تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ اعتراف کرد - جستجو

رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ اعتراف کرد از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ به دو جرم خود اعتراف کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد انتخاباتي «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمریکا در راستای همکاری با بازپرس ها به دو فقره جرم خود اعتراف کرده است.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-300496رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ به دو جرم خود اعتراف کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد انتخاباتي «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمریکا در راستای همکاری با بازپرس ها به دو فقره جرم خود اعتراف کرده است.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-300496اعتراف رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد انتخاباتي «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمریکا در راستای همکاری با بازپرس ها به دو فقره جرم خود اعتراف کرده است.
منبع : http://dana.ir/News/1408702.htmlرئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ اعتراف کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد دونالد ترامپ در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2016 به دو فقره از تخلفات خود اعتراف کرد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/545539/رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-اعتراف-کردمشاور سابق ستاد انتخاباتی ترامپ اعتراف کرد!

درخواست حذف اطلاعات

مشاور سیاست خارجی در ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ به دروغگویی به مأموران «اِف بی آی» اعتراف کرد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/623602/مشاور-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-اعتراف-کردگزارش مهم نیوزویک از احتمال استیضاح ترامپ/ کوهن به ۸ فقره جرم اعتراف کرد

درخواست حذف اطلاعات

نشریه «نیوزویک» در گزارشی درباره گناهکار شناخته شدن رئيس سابق ستاد انتخاباتي رئيس جمهور این کشور و اعتراف به گناه وکیل سابق دونالد ترامپ، از قوت گرفتن احتمال استیضاح او خبر داد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/541361/گزارش-مهم-نیوزویک-از-احتمال-استیضاح-ترامپ-کوهن-به-۸-فقره-جرم-اعتراف-کردترامپ به استیضاح نزدیک تر شد

درخواست حذف اطلاعات

نشریه «نیوزویک» در گزارشی درباره مجرم شناخته شدن رئيس سابق ستاد انتخاباتي رئيس جمهوری آمریکا و اعتراف وکیل سابق دونالد ترامپ...
منبع : http://bultannews.com/fa/news/561374/ترامپ-به-استیضاح-نزدیک‌تر-شدمشاور سابق ستاد انتخاباتی «ترامپ» به دروغگویی خود اعتراف کرد!

درخواست حذف اطلاعات

مشاور سیاست خارجی در ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ به دروغگویی به مأموران «اِف بی آی» اعتراف کرد.
منبع : http://mehrnews.com/news/4129895/مشاور-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-به-دروغگویی-خود-اعتراف-کردپرونده های قضایی نزدیکان ترامپ او را به استیضاح نزدیک تر کرد

درخواست حذف اطلاعات

نشریه «نیوزویک» در گزارشی درباره مجرم شناخته شدن رئيس سابق ستاد انتخاباتي رئيس جمهوری آمریکا و اعتراف وکیل سابق دونالد ترامپ به چندین جرم وی، از قوت گرفتن احتمال استیضاح ترامپ خبر داد.
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/923078/پرونده‌های-قضایی-نزدیکان-ترامپ-او-را-به-استیضاح-نزدیک‌‌تر-کردپرونده های قضایی نزدیکان ترامپ او را به استیضاح نزدیک تر کرد

درخواست حذف اطلاعات

نشریه «نیوزویک» در گزارشی درباره مجرم شناخته شدن رئيس سابق ستاد انتخاباتي رئيس جمهوری آمریکا و اعتراف وکیل سابق دونالد ترامپ به چندین جرم وی، از قوت گرفتن احتمال استیضاح ترامپ خبر داد.
منبع : http://farsnews.com/13970531000382نیوزویک: پرونده های قضایی نزدیکان ترامپ او را به استیضاح نزدیک تر کرد

درخواست حذف اطلاعات

نشریه «نیوزویک» در گزارشی درباره مجرم شناخته شدن رئيس سابق ستاد انتخاباتي رئيس جمهوری آمریکا و اعتراف وکیل سابق دونالد ترامپ به چندین جرم وی، از قوت گرفتن احتمال استیضاح ترامپ خبر داد.
منبع : http://titre1.ir/fa/news/149203/نیوزویک-پرونده‌های-قضایی-نزدیکان-ترامپ-او-را-به-استیضاح-نزدیک‌‌تر-کردمعاون ستاد ترامپ به جرم خود اعتراف کرد

درخواست حذف اطلاعات

«ریک گیتس» معاون سابق ستاد انتخاباتي ترامپ اقرار کرد که در پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ به بازپرسان دروغ گفته است.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6449495/معاون-ستاد-ترامپ-به-جرم-خود-اعتراف-کردرئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ از مولر و وزارت دادگستری آمریکا شکایت می کند

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ اعلام کرده است از بازرس ویژه تحقیقات درباره تبانی ترامپ و روسیه شکایت خواهد کرد.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6387025/رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-از-مولر-و-وزارت-دادگستری-آمریکا-شکایت-می‌کندمحکومیت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ خبرساز شد

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد انتخاباتي ترامپ به دلیل ۸ مورد تقلب بانکی و مالیاتی محکوم شد.
منبع : http://titre1.ir/fa/news/149189/محکومیت-رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-خبرساز-شدشب سیاه کاخ سفید؛ وکیل ترامپ اعتراف کرد!

درخواست حذف اطلاعات

همزمان با تور انتخاباتي ترامپ، وکیل سابقش به ارتکاب جرم به دستور او اعتراف کرده و رئيس سابق ستادش هم از سوی هیأت منصفه گناهکار شناخته شد.
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/923064/شب-سیاه-کاخ-سفید-وکیل-ترامپ-اعتراف-کردوکیل سابق ترامپ اعتراف کرد

درخواست حذف اطلاعات

رسانه ها پیشتر اعلام کرده بودند که وکیل سابق ترامپ به ازای اعتراف به جرایم متعددی همچون تخلف در تأمین مالی در تبلیغات [انتخاباتي ترامپ]، فرار مالیاتی و تقلب بانکی، از تخفیف در مجازات بهره مند می شود.
منبع : https://parsnews.com/fa/tiny/news-535207ثبت اتهام های تازه علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

بازپرس ویژه پرونده تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا اتهام های جدیدی علیه رئيس سابق ستاد انتخاباتي ترامپ وارد کرد
منبع : https://magito.ir/news/world/1867211/ثبت-اتهام-های-تازه-علیه-رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-تاتهام های جدید علیه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

بازپرس ویژه پرونده تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا، اتهام های جدیدی علیه رئيس سابق ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ وارد کرد.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/833871/اتهام-های-جدید-علیه-رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپاف بی آی خانه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ را تفتیش کرده است

درخواست حذف اطلاعات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، اداره فدرال تحقیقات آمریکا (اف بی آی) در ادامه تحقیق در مورد روابط احتمالی ستاد انتخاباتي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور کنونی آمریکا و دولت روسیه، یکی از خانه های رئيس سابق...
منبع : http://hoshdarnews.ir/264666/خانه-رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ.htmlاف بی آی خانه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ توسط اف بی آی را تفتیش کرد

درخواست حذف اطلاعات

در ادامه تحقیق در مورد رابطه احتمالی ترامپ و روسیه، اف بی آی خانه رئيس سابق ستاد انتخاباتي او را تفتیش کرده است.
منبع : http://titre1.ir/fa/news/133790/اف‌بی‌آی-خانه-رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-توسط-اف-بی-آی-را-تفتیش-کردرئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ محکوم شد

درخواست حذف اطلاعات

رئيس سابق ستاد انتخاباتي ترامپ به دلیل ۸ مورد تقلب بانکی و مالیاتی محکوم شد.
منبع : http://aftabir.com/news/article/view/2018/08/22/1938223رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ دارای سه گذرنامه آمریکایی است!

درخواست حذف اطلاعات

بازپرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که رئيس سابق ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ که با اتهام پولشویی روبروست دارای سه گذرنامه آمریکایی بوده و با روسهای صاحب نفوذ در ارتباط است
منبع : https://magito.ir/news/world/1496458/رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-دارای-سه-گذرنامه-آمشکایت مشاور زن سابق ستاد انتخاباتی ترامپ از او

درخواست حذف اطلاعات

مشاور زن سابق ستاد انتخاباتي ترامپ با ارائه دادخواستی به دادگاه فدرال نیویورک، خواستار لغو پیمان نامه عدم افشایش شد تا بتواند علیه رئيس جمهور آمریکا شکایت کند.
منبع : https://parsnews.com/fa/tiny/news-489904نصب بیلبورد ضدترامپ پس از اعتراف وکیلش +عکس

درخواست حذف اطلاعات

-سیاسی در واکنش به اعترافات وکیل سابق ترامپ و محکومیت رئيس ستاد انتخاباتي او، یک بیلبورد ضدترامپ در نیوجرسی نصب کرد.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/862545/نصب-بیلبورد-ضدترامپ-پس-از-اعتراف-وکیلش-عکسواکنش ترامپ به بازداشت رئیس سابق ستاد انتخابات خود

درخواست حذف اطلاعات

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمریکا دقایقی پیش با انتشار پیامی در حساب کابری خود در توئیتر به بازداشت «پل مَنَفورت» (paul manafort) رئيس سابق ستاد انتخاباتي اش توسط «اِف بی آی» واکنش نشان داد.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/742802/واکنش-ترامپ-به-بازداشت-رئیس-سابق-ستاد-انتخابات-خودواکنش مسکو به بازداشت رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، در واکنش به بازداشت «پل منفورت» رئيس سابق ستاد انتخاباتي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمریکا اعلام کرد که آمریکا باید از طریق اوکراین در مورد منفورت،تحقیق کند.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/743269/واکنش-مسکو-به-بازداشت-رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپپرتاب پرچم روسیه به سوی رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات

مرد ناشناسی هنگام خروج پل مانافورت، رئيس سابق ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمریکا به سوی وی پرچم روسیه پرتاب کرد.
منبع : http://jamnews.ir/detail/News/885129رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ، اتهامات را رد کرد

درخواست حذف اطلاعات

رئيس ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ که به همراه شریک تجاری او به اتهام هایی از قبیل پولشویی و نقض قواین مالیاتی در بازداشت بسر می برند، اتهام های وارده را رد کردند.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/742858/رئیس-سابق-ستاد-انتخاباتی-ترامپ-اتهامات-را-رد-کردترامپ در بیم افشاگری های رئیس سابق ستاد انتخاباتی خود است

درخواست حذف اطلاعات

تهران – «آدام شیف» نماینده ارشد مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه با اشاره به دور تازه ای از همکاری «پل مانافورت» رئيس سابق ستاد انتخاباتي «دونالد ترامپ» با بازرس ویژه پرونده روسیه، گفت: رئيس جمهوری و تیم وکلای او به شدت در بیم افشاگری مانافورت هستند.
منبع : http://irna.ir/fa/News/83035533/اف بی آی خانه رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ را تفتیش کرده است

درخواست حذف اطلاعات

در ادامه تحقیق در مورد رابطه احتمالی ترامپ و روسیه، اف بی آی خانه رئيس سابق ستاد انتخاباتي او را تفتیش کرده است.
منبع : http://farsnews.com/13960518001453اعتراف انتخاباتی رئیس سابق «اف.بی.آی»

درخواست حذف اطلاعات

جیمز کومی، رئيس سابق اف. بی. آی اعتراف کرد که هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ها می توانست پیروز انتخابات سال ۲۰۱۶ باشد؛ اگر او تحقیقات جدید از ایمیل های هیلاری کلینتون را مطرح نمی کرد. درواقع این موضوع موجب کمک ناخواسته پلیس فدرال به پیروزی ترامپ در انتخابات شده است.
منبع : http://55online.ir/news/اعتراف انتخاباتی رئیس سابق «اف.بی.آی»اعتراف دو مقام دیگر نزدیک به ترامپ به ارتباط با روس ها

درخواست حذف اطلاعات

دو مقام دیگر ستاد انتخاباتي ترامپ اعتراف کرده اند در جریان رقابت های اخیر ریاست جمهوری آمریکا، با سفیر روسیه در واشنگتن تماس داشته اند.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6001313/اعتراف-دو-مقام-دیگر-نزدیک-به-ترامپ-به-ارتباط-با-روس‌هادیدگاه ها برای بررسی بازی صفر تا صد: دنده آخر! با هیوا

درخواست حذف اطلاعات

با عرض سلام یه سوال داشتم چرا وقتی جیملم رو به بازی میزنم رمز ارسال نمیشه
منبع : http://itresan.com/112072/بررسی-بازی-صفر-تا-صد-دنده-آخر/.html/comment-page-1#comment-255217