تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سوره مهر - جستجو

سوره مهر از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره

درخواست حذف اطلاعات

سوره اعلی سوره اعراف سوره عبس سوره عادیات سوره احقاف سوره احزاب سوره غلق سوره آل عمران سوره انعام سوره انبیا سوره انفال سوره عنکبوت سوره عصر سوره اسرا سوره بینه سوره بلد سوره بقره سوره بروج سوره دخان سوره ابراهیم سوره اخلاص سوره انفطار سوره انشقاق سوره فجر سوره فلق سوره فاطر سوره فتح سوره فیل سوره فرقان سوره فصلت سوره حدید سوره حج سوره حجر سوره حمد سوره حاقه سوره سوره حجرات سوره همزه سوره هود سوره انسان سوره جاییه سوره جن سوره غافر سوره غا ... بیشتر ...
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/230قران3

درخواست حذف اطلاعات

فایل صوتی ترتیل سوره های قران کریم به صورت جداگانه و باصدای شهریار پرهیزگار1. ترتیل سوره حمد2. ترتیل سوره بقره3. ترتیل سوره آل عمران4. ترتیل سوره نساء5. ترتیل سوره مائده6. ترتیل سوره انعام7. ترتیل سوره اعراف8. ترتیل سوره انفال9. ترتیل سوره توبه10. ترتیل سوره یونس11. ترتیل سوره هود12. ترتیل سوره یوسف13. ترتیل سوره رعد14 . ترتیل سوره ابراهیم15. ترتیل سوره حجر16. ترتیل سوره نحل17. ترتیل سوره اسراء18. ترتیل سوره کهف19. ترتیل سوره مریم 20. ترتیل سوره طه21. ترتیل سوره ... بیشتر ...
منبع : http://r-web.blogsky.com/1396/02/02/post-261/قران3ج سوره های قرآن براساس ترتیب نزول

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ادامه مطلب
منبع : http://dadnazan.blog.ir/1397/06/11/جدول-سوره-های-قرآن-براساس-ترتیب-نزولج سوره های قرآن براساس ترتیب نزول

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ادامه مطلب
منبع : http://dadnazan.blog.ir/1397/06/17/جدول-سوره-های-قرآن-براساس-ترتیب-نزولج سوره های قرآن براساس ترتیب نزول

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ادامه مطلب
منبع : http://dadnazan.blog.ir/1397/06/18/جدول-سوره-های-قرآن-براساس-ترتیب-نزولج سوره های قرآن براساس ترتیب نزول

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ادامه مطلب
منبع : http://dadnazan.blog.ir/1397/06/07/جدول-سوره-های-قرآن-براساس-ترتیب-نزولج سوره های قرآن براساس ترتیب نزول

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ادامه مطلب
منبع : http://dadnazan.blog.ir/1397/05/27/جدول-سوره-های-قرآن-براساس-ترتیب-نزولج سوره های قرآن براساس ترتیب نزول

درخواست حذف اطلاعات

ردیف نام سوره شمار آیه ها ترتیب نزول محل نزول ۹۶ سوره علق ۱۹ ۱ مکه ۶۸ سوره قلم ۵۲ ۲ مکه ۷۳ سوره مزمل ۲۰ ۳ مکه ۷۴ سوره مدثر ۵۶ ۴ مکه ۱ سوره حمد ۷ ۵ مکه ۱۱۱ سوره مسد ۵ ۶ مکه ۸۱ سوره تکویر ۲۹ ۷ مکه ۸۷ سوره اعلی ۱۹ ۸ مکه ۹۲ سوره اللیل ۲۱ ۹ مکه ۸۹ سوره فجر ۳۰ ۱۰ مکه ادامه مطلب
منبع : http://dadnazan.blog.ir/1397/06/16/جدول-سوره-های-قرآن-براساس-ترتیب-نزولمجموعه تلاوتهای صوتی قسمت هفتم

درخواست حذف اطلاعات

سوره فتح ضحی شرح سوره حجرات بلد شمس آمل سوره کهف شمس کوثر سوره مایده کوثر مایده سوره نازعات سوره نسا ضحی شرح تین علق سوره ص سوره واقعه ق ذاریات سوره طارق شمس سوره فاطر شمس بقره
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/مجموعه-تلاوتهای-صوتی-قسمت-هفتمترتیل آموزشی خلیل الحصری - جزء 29 به تفکیک سوره

درخواست حذف اطلاعات

منبع درس قرائت و ترجمه ی 2 در مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث، سوره های جزء 29 قرآن کریم است. در ادامه، می توانید ترتیل این سوره ها را کنید: سوره مبارک مرسلات سوره مبارک مزمل سوره مبارک حاقة سوره مبارک انسان سوره مبارک جن سوره مبارک قلم سوره مبارک قیامة سوره مبارک نوح علیه السلام سوره مبارک ملک سوره مبارک مدثر سوره مبارک معارج
منبع : http://rahnamayetadris.blog.ir/1397/07/29/ترتیل-آموزشی-استاد-خلیل-الحصری-جزء-29-به-تفکیک-سورهخصوصیات آیات و سوره های مکی

درخواست حذف اطلاعات

1 -هر سوره ای که در آن سجده وجود دارد مکی است 2 -هر سوره ای که در آن لفظ « کلّا» به کار رفته است مکی است. 3 -هر سوره ای که در آن « یا ایهاالناس» آمده و « یا ایها الذین آمنوا» در آن دیده نمی شود مکی است ، مگر سوره حج که در اوا آن آمده است. 4-در هر سوره ای که در آن قصص انبیا و ملل گذشته امده است جز سوره ی بقره مکی است 5-هر سوره ای که در آن داستان آدم و ابلیس دیده می شود جز سوره بقره مکی است 6-هر سوره ای که با حروف مقطعه از قبیل «الم» و «الر» و امثال آن آغاز می شو ... بیشتر ...
منبع : http://elmighorani.blog.ir/1396/01/12/خصوصیات-ایات-و-سوره-های-مکیدانستنی های قران-قسمت سوم

درخواست حذف اطلاعات

سوره های « فلق » و « ناس » به معوذتین معروفندسوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) استسوره اسراء به « بنی اسرائیل » معروف استسوره ای که در شان اهل بیت (ع) نازل شده است سوره « دهر (انسان)» است .سوره « حجرات » سوره اخلاق و ادب است پی نوشت:معوذتین به دو سوره ای گفته می شود که با قل اعوذ اغاز می شود.
منبع : http://yasamin77.blog.ir/1397/08/18/دانستنی-های-قران-قسمت-سوممجموعه تلاوتهای صوتی با کیفیت عالی قسمت دوم

درخواست حذف اطلاعات

سوره اسرا 70-84 ضحی شرح علق سوره زمر غافر سوره فجر کهف کوثر سوره رعد سوره نور بلد محفل کمیل سوره اعراف انفطار سوره احزاب بلد شمس توحید محفل کمیل سوره احزاب نصر سوره انفطار مطففین سوره حجرات ق محفل کمیل سوره نمل حاقه
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/246مجموعه تلاوتهای صوتی قسمت چهارم

درخواست حذف اطلاعات

سوره احزاب 56-73 حاقه سوره انبیا 101-112 حمد بقره سوره ابراهیم قمر رحمن(دو ساعته شا ار) سوره مریم 12-36 شمس سوره نحل 64-81 سوره غاشیه بروج فجر(کمیل) سوره بقره 178 7 اخلاص سوره انفال شمس ضحی انشراح سوره فرقان حدید حاقه(مناسب برای تقلید) سوره حج مومنون اخلاص (شا ار)
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/مجموعه-تلاوتهای-صوتی-قسمت-چهارممجموعه تلاوتهای صوتی قسمت هشتم

درخواست حذف اطلاعات

سوره احقاف بینه سوره انفال اعراف سوره عنکبوت ز ال کوثر سوره بقره نبا سوره ابراهیم بلد سوره ابراهیم ضحی شرح علق سوره فاطر حاقه بلد شمس ضحی حمد بقره سوره فاطر شمس بقره سوره فرقان حاقه نازعات طارق سوره نجم قمر نازعات حب الحسین
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/مجموعه-تلاوتهای-صوتی-قسمت-هشتمهدف سوره فجر

درخواست حذف اطلاعات

هدف از سوره، محوری است که موجب انسجام کل آیات سوره می شود. و برای به دست آوردن هدف و غرض سوره، کل آیات سوره باید دیده شود. هدف سوره فجر: مذمت دلبستگی به دنیا (المیزان)
منبع : http://tadabbor30.blog.ir/1396/02/11/هدف-سوره-فجرمجموعه تلاوتهای صوتی قسمت پنجم

درخواست حذف اطلاعات

سوره آل عمران حمد(کمیل) سوره آل عمران شمس تین(کمیل) سوره اسرا30-38 سوره اسرا شمس (کمیل) سوره ابراهیم طارق(کمیل) سوره فاطر طارق ز ال کوثر عصر سوره فرقان نازعات ضحی شرح تین(یزد 94) سوره حجرات ق نبا(کمیل شا ار) سوره فرقان کوثر(برج میلاد) سوره مریم بلد شمس تحریم حاقه کهف ق ذاریات
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/مجموعه-تلاوتهای-صوتی-قسمت-پنجمسوره هایی که باید با هم خوانده شود

درخواست حذف اطلاعات

مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://32020.blogsky.com/1396/08/12/post-258/مجموعه تلاوتهای صوتی قسمت ششم

درخواست حذف اطلاعات

سوره مریم حاقه انفطار(چالوس) سوره نجم قمر(کمیل) سوره قمر رحمن ضحی شرح تین علق سوره روم بقره(کمیل) سوره طه ضحی انشراح سوره بقره شمس لیل ضحی انشراح تین(کمیل) سوره ابراهیم حاقه ضحی شرح سوره فاطر قدر سوره فاطر شمس ضحی انشراح سوره مایده
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/مجموعه-تلاوتهای-صوتی-قسمت-ششمفضیلت و خواص سوره ناس

درخواست حذف اطلاعات

فضیلت و خواص سوره ناس سوره ناس یکصد و سیزدهمین سوره و فلق آ ین سوره قران کریم است که هر دو در مکه نازل شده اند و ناس 5 ایه و فلق 6 آیه دارد. این دو سوره را «معوذتین» می نامند. در علت نامگذار ی این دو سوره به معوذتین گفته اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم همواره حسینین علیهم السلام را با این دو سوره تعویذ می نمود و با قرائت این دو سوره دو فرزندش را در پناه خداوند قرار می داد.(1) ادامه مطلب
منبع : http://emamjafar123.blog.ir/1397/05/21/فضیلت-و-خواص-سوره-ناسسوره هایی که باید با هم خوانده شود

درخواست حذف اطلاعات

مراجع : سوره های «ضحى» و «انشراح» یک سوره حساب می شود و سوره «فیل» و «قریش» نیز یک سوره. خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 548-543 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://32020.blogsky.com/1396/08/12/post-258/حامد شاکرنژاد مجموعه تلاوتهای صوتی با کیفیت عالی قسمت اول

درخواست حذف اطلاعات

سوره اعراف 204-206 انفال ز ال سوره احزاب 56-73 حاقه 1-4 سوره آل عمران عمران 33-41 طه 25-35 سوره آل عمران 144-152 احزاب 45-48 حاقه 1-28 نازعات 26 تا آ شمس ضحی انشراح سوره آل عمران 58-62 حاقه سوره آل عمران 169 شمس سوره آل عمران 189-195 کهف ضحی انشراح حمد بقره سوره انعام 74-90 سوره انبیا ضحی کوثر سوره اسرا 1-11 حاقه نازعات
منبع : http://talavatha.blog.ir/post/224هفته اول (دور پانزدهم)

درخواست حذف اطلاعات

سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیزبه لطف خدای متعال هفته اول از دور پانزدهم ختم جمعی قرآن کریم را آغاز می کنیم.قرائت همگانی سوره حمد برای شفای بیماران جهان.همراهاننام سوره و شماره آیاتدوستسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 1 الی 57)زینبسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 58 الی 101)امیدوارسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 102 الی 145)مهدیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 146 الی 190)علیسوره مبارکه حمدسوره مبارکه بقره (آیات 191 الی 230)فرشته ... بیشتر ...
منبع : http://alef-laaam-mim.blogsky.com/1396/12/12/post-139/هفته-اول-دور-پانزدهم-اسامی شرکت کنندگان ختم قرآن ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

گروه دوم سلام نیت ختم قرآن : بخشش گناهان گذشته و دوری از گناهان نکته : فقط ۳۰ روز ماه مبارک رمضان را فرصت قرائت دارید جهت شرکت در ختم قرآن یک یا چند سوره انتخاب و اعلام کنید فهرست سورة های قرآن 1: بانو مهستی : سوره الرحمان ؛ سوره یاسین 2:بانو عاطفه : سوره القدر ، سورهالقیامة ، سوره الناس ، سوره الفلق ، سورة الملک ، سورة حمد ، سورة وحید 3: خانومی : سوره النور ، سوره القلم 4:بانو دوستانه : سوره البقرة ، سوره آل عمران ، سورة النساء ، سورة المائده 5 : بانو ا ... بیشتر ...
منبع : http://doshize.blog.ir/1396/02/15-1معماهای قرآنی

درخواست حذف اطلاعات

۱٫ کدام سوره اگر یک حرف به آن اضافه شود سوره ای دیگر می شود؟ ص ـ صف و حمد ـ محمّد و حج ـ حجر.۲٫ کدام سوره اگر دو حرف از آن کم شود سوره ای دیگر می شود؟ مؤمنون ـ مؤمن و حجرات ـ حجر و نوح ـ ن.۳٫ چند سوره یک حرفی داریم؟ ق ـ ص ـ ن.۴٫ کدام سوره اگر دو حرف از آن کم شود نام یکی از فرزندان حضرت زینب (س) می شود؟ ماعون. 5. آن چیست که در بیشتر از قرآن وجود دارد؟ حرف. ادامه مطلب
منبع : http://khobbazi.blog.ir/post/135معمّاهای قرآنی (87)

درخواست حذف اطلاعات

معمّاهای قرآنی (87) 1 - آیاتی که دل بر وجود فرشتگاتی برای نوشتن اعمال خوب و بد ما می کند که خداوند بر ما گماشته است، در چه آیات و چه سوره هایی آمده است؟ 2 - کلمه " اَم " به معنی " یا " در اوّل 12 آیه از کدام سوره های قرآن کریم آمده است؟ 3 - آیه مبارکه " وَ لَقَد یَسَّرنَا القُرآنَ لِلذِّکرِ فَهَل مِن مُدَّکِر " در کدام سوره مبارکه 4 مرتبه آمده است؟ 4 - کلمه " لقد " به معنی " هرآینه " ، " همانا " و " یقینا " در ابتدای بعضی از آیات کدام سوره مبارکه 10 مرتبه آمده است؟ ( ... بیشتر ...
منبع : http://nahidkhirolahi.ParsiBlog.com/Posts/183/معمّاهاي قرآني (87)/اسامی شرکت کنندگان ختم قرآن ماه مبارک رمضان

درخواست حذف اطلاعات

گروه دوم سلام نیت ختم قرآن : بخشش گناهان گذشته و دوری از گناهان نکته : فقط ۳۰ روز ماه مبارک رمضان را فرصت قرائت دارید جهت شرکت در ختم قرآن یک یا چند سوره انتخاب و اعلام کنید فهرست سورة های قرآن 1: بانو مهستی : سوره الرحمان ؛ سوره یاسین 2:بانو عاطفه : سوره القدر ، سورهالقیامة ، سوره الناس ، سوره الفلق ، سورة الملک ، سورة حمد ، سورة وحید 3: خانومی : سوره النور ، سوره القلم 4:بانو دوستانه : سوره البقرة ، سوره آل عمران ، سورة النساء ، سورة المائده 5 : بانو ا ... بیشتر ...
منبع : http://doshize.blog.ir/1396/02/15-1سوره عصر ،شعر سوره عصر

درخواست حذف اطلاعات

با عرض سلام خدمت شما عزیزان مادران گرامی لطفا سوره عصر به همراه شعر قرآنی سوره عصر را با فرزندان خود تمرین کنید با تشکر.
منبع : http://simaa.blog.ir/1397/07/22/سوره-عصر-،شعر-سوره-عصرفضیلت و خواص سوره فجر

درخواست حذف اطلاعات

هشتاد و نهمین سوره قران کریم است که مکی و دارای 30 آیه است. در فضیلت این سوره از صادق علیه السلام نقل شده است: سوره فجر را در های واجب و مستحب خود قرائت کنید. زیرا این سوره ، سوره حسین علیه السلام است. هر این سوره را قرائت نماید در روز قیامت در درجه حسن علیه السلام و همراه ایشان خواهد بود.(1) ادامه مطلب
منبع : http://khademoreza.blog.ir/1396/03/16/فضیلت و خواص سوره فجرسوره های سجده دار

درخواست حذف اطلاعات

چهار آیه از چهار سوره قرآن سجده واجب دارند که عبارتند از: الف: سوره نجم آیه 62. ب: سوره علق: آیه 19. ج: سوره سجده (الم تنزیل) آیه 15. د: سوره فصلت آیه 37. ادامه مطلب
منبع : http://namazkhun.blog.ir/1396/09/24/سوره-های-سجده-دارتفسیر سوره تغابن

درخواست حذف اطلاعات

تفسیر سوره تغابن فرمت فایل word تعداد صفحات17 تفسیر سوره تغابن این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 18 آیه است . محتواى سوره : لـحـن آیـات اخـیـر این سوره , با سوره هاى مدنى هماهنگ است , ولى صدر آن ,با سوره هاى مکى موافقتر است , اما به هرحال ما مجموع آن را طبق مشهور مدنى ,تلقى مى کنیم . از نظر محتوا, این سوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد:. 1ـ آغاز سوره که از توحید و صفات و افعال خدا بحث مى کند. 2ـ به دنبال آن , با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار مى دهد که مر ... بیشتر ...
منبع : http://fileshops.blogsky.com/1396/06/18/post-4567/تفسیر-سوره-تغابناین متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره

درخواست حذف اطلاعات

این متن را نگه دارید و بخونید خیلی مواقع به دردتون میخوره سوره برای پیدا شدن مالسوره مجادله برای مهرومحبت همسرو معاملهسوره طور برای پایدار بودن و برگشت مالسوره حجر برای برکت مالسوره نمل برای شفا مریض و برآوردن هر حاجتیسوره تغابن برای ادای قرضسوره حج برای کامل شدن دینسوره مریم برای هدایت دخترانسوره احزاب برای گشایش بختسوره یونس برای بچه دار شدنسوره محمد برای اخلاقسوره اعلی برای هدایت جوانانسوره ن والقلم برای آسان شدن درس خواندنسوره مزم ... بیشتر ...
منبع : http://abbasnama243.ParsiBlog.com/Posts/535/اين متن را نگه داريد و بخونيد خيلي مواقع به دردتون ميخوره/تحقیق در مورد تفسیر سوره تغابن

درخواست حذف اطلاعات

تحقیق در مورد تفسیر سوره تغابن لینک و ید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 14 صفحه قسمتی از متن .doc : این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 18 آیه است . محتواى سوره : لـحـن آیـات اخـیـر این سوره , با سوره هاى مدنى هماهنگ است , ولى صدر آن ,با سوره هاى مکى موافقتر است , اما به هرحال ما مجموع آن را طبق مشهور مدنى ,تلقى مى کنیم . از نظر محتوا, این سوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد:. 1ـ آغاز سوره که از توحید و صفات و ... بیشتر ...
منبع : http://filekade96.blogsky.com/1396/07/13/post-6131/تحقیق-در-مورد-تفسیر-سوره-تغابن