاتور منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

مجله طنز و کاریکاتور (شماره ۲۸۸ شهریور و مهر) منتشر و طبق معمول منفجر شد. ستونهاي این شماره: دکتریزدی؛ مغضوب دیروز ؛ مرحوم محبوب امروز!-دکتر یزدی؛ میانه رو و خنده رو تا دم آخر-تبریک به شهردارجدید- حرف و کاریکاتور- حرف هاي بی حساب- دق نوشته!- از دین بودا بعید است- جوک هاي با مزه از […] نوشته شماره ۲۸۸ مجله طنز و کاریکاتور منتشر شد اولین بار در شیرین طنز پدیدار شد.
منبع : http://shirintanz.ir/شماره-288-مجله-طنز-و-کاریکاتور-منتشر-شد/انتشار جدیدترین شماره مجله بانک ملی

درخواست حذف اطلاعات

دویست و چهل و نهمین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ويژه «خوشا نوروز و وصف بی مثالش» منتشر شد.
منبع : http://banker.ir/news/216432/انتشار-جدیدترین-شماره-مجله-بانک-ملیمقالات مجله معدن و محیط زیست، دوره ۷، شماره ۱ منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه مقالات مجله معدن و محیط زیست، دوره ۷، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده بود با تعداد ۱۴ مقاله در پایگاه سیویلیکا (civilica.com) نمایه سازی و منتشر شد.
منبع : https://civilica.com/article4272.htmlآخرین جزئیات انفجار لوله گاز در پایتخت

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی اورژانس تهران با اشاره به حادثه انفجار لوله گاز و تخریب 3 ساختمان در محله خلیج، گفت: بر اثر این حادثه 5 نفر جان خود را از دست داده و 6 نفر مصدوم شدند.
منبع : http://598.ir/fa/news/414059/آخرین-جزئیات-انفجار-لوله-گاز-در-پایتخت