تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

روسیه گزارش آژانس حاکی از رعایت کامل برجام ازسوی ایران است - جستجو

روسیه گزارش آژانس حاکی از رعایت کامل برجام ازسوی ایران است از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.روسیه: گزارش آژانس حاکی از رعایت کامل برجام ازسوی ایران است

درخواست حذف اطلاعات

نماینده روسيه در سازمان های بین المللی در وین گفت: گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکي از رعايت کامل برجام از سوی ايران است.
منبع : http://55online.ir/news/روسیه: گزارش آژانس حاکی از رعایت کامل برجام ازسوی ایران استروسیه: گزارش آژانس حاکی از رعایت کامل برجام از سوی ایران است

درخواست حذف اطلاعات

نماینده روسيه در سازمان های بین المللی در وین گفت: گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکي از رعايت کامل برجام از سوی ايران است.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/546117/روسیه-گزارش-آژانس-حاکی-از-رعایت-کامل-برجام-از-سوی-ایران-استتاکید روسیه بر اجرای کامل تعهدات ایران در برجام

درخواست حذف اطلاعات

نماینده روسيه در سازمان های بین المللی در وین گفت: گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکي از رعايت کامل برجام از سوی ايران است.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3441528متن کامل گزارش آژانس درباره برجام/ ایران فراتر از برجام رفت!

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرده میزان ذخائر اورانیوم دارای غنای کم ايران کمتر از سقف تعیین شده در برجام است.
منبع : http://598.ir/fa/news/414372/متن-کامل-گزارش-آژانس-درباره-برجام-ایران-فراتر-از-برجام-رفتگزارش کامل آژانس درباره پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

گزارش جدید آژانس برای یازدهمین بار از زمان اجرای برجام و برای اولین بار پس از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ايران کاملا منطبق با برجام است.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/722147/گزارش-کامل-آژانس-درباره-پایبندی-ایران-به-برجام«آژانس» دوباره پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

درخواست حذف اطلاعات

نماینده دائم ايران در آژانس اعلام کرد: گزارش جدید آژانس برای دهمین بار از زمان اجرای برجام تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ايران به طور کامل منطبق با برجام است.
منبع : http://smtnews.ir/top-news/31513-«آژانس»-دوباره-پایبندی-ایران-به-برجام-را-تایید-کرد.htmlزاخارووا: گزارش آژانس از پایبندی ایران به برجام حکایت دارد

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی وزارت خارجه روسيه با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد این گزارش حاکي از پایبندی ايران به تعهداتش بر اساس برجام است.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/832062/زاخارووا-گزارش-آژانس-از-پایبندی-ایران-به-برجام-حکایت-داردمتن کامل گزارش جدید آژانس درباره پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

گزارش جدید آژانس برای یازدهمین بار از زمان اجرای برجام و برای اولین بار پس از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ايران کاملا منطبق با برجام است.
منبع : http://vananews.com/fa/news/158690/متن-کامل-گزارش-جدید-آژانس-درباره-پایبندی-ایران-به-برجاممتن کامل گزارش آژانس درخصوص پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش خود بار دیگر پایبندی ايران به برجام را تایید و اعلام کرد: ذخایر اورانیوم ايران کمتر از سقف مجاز در برجام است.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/748029/متن-کامل-گزارش-آژانس-درخصوص-پایبندی-ایران-به-برجاممتن کامل دوازدهمین گزارش آژانس درباره ایران

درخواست حذف اطلاعات

دوازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی اجرای برجام عصر روز پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار گرفت و بار دیگر آژانس پایبندی ايران به برجام را تایید کرد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/765837/متن-کامل-دوازدهمین-گزارش-آژانس-درباره-ایرانمتن کامل دوازدهمین گزارش آژانس درباره ایران

درخواست حذف اطلاعات

دوازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی اجرای برجام عصر روز پنجشنبه در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار گرفت و بار دیگر آژانس پایبندی ايران به برجام را تایید کرد.
منبع : https://ilna.ir/fa/tiny/news-662925واکنش ایران به گزارش جدید آژانس اتمی

درخواست حذف اطلاعات

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش جدید آژانس عنوان کرد: گزارش جدید آژانس که دهمین گزارش از روز اجرای برجام و نهمین گزارش فصلی به شورای حکام در مورد راستی آزمایی اجرای برجام به شمار می رود، بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ايران کاملا منطبق با برجام است.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/786420/واکنش-ایران-به-گزارش-جدید-آژانس-اتمیتائید پایبندی ایران به برجام| متن کامل دوازدهمین گزارش آژانس انرژی اتمی درباره ا

درخواست حذف اطلاعات

دوازدهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره راستی آزمایی اجرای برجام عصر روز پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار گرفت و بار دیگر آژانس پایبندی ايران به برجام را تایید کرد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/542921/تائید-پایبندی-ایران-به-برجام|-متن-کامل-دوازدهمین-گزارش-آژانس-انرژی-اتمی-درباره-ایرانگزارش آژانس انطباق کامل فعالیت های هسته ای ایران با برجام را نشان می دهد

درخواست حذف اطلاعات

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ايران کاملا منطبق با برجام است.
منبع : https://ilnanews.com/fa/tiny/news-596787متن کامل گزارش آژانس انرژی اتمی درخصوص پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش خود بار دیگر پایبندی ايران به برجام را تایید و اعلام کرد: ذخایر اورانیوم ايران کمتر از سقف مجاز در برجام است.
منبع : https://mehrnews.com/news/4143809/متن-کامل-گزارش-آژانس-انرژی-اتمی-درخصوص-پایبندی-ایران-به-برجاممتن کامل گزارش آژانس انرژی اتمی درخصوص پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش خود بار دیگر پایبندی ايران به برجام را تایید و اعلام کرد: ذخایر اورانیوم ايران کمتر از سقف مجاز در برجام است.
منبع : http://ana.ir/news/305704تاکید دوباره آژانس انرژی اتمی بر انطباق فعالیت های هسته ای ایران با برجام

درخواست حذف اطلاعات

ایرنا: آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در تازه ترین گزارش فصلی خود درباره نظارت بر فعالیت های هسته ای ايران، بر اجرای کامل تعهدات ايران مطابق برجام و اجرای اقدامات شفاف ساز بیشتر طبق پروتکل الحاقی تاکید کرد. همچنین رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ايران در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش فصلی جدید این آژانس گفت: «این گزارش بار دیگر تایید کرده که تمام فعالیت های هسته ای ايران در چارچوب برجام پیش می رود.»
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1103539آژانس برای یازدهمین بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در اولین گزارش خود پس از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر تایید کرد که ايران به طور کامل به این توافق پایبند بوده است.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/819116/آژانس-برای-یازدهمین-بار-پایبندی-ایران-به-برجام-را-تایید-کردروسیه: گزارش آمانو حاکی از عدم انحراف ایران از برجام است

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی وزارت خارجه روسيه اعلام کرد: گزارش اخیر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ايران حاکي از عدم انحراف این کشور از مسیر اجرای برجام است.
منبع : http://55online.ir/news/روسیه: گزارش آمانو حاکی از عدم انحراف ایران از برجام استواکنش تهران به گزارش جدید آژانس اتمی

درخواست حذف اطلاعات

"رضا نجفی" سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که گزارش جدید آژانس که یازدهمین گزارش از روز اجرای برجام و دهمین گزارش فصلیبه شورای حکام در مورد راستی آزمایی اجرای برجام به شمار می رود، بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیت های هسته ای ايران کاملا منطبق با برجام است.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/819137/واکنش-تهران-به-گزارش-جدید-آژانس-اتمیمتن کامل گزارش آژانس درباره اجرای برجام در ایران

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در تازه ترین گزارش فصلی خود درباره اجرای برجام بار دیگر اعلام کرد که ايران به تعهداتش پایبند بوده است.
منبع : https://ilnanews.com/fa/tiny/news-596807آژانس اتمی در گزارش جدید خود پایبندی ایران به برجام را تایید کرد

درخواست حذف اطلاعات

ایرنا نوشت آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی جدید خود که روز پنجشنبه منتشر شد بار دیگر پایبندی کامل ايران به مفاد برجام را مورد تائید قرار داد
منبع : https://magito.ir/news/world/1867096/آژانس-اتمی-در-گزارش-جدید-خود-پایبندی-ایران-به-برجامتن کامل گزارش آژانس انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش فصلی خود درباره اجرای برجام بار دیگر اعلام کرد که ايران به تعهداتش پایبند بوده است.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/509947/متن-کامل-گزارش-آژانس-انرژی-اتمی-درباره-پایبندی-ایران-به-برجاممتن کامل گزارش آژانس انرژی اتمی درخصوص پایبندی ایران به برجام

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهمین گزارش خود بار دیگر پایبندی ايران به برجام را تایید و اعلام کرد: ذخایر اورانیوم ايران کمتر از سقف مجاز ...
منبع : https://iranjib.ir/shownews/43110/متن-کامل-گزارش-آژانس-انرژی-اتمی-درخصوص-پایبندی-ایران-به-برجام/توضیحات نجفی درباره گزارش جدید آژانس اتمی از روند اجرای برجام

درخواست حذف اطلاعات

نماینده ايران در آژانس انرژی اتمی گفت: اگر اروپایی ها تضمین های عینی برای برآورده کردن انتظارات ايران از ادامه اجرای برجام ندهند، این آخرین گزارش آژانس در مورد اجرای برجام خواهد بود.
منبع : http://ana.ir//news/392046توضیحات نجفی درباره گزارش جدید آژانس اتمی از روند اجرای برجام

درخواست حذف اطلاعات

نماینده ايران در آژانس انرژی اتمی گفت: اگر اروپایی ها تضمین های عینی برای برآورده کردن انتظارات ايران از ادامه اجرای برجام ندهند، این آخرین گزارش آژانس در مورد اجرای برجام خواهد بود.
منبع : http://iscanews.ir/news/951695گزارش آمانو حاکی از عدم انحراف ایران از برجام است

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی وزارت خارجه روسيه اعلام کرد: گزارش اخیر «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ايران حاکي از عدم انحراف این کشور از مسیر اجرای برجام است.
منبع : https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3437529کمالوندی: تمام گزارش های آژانس حاکی از اجرای کامل برجام از سوی ایران است

درخواست حذف اطلاعات

ایسنا: کریستین استرومن، قائم مقام وزیر امور خارجه نروژ در راس هیاتی عصر روز یکشنبه با بهروز کمالوندی، معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی در محل این سازمان دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار استرومن ضمن اعلام حمایت کامل کشورش از برجام اعلام کرد: تمامی طرف های برجام موظف به رعايت تعهدات خود هستند و کشورش آمادگی کامل دارد در تمامی عرصه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و همچنین در حوزه صنعت هسته ای با ايران همکاری داشته باشد. معاون ... بیشتر ...
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/news/1100046آژانس بار دیگر تعهد ایران به برجام را تایید کرد

درخواست حذف اطلاعات

آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز (پنج شنبه) در اولین گزارش خود پس از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر تایید کرد که ايران به طور کامل به این توافق پایبند بوده است.
منبع : http://boursenews.ir/fa/news/176816/آژانس-بار-دیگر-تعهد-ایران-به-برجام-را-تایید-کردقلاب آژانس و طعمه ای به نام بندt/تفسیر خودسرانه برجام قابل قبول نیست

درخواست حذف اطلاعات

سفیر ايران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در 2 آذر در نشست فصلی شورای حکام خواستار اصلاح بند 26 آخرین گزارش یوکیا آمانو درباره اجرای برجام در ايران شد، اما بند 26 گزارش آژانس چه می گوید؟
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/493091/قلاب-آژانس-و-طعمه‌ای-به-نام-بندtتفسیر-خودسرانه-برجام-قابل-قبول-نیستنماینده ایران در آژانس: گزارش جدید آژانس بار دیگر تایید می کند که فعالیتهای هسته

درخواست حذف اطلاعات

رضا نجفی اظهار داشت: گزارش جدید آژانس که نهمین گزارش از روز اجرای برجام و هشتمین گزارش فصلی به شورای حکام در مورد راستی آزمایی اجرای برجام به شمار می رود، بر خلاف ادعاهای آمریکا بار دیگر تایید می کند که اقدامات و فعالیتهای هسته ای ايران کاملا منطبق با برجام است.
منبع : http://farsnews.com/13960822002083ترامپ با گزارش آژانس درباره پایبندی ایران به برجام چه می کند؟

درخواست حذف اطلاعات

یک رسانه آمریکایی با اشاره به نزدیک بودن انتشار گزارش آژانس انرژی اتمی درباره برجام، این پرسش را مطرح کرده اگر آژانس پایبندی ايران را به برجام تائید کند ترامپ با آن چه می کند.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/717543/ترامپ-با-گزارش-آژانس-درباره-پایبندی-ایران-به-برجام-چه-می‌کندگوشی موبایل huawei ascend p6 - 745 000 تومان

درخواست حذف اطلاعات

یک سیم کارته - وزن : 120 گرم پردازنده:huawei k3v2 chipset quad-core cpu صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع ips plus lcd - سایز صفحه نمایش: 4.7 اینچ - دارای رزولوشن 720 × 1280 - تراکم پیکسلی: 312 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ حافظه:حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 2048 مگابایت دوربین:8.0 مگاپیکسل - فوکوس اتوماتیک - فلاش
منبع : http://bizonline.ir/huawei/120-گوشی-موبایل-huawei-ascend-p6.html