تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سیگنال break out ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار - جستجو

سیگنال break out ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تغییرات قیمت سهام – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ تغییرات قیمت ﺳﻬﺎم در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ نمودار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﯽ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در تحلیل... نوشته تغییرات قیمت سهام – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/تغییرات-قیمت-سهام-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿﮑ/ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

سایت اختصاصی اقتصاد، آربیتراژ، یکی از زیرمجموعه های سایت مجموعه زندگی است که به تازگی سری مقالات تحلیلی بورس را شروع کرده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ... نوشته ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/ﺑﺎزار-ﺑﻮرس-اوراق-ﺑﻬﺎدار/رسم خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

برای رسم خط روند نیاز به دو یا چند نقطه داریم. هر چقدر تعداد نقاط رسم خط روند بیشتر باشد اعتبار و درستی درجه حمایت... نوشته رسم خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/آموزش-رسم-خط-روند/سیگنال های تغییر روند بازار – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

سيگنال های تغییر روند بازار اشاره بر این موضوع دارد که روندها ابدی نیستند و برای همیشه عمر نمی کنند.این یک اصل اساسی در شناخت... نوشته سيگنال های تغییر روند بازار – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/سیگنال-هاي-تغییر-روند-بازار-ﺗﺤﻠﯿﻞ/پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬ

درخواست حذف اطلاعات

در این مقاله به معرفی پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکی خواهیم پرداخت در مقالات پیشین ذکر شد که ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ... نوشته پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/پرکاربردترین-نمودارها-تحلیل-تکنیک/معایب تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

تحلیل تکنیکی مانند هر روش علمی دیگری مزایا و معایبی دارد که در این نوشته تحت عنوان معایب تحلیل تکنیکی بیان شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ... نوشته معایب تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/معایب-تحلیل-تکنیکی-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿﮑ/خطوط روند، زوایا و شیب ها – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود(قیمت با روند تندتری تغییر کند) از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته میشود. پایدارترین روندها ، روندهایی هستند... نوشته خطوط روند، زوایا و شیب ها – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/خطوط-روند،-زوایا-و-شیب-ها/شکسته شدن خطوط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

شکسته شدن خطوط روند بیانگر این مسئله است که همانطور که قیمتها به واسطه تغییر انتظارات ، در سطوح حمایت و مقاومت نفوذ می کنند ،... نوشته شکسته شدن خطوط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/شکسته-شدن-خطوط-روند-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿ/سیگنال break out – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

سيگنال break out یکی از سيگنال های قابل اعتماد زمان شکست سطوح حمایت یا مقاومت می باشد. هنگامی که یکی از سطوح حمایت یا مقاومت در روندهای صعودی یا نزولی شکسته می شود. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﯽ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ... نوشته سيگنال break out – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/سیگنال-break-out-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ-سهام/تعویض نقش خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که یک خط روند شکسته می شود تعویض نقش خط روند روی می دهد به این معنی که مثلا هنگامی که یک خط روند... نوشته تعویض نقش خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/تعویض-نقش-خط-روند-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ/تشخیص اعتبار خطوط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

تشخیص اعتبار خطوط روند ضروری است زیرا روندها قدرت تشخیص مناسبی به تحلیل گر میبخشند، ولی اگر درست و بموقع بکار برده نشوند و یا... نوشته تشخیص اعتبار خطوط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/تشخیص-اعتبار-خطوط-روند/تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

در بررسی روند علاوه بر جهت قیمت، طول مدت روند نیز حائز اهمیت می باشد. تا به حال تعریف غالبی برای تقسیم بندی روند ها... نوشته تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/تقسیم-بندي-روند-ها/تایم فریم و مقیاس نمودار قیمت – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

تایم فریم های متفاوت یعنی نمودارهای هفتگی و ماهانه یا حتی سالانه است. در نمودار هفتگی اطلاعات همه شمع های یک هفته در یک شمع جا... نوشته تایم فریم و مقیاس نمودار قیمت – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/تایم-فریم-و-مقیاس-در-بررسی-نمودار-قیمت/اهداف قیمت در زمان شکست خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

اهداف قیمت در زمان شکست خط روند در واقع قیمت هایی هستند که از طریق فرمول bulkowski محاسبه می شوند تا به هنگام شکست خط روند... نوشته اهداف قیمت در زمان شکست خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/اهداف-قیمت-زمان-شکست-خط-روند-ﺗﺤﻠ/خط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎ

درخواست حذف اطلاعات

خط روند (trend lines) رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی است . روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت است. روند از دو مؤلفه جهت... نوشته خط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/خط-روند-رایج-ترین-ابزار-تحلیل-تکنیکی/نمودار شمعی سومین نمودار پرکاربرد – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس

درخواست حذف اطلاعات

در مقاله پیشین به معرفی نمودارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال پرداختیم نمودار شمعی سومین نمودار معروف و پرکاربرد در این زمینه می باشد و در... نوشته نمودار شمعی سومین نمودار پرکاربرد – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/نمودار-شمعی-سومین-نمودار-پرکاربرد-ﺗ/ویژگی های کاربردی تحلیل تکنیکی

درخواست حذف اطلاعات

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﯽ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.از ویژگی... نوشته ویژگی های کاربردی تحلیل تکنیکی اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/ویژگی-های-کاربردی-تحلیل-تکنیکی/معاملات نقل و انتقال سهام پدیده خارج از حوزه نظارت سازمان بورس است

درخواست حذف اطلاعات

یک مقام مسئول درباره خرید و فروش سهام پدیده و نیز فروش اوراق بهادار بدهی غیر بورسی گفت:« ابلاغیه منع معاملات قولنامه ای سهام فقط مشمول اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان است و بقیه موارد از حوزه نظارت بورس و اوراق بهادار خارج خواهد بود.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-213122مدیر سابق نظارت بر بورس ها عنوان کرد: اوراق اختیار فروش تبعی، راه کم هزینه تامین

درخواست حذف اطلاعات

مدیر سابق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس،تامین نقدینگی، امکان ادامه پروژه های سود آور برای شرکتها و جلوگیری از فروش سهام های ارزنده توسط سهام دار عمده ر از مزایای اوراق تبعی دانست.
منبع : http://iscanews.ir/news/789649اخذ موافقت ایجاد تالار بورس معاملات سهام و اوراق بهادار استان مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

با پیگیری دکتر علی اکبر کریمی در دیدار با دکتر محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار،موافقت در زمینه ایجاد تالار بورس معاملات سهام و اوراق بهادار استان مرکزی در شهر اراک اخذ شد.
منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8882155/اخذ-موافقت-ایجاد-تالار-بورس-معاملات-سهام-و-اوراق-بهادار-استان-مرکزیتاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/134576/تاثیر-انتشار-اوراق-صکوک-بر-بازار-سهامتاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.
منبع : http://iscanews.ir/news/788958تاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.
منبع : http://banker.ir/news/191990/تاثیر-انتشار-اوراق-صکوک-بر-بازار-سهاماوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار چیست

درخواست حذف اطلاعات

* تعریف بورس در اصطلاح به معنای بازار است که در فرهنگ لغات در برابر کلمه مبادله آمده است. از نظر علم اقتصاد بورس، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن کار قیمت گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مانند سهام شرکت ها، پول های کشورهای مختلف ، طلا و کالا و ......
منبع : http://barnamenevis.org/showthread.php?542217-اوراق-معاف-از-ثبت-در-سازمان-بورس-و-اوراق-بهادار-چیست&goto=newpostعرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت داروپخش در بورس تهران

درخواست حذف اطلاعات

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت داروپخش (هپخش703) از امروز چهارشنبه مورخ 14 /04/ 1396 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/825470/عرضه-اوراق-اختیار-فروش-تبعی-سهام-شرکت-داروپخش-در-بورس-تهرانآشنایی گام به گام با خرید سهام در بورس تهران

درخواست حذف اطلاعات

بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس طبق قانون مصوب صورت می گیرد و بسیاری از افراد شاید به سبب ناآشنایی با شیوه ورود به این عرصه، از آن دور مانده اند.
منبع : http://jahannews.com/news/552210/آشنایی-گام-خرید-سهام-بورس-تهرانعرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام گروه دارویی سبحان در بورس تهران

درخواست حذف اطلاعات

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام گروه دارویی سبحان(هسبحا705)از روز چهارشنبه مورخ 04 / 05 / 1396 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/827003/عرضه-اوراق-اختیار-فروش-تبعی-سهام-گروه-دارویی-سبحان-در-بورس-تهرانسایه سخاب بر سر بورس و بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی «سخاب» رقیب جدید بازار سهام است، گفت: سود بیش از 30 درصدی برای اوراق با درآمد ثابت و بدون ریسک، فعالیت را برای بازارهای دارای ریسک مانند سهام و مسکن، دشوار می کند.
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/140806/سایه-سخاب-بر-سر-بورس-و-بازار-سهامسایه سخاب بر سر بورس و بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی «سخاب» رقیب جدید بازار سهام است، گفت: سود بیش از 30 درصدی برای اوراق با درآمد ثابت و بدون ریسک، فعالیت را برای بازارهای دارای ریسک مانند سهام و مسکن، دشوار می کند.
منبع : http://iscanews.ir/news/825205بی اعتنایی بورس تهران به خط و نشان های ترامپ/ حقیقی ها خریدار سهام شدند

درخواست حذف اطلاعات

با آغاز معاملات امروز بورس تهران معامله گران این بازار شاهد اقبال خریداران برای جمع آوری سهام و افزایش تدریحی حجم معاملات سهام و اوراق بهادار هستند. بازاری که بی اعتنا به خط و نشان های شب گذشته رئیس جمهور آمریکا روبرو شده است.
منبع : http://farsnews.com/13960722000514تشکیل کارگروه ویژه برای عرضه سهام ایرانی در بورس استانبول

درخواست حذف اطلاعات

مدیر امور بین الملل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار(سمات) از عرضه سهام پتروشیمی جم در بورس استانبول در آینده نزدیک خبر داد.
منبع : http://hamshahrionline.ir/details/378732ممنوعیت معاملات قولنامه ای سهام در خارج از بورس

درخواست حذف اطلاعات

با ابلاغ مصوبه معاملات و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس تنظیم هرگونه قرارداد، مبایعه نامه، قولنامه و غیره در خصوص معامله یا نقل و انتقال اوراق بهادار خارج از بورس و فرابورس فاقد اعتبار است.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/169296/ممنوعیت-معاملات-قولنامه‌ای-سهام-در-خارج-از-بورس"های وب" در راه ورود به بورس

درخواست حذف اطلاعات

شرکت داده گستر عصر نوین با نماد “های وب” در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد. به گزارش بورس اوراق بهادار تهران، باتوجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸با پذیرش سهام شرکت داده گستر عصر نوین در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱، شرکت داده گستر عصر نوین به عنوان پانصد و پانزدهمین شرکت پذیرفته شده در بخش “پست و مخابرات” ... بیشتر ...
منبع : http://ictna.ir/id/084662/لیست قیمت ساعت هوشمند + مشاوره تخصصی رایگان برای خرید | آپدیت: 4 اسفند

درخواست حذف اطلاعات

اگر شما هم به دنبال کامل ترین لیست قیمت ساعت هوشمند ( smart watch ) یا دستبند هوشمند هستید و یا دنبال جایی هستید که بتوانید مشاوره تخصصی رایگان برای خرید خود بگیرید، شهر سخت افزار را دائماً چک کنید تا قیمت ها و موجودی های کامل و دقیق بازار را همیشه داشته باشید. شهر سخت افزار مرجع شما برای این کالای جدید خواهد بود.
منبع : http://shahrsakhtafzar.com/fa/price-list/3894-smartwatch-price-list