تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سیگنال break out ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار - جستجو

سیگنال break out ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

سایت اختصاصی اقتصاد، آربیتراژ، یکی از زیرمجموعه های سایت مجموعه زندگی است که به تازگی سری مقالات تحلیلی بورس را شروع کرده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ... نوشته ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/ﺑﺎزار-ﺑﻮرس-اوراق-ﺑﻬﺎدار/رسم خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

برای رسم خط روند نیاز به دو یا چند نقطه داریم. هر چقدر تعداد نقاط رسم خط روند بیشتر باشد اعتبار و درستی درجه حمایت... نوشته رسم خط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/آموزش-رسم-خط-روند/سیگنال های تغییر روند بازار – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

سيگنال های تغییر روند بازار اشاره بر این موضوع دارد که روندها ابدی نیستند و برای همیشه عمر نمی کنند.این یک اصل اساسی در شناخت... نوشته سيگنال های تغییر روند بازار – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/سیگنال-هاي-تغییر-روند-بازار-ﺗﺤﻠﯿﻞ/معایب تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

تحلیل تکنیکی مانند هر روش علمی دیگری مزایا و معایبی دارد که در این نوشته تحت عنوان معایب تحلیل تکنیکی بیان شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ... نوشته معایب تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/معایب-تحلیل-تکنیکی-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿﮑ/شکسته شدن خطوط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

شکسته شدن خطوط روند بیانگر این مسئله است که همانطور که قیمتها به واسطه تغییر انتظارات ، در سطوح حمایت و مقاومت نفوذ می کنند ،... نوشته شکسته شدن خطوط روند – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/شکسته-شدن-خطوط-روند-ﺗﺤﻠﯿﻞ-ﺗﮑﻨﯿ/تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

در بررسی روند علاوه بر جهت قیمت، طول مدت روند نیز حائز اهمیت می باشد. تا به حال تعریف غالبی برای تقسیم بندی روند ها... نوشته تقسیم بندی روند ها به لحاظ زمانی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/تقسیم-بندي-روند-ها/خط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎ

درخواست حذف اطلاعات

خط روند (trend lines) رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی است . روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت است. روند از دو مؤلفه جهت... نوشته خط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/خط-روند-رایج-ترین-ابزار-تحلیل-تکنیکی/چرخه های زمانی بازار – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

سرمایه گذار میتواند همزمان با استفاده از مدل های تکنیکی و موج شماری الیوت ، چرخه بازار را هم شناخته و مد نظر قرار دهد تا بتواند تصمیم بهتری اخذ کند.در ذیل چرخه های زمانی بازار را شرح خواهیم داد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر... نوشته چرخه های زمانی بازار – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/چرخه-هاي-بازار/کانال رگرسیون خطی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

کانال رگرسیون یک ابزار تجزیه و تحلیل های آماری مورد استفاده برای پیش بینی مقادیر آینده بر اساس اطلاعات موجود است.خط روند ترسیمی بین دو نقطه بر روی نمودار قیمت با استفاده از روش حداقل مربعات ایجاد می شود. به عنوان یک نتیجه، این خط ثابت خط میانی دقیق قیمت در حال تغییر یا میانگین... نوشته کانال رگرسیون خطی – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/کانال-رگرسیون-خطی/ابزارهای رسم کانال قیمت – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

درخواست حذف اطلاعات

ابزارهای رسم کانال قیمت به سه دسته کانال هم فاصله و کانال رگرسیون خطی و چنگال اندروز تقسیم می شود در این پست اولین دسته از ابزارهای رسم کانال قیمت ،کانال هم فاصله را شرح خواهیم داد. بطور کلی به حالتی که قیمت بصورت محدود به دو خط موازی حرکت می کند، کانال گفته می شود.... نوشته ابزارهای رسم کانال قیمت – ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ سهام در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/ابزارهاي-رسم-کانال-قیمت/ویژگی های کاربردی تحلیل تکنیکی

درخواست حذف اطلاعات

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﯽ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.از ویژگی... نوشته ویژگی های کاربردی تحلیل تکنیکی اولین بار در مجموعه زندگی. پدیدار شد.
منبع : https://lifecollection.ir/ویژگی-های-کاربردی-تحلیل-تکنیکی/ورود سه ابزار معاملاتی جدید به بورس

درخواست حذف اطلاعات

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: بزودی سه ابزار نوین «اوراق وکالت، اوراق منفعت و اوراق اجاره سهام» وارد بازار سرمایه می شود.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/220230/ورود-سه-ابزار-معاملاتی-جدید-به-بورسمعاملات نقل و انتقال سهام پدیده خارج از حوزه نظارت سازمان بورس است

درخواست حذف اطلاعات

یک مقام مسئول درباره خرید و فروش سهام پدیده و نیز فروش اوراق بهادار بدهی غیر بورسی گفت:« ابلاغیه منع معاملات قولنامه ای سهام فقط مشمول اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان است و بقیه موارد از حوزه نظارت بورس و اوراق بهادار خارج خواهد بود.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-213122داد و ستد سهام در شعب بانک صادرات عملیاتی شد

درخواست حذف اطلاعات

خدمات کارگزاری معاملات بورس اوراق بهادار در شعب منتخب بانک صادرات ایران عملیاتی شد و مشتریان و فعالان بازار سرمایه می توانند با مراجعه به این شعب نسبت به داد و ستد سهام و سایر اوراق بهادار بورس اقدام کنند. نوشته داد و ستد سهام در شعب بانک صادرات عملیاتی شد اولین بار در مجله آنلاین موبنا. پدیدار شد.
منبع : https://mobna.com/406305/داد-و-ستد-سهام-در-شعب-بانک-صادرات-عملیات.htmlداد و ستد سهام در شعب بانک صادرات عملیاتی شد

درخواست حذف اطلاعات

خدمات کارگزاری معاملات بورس اوراق بهادار در شعب منتخب بانک صادرات ایران عملیاتی شد و مشتریان و فعالان بازار سرمایه می توانند با مراجعه به این شعب نسبت به داد و ستد سهام و سایر اوراق بهادار بورس اقدام کنند.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/544426/داد-و-ستد-سهام-در-شعب-بانک-صادرات-عملیاتی-شداخذ موافقت ایجاد تالار بورس معاملات سهام و اوراق بهادار استان مرکزی

درخواست حذف اطلاعات

با پیگیری دکتر علی اکبر کریمی در دیدار با دکتر محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار،موافقت در زمینه ایجاد تالار بورس معاملات سهام و اوراق بهادار استان مرکزی در شهر اراک اخذ شد.
منبع : http://basijnews.ir/fa/news/8882155/اخذ-موافقت-ایجاد-تالار-بورس-معاملات-سهام-و-اوراق-بهادار-استان-مرکزیتاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.
منبع : http://banker.ir/news/191990/تاثیر-انتشار-اوراق-صکوک-بر-بازار-سهامتاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.
منبع : http://iscanews.ir/news/788958تاثیر انتشار اوراق صکوک بر بازار سهام

درخواست حذف اطلاعات

در هفته دوم خرداد ماه در جلسه هیئت دولت با انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار صکوک برای اجرای پروژه ها موافقت شد مدیر اداره نظارت بر ناشران بورس اوراق بهادار تهران در این مورد معتقد است که این تصمیم می تواند نقدینگی را از بازار سهام به سمت اوراق بدهی روانه کند.
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/134576/تاثیر-انتشار-اوراق-صکوک-بر-بازار-سهامداد و ستد سهام در شعب بانک صادرات عملیاتی شد

درخواست حذف اطلاعات

خدمات کارگزاری معاملات بورس اوراق بهادار در بانک صادرات عملیاتی شد و فعالان بازار سرمایه می توانند با مراجعه به شعب منتخب این بانک نسبت به داد و ستد سهام و سایر اوراق بهادار بورس اقدام کنند.
منبع : http://banker.ir/news/232669/داد-و-ستد-سهام-در-شعب-بانک-صادرات-عملیاتی-شدبزرگترین تامین مالی بخش خصوصی در بورس تهران/ سهام همراه اول ضامن مخابرات شد

درخواست حذف اطلاعات

با پذیره نویسی اوراق صکوک ۸۰۰۰ میلیارد ریالی مخابرات، ارزش کل بازار بدهی بورس به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و سی و سومین نماد اوراق بازار بدهی نیز در بازار سهام فعال شد.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/862681/بزرگترین-تامین-مالی-بخش-خصوصی-در-بورس-تهران-سهام-همراه-اول-ضامن-مخابرات-شداوراق معاف از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار چیست

درخواست حذف اطلاعات

* تعریف بورس در اصطلاح به معنای بازار است که در فرهنگ لغات در برابر کلمه مبادله آمده است. از نظر علم اقتصاد بورس، به نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش اطلاق می شود که در آن کار قیمت گذاری و خرید و فروش اوراق بهادار مانند سهام شرکت ها، پول های کشورهای مختلف ، طلا و کالا و ......
منبع : http://barnamenevis.org/showthread.php?542217-اوراق-معاف-از-ثبت-در-سازمان-بورس-و-اوراق-بهادار-چیست&goto=newpostمنتفی شدن معامله ارز در بورس/ سود کلان بورسی ها از معاملات

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور درباره خرید سهام از سوی صندوق های بورسی گفت: اکنون بیشتر این صندوق ها فقط پنج درصد سهام را خریده اند در حالی که سهام شرکت ها در صندوق ها بهتر مدیریت می شود.
منبع : http://boursenews.ir/fa/news/178758/منتفی-شدن-معامله-ارز-در-بورس-سود-کلان-بورسی‌ها-از-معاملاتبورس کالا در بازار اول بورس اوراق بهادار پذیرش شد

درخواست حذف اطلاعات

هیات پذیرش اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت بورس کالای ایران در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.
منبع : http://iscanews.ir/news/959006بورس کالا در بازار اول بورس اوراق بهادار پذیرش شد

درخواست حذف اطلاعات

هیات پذیرش اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت بورس کالای ایران در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/870803/بورس-کالا-در-بازار-اول-بورس-اوراق-بهادار-پذیرش-شدعرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت داروپخش در بورس تهران

درخواست حذف اطلاعات

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت داروپخش (هپخش703) از امروز چهارشنبه مورخ 14 /04/ 1396 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/825470/عرضه-اوراق-اختیار-فروش-تبعی-سهام-شرکت-داروپخش-در-بورس-تهرانعرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام گروه دارویی سبحان در بورس تهران

درخواست حذف اطلاعات

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام گروه دارویی سبحان(هسبحا705)از روز چهارشنبه مورخ 04 / 05 / 1396 در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/827003/عرضه-اوراق-اختیار-فروش-تبعی-سهام-گروه-دارویی-سبحان-در-بورس-تهرانآمادگی کرمان خودرو برای عرضه سهام در بورس/ عرضه اوراق مرابحه و اوراق رهنی در دست

درخواست حذف اطلاعات

گروه اقتصادی کرمان موتور قصد دارد در سال جاری بخشی از سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کند.
منبع : http://mizanonline.com/fa/news/413239/آمادگی-کرمان-خودرو-برای-عرضه-سهام-در-بورس-عرضه-اوراق-مرابحه-و-اوراق-رهنی-در-دستور-کارجزییات فروش سهام کنتور سازی ایران در بورس اعلام شد

درخواست حذف اطلاعات

شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرایط جدید معامله سهام شرکت کنتورسازی را با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/859155/جزییات-فروش-سهام-کنتور-سازی-ایران-در-بورس-اعلام-شدبی اعتنایی بورس تهران به خط و نشان های ترامپ/ حقیقی ها خریدار سهام شدند

درخواست حذف اطلاعات

با آغاز معاملات امروز بورس تهران معامله گران این بازار شاهد اقبال خریداران برای جمع آوری سهام و افزایش تدریحی حجم معاملات سهام و اوراق بهادار هستند. بازاری که بی اعتنا به خط و نشان های شب گذشته رئیس جمهور آمریکا روبرو شده است.
منبع : http://farsnews.com/13960722000514تشکیل کارگروه ویژه برای عرضه سهام ایرانی در بورس استانبول

درخواست حذف اطلاعات

مدیر امور بین الملل سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار(سمات) از عرضه سهام پتروشیمی جم در بورس استانبول در آینده نزدیک خبر داد.
منبع : http://hamshahrionline.ir/details/378732ممنوعیت معاملات قولنامه ای سهام در خارج از بورس

درخواست حذف اطلاعات

با ابلاغ مصوبه معاملات و نقل و انتقال اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس تنظیم هرگونه قرارداد، مبایعه نامه، قولنامه و غیره در خصوص معامله یا نقل و انتقال اوراق بهادار خارج از بورس و فرابورس فاقد اعتبار است.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/169296/ممنوعیت-معاملات-قولنامه‌ای-سهام-در-خارج-از-بورسادامه سقوط بورس های جهان به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که افزایش بازدهی اوراق قرضه جهانی موجب نگرانی سرمایه گذاران شده است، ارزش سهام های آسیایی امروز کاهش داشت و شاخص های سهام در بورس آمریکا نیز با افت مواجه بود.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/780332/ادامه-سقوط-بورس‌های-جهان-به-دلیل-نگرانی-از-افزایش-نرخ-بهرهعقب گرد واحدی شاخص کل بورس/ واکنش سرد بازار سهام به رونق بازار بدهی

درخواست حذف اطلاعات

معامله گران بورس تهران امروز در حالی به افت حجم معاملات روزانه بازار سهام خیره شدند که از سرگیری دوباره عرضه انواع ابزارهای مالی و اوراق بدهی باعث شده تا بورس تهران اعتبار خود را دو دستی به پای بازار بدهی بریزد.
منبع : http://farsnews.com/13960306000817عرضه همزمان سهام ایرانسل در تهران و ژوهانسبورگ

درخواست حذف اطلاعات

مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس تهران درباره جزییات پذیرش و عرضه اولیه سهام ایرانسل در بورس تهران گفت: ایرانسل جزو شرکت هایی است که از پتانسیل بالایی برای حضور در بورس برخوردار است. این شرکت هم از لحاظ عملکرد و توسعه بازار و هم از لحاظ معیارهای راهبری واجد شرایط حضور در بورس در عالی ترین شرایط است. هدی بذرافشان ادامه داد: از طرفی هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد صدور مجوز برای فعالیت های ایرانسل و بورس اوراق بهادار تهران ... بیشتر ...
منبع : http://ictna.ir/id/083137/ارکان بورس در ایران

درخواست حذف اطلاعات

سازمان بورس، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ارکان بورس در ایران را شکل می دهند.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/825014/ارکان-بورس-در-ایراندین پرست: سازمان بورس و اوراق بهادار صدور مجوز اتاق مبادلات سهام پدیده را پیگیری

درخواست حذف اطلاعات

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار صدور مجوز اتاق مبادلات سهام پدیده را پیگیری می کند.
منبع : http://iscanews.ir/news/781182مذاکرات مقامات بورس هنگ کنگ برای عرضه سهام آرامکو

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که بازارهای بورس اوراق بهادار در رقابت برای عرضه اولیه عمومی سهام شرکت آرامکوی عربستان هستند، مقامات هنگ کنگی با ملک سلمان دیدار کردند.
منبع : http://tehranpress.com/fa/news-details/176249/-مذاکرات-مقامات-بورس-هنگ‌کنگ-برای-عرضه-سهام-آرامکو/تقویت ۶۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ اقبال خریداران به جمع آوری سهام

درخواست حذف اطلاعات

بورس اوراق تهران امروز شاهد اقبال خریداران برای جمع آوری سهام بود؛ هم زمان رشد قیمت دلار در بازار آزاد و انتظار برای انتشار گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم شرکت های صادرات محور موجب شد سرمایه گذاری در بورس تهران امیدوارکننده باشد.
منبع : http://farsnews.com/13961011000605تقویت ۶۴۶ واحدی شاخص کل بورس/ اقبال خریداران به جمع آوری سهام

درخواست حذف اطلاعات

بورس اوراق تهران امروز شاهد اقبال خریداران برای جمع آوری سهام بود. هم زمان رشد قیمت دلار در بازار آزاد و انتظار برای انتشار گزارش عملکرد ۳ ماهه سوم شرکت های صادرات محور باعث شد که سرمایه گذاری در بورس تهران امیدوارکننده باشد.
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/153348/تقویت-۶۴۶-واحدی-شاخص-کل-بورس-اقبال-خریداران-به-جمع‌آوری-سهاماز «تورم ۱.۴ میلیون درصدی ونزوئلا تا پایان ۲۰۱۸» تا «سقوط سهام بورس عربستان به د

درخواست حذف اطلاعات

این پیمانه تیتر هایی همچون بازگشت شاخص کل بورس به کانال ۱۸۰ هزار واحد، سهام آسیایی به افت خود ادامه داد، ناپدید شدن خبرنگار عربستانی بهای نفت را بالا برد، بازار اوراق مسکن؛ تداوم کم نوسانی «اوراق»، کاهش یارانه خودرو های برقی در بریتانیا، صدور کارت بازرگانی به استان ها سپرده شد، مسکو به دنبال ثبات در بازار نفت است و قدرت نمایی دلار در برابر یورو و پوند را در بر دارد.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/843236/از-تورم-۱۴-میلیون-درصدی-ونزوئلا-تا-پایان-۲۰۱۸-تا-سقوط-سهام-بورس-عربستان-به-دنبال-خط-و-نشان-ترامپقیمت سهام در بورس اوراق بهادار افزایشی شد

درخواست حذف اطلاعات

امروز بار دیگر قیمت سهم ها در بورس اوراق بهادار افزایشی شد و شاخص کل در آستانه تراز ۱۴۷ هزار واحدی قرار گرفت. فلزات اساسی و نفتی ها جزو گروه هایی بودند که با رشد فزاینده قیمت مواجه شدند.
منبع : https://parsine.com/fa/news/466886/قیمت-سهام-در-بورس-اوراق-بهادار-افزایشی-شدشاخص ها سبز شدند

درخواست حذف اطلاعات

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز با افزایش 60 واحدی روی رقم 87 هزار و 477 واحد ایستاد.معامله گران بورس تهران امروز همزمان با تداوم بازارگردانی سهام در برخی سهم های حامی نماگر بورس شاهد غلبه عرضه بر تقاضای سهام از سوی معامله گران حقیقی بود.
منبع : http://asriran.com/fa/news/569415/شاخص‌ها-سبز-شدندنوسان بازار سهام در ماه رمضان

درخواست حذف اطلاعات

معامله گران بورس در اولین روز از بازار سرمایه، در حالی به افت حجم معاملات روزانه بازار سهام خیره شدند که از سرگیری دوباره عرضه انواع ابزارهای مالی و اوراق بدهی باعث شده تا بورس اعتبار خود را دو دستی به پای بازار بدهی بریزد.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/700043/نوسان-بازار-سهام-در-ماه-رمضانشاخص سهام در آستانه فتح مجدد کانال 98

درخواست حذف اطلاعات

بورس اوراق بهادار تهران دیروز در بازگشایی بازارهای جهانی شاهد جهش شاخص سهام بود. همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی و رشد دوباره بهای نفت و فلزات، قیمت عمومی سهام رشد کرد و نماگر بازار سهام رشد چشمگیری را به ثبت رساند.
منبع : http://sobhanehonline.com/fa/news/154429/شاخص-سهام-در-آستانه-فتح-مجدد-کانال-98سهام بلوکی بیمه آسیا فردا در بورس عرضه می شود

درخواست حذف اطلاعات

بلوک ۱۸.۸۴ درصدی سهام بیمه آسیا فردا «سه شنبه ۱۷ بهمن ماه» توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/200452/سهام-بلوکی-بیمه-آسیا-فردا-در-بورس-عرضه-می‌شودآخرین وضعیت سهام شناور آزاد ناشران بورس منتشر شد

درخواست حذف اطلاعات

آخرین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای پایان خرداد ماه ۹۶ از طریق سایت اطلاع رسانی کدال منتشر شد.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/169482/آخرین-وضعیت-سهام-شناور-آزاد-ناشران-بورس-منتشر-شدسهام داران در فروش سهام کنتورسازی مختارند

درخواست حذف اطلاعات

معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، قیمت در نظر گرفته شده برای هر سهم «آکنتور» را بر اساس تصمیم خریدار اعلام کرد.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/763430/سهام-داران-در-فروش-سهام-کنتورسازی-مختارندواگذاری سهام پنج شرکت در اسفند ماه

درخواست حذف اطلاعات

سهام شش شرکت دولتی در اسفندماه امسال از طریق بورس اوراق بهادار، فرابورس و مزایده عرضه می شود.
منبع : http://iraneconomist.com/fa/news/203153/واگذاری-سهام-پنج-شرکت-در-اسفند-ماهدرد بی پولی بازارسهام را از چشم همه انداخته/ منتظر تغییر آنی در بورس نباشید

درخواست حذف اطلاعات

تاج بر فقدان نقدینگی در بازار سهام را یکی از دلایل عمده رکود در بازار سرمایه، برشمرد و گفت: بسیاری از افراد، سرمایه گذاری در اوراق تضمین شده را به سهام ترجیح می دهند و در بسیاری از سرمایه گذاران نهادی، بازده مورد انتظار در حد سود تضمین شده این اوراق است.
منبع : http://tala.ir/news/detail/42052