تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

دانلود gboard the google keyboard 7 0 8 188704572 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید - جستجو

دانلود gboard the google keyboard 7 0 8 188704572 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.دانلود gboard – the google keyboard 7.0.8.188704572 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 7.0.8.188704572 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 7.0.2.185938335 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 7.0.2.185938335 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 7.0.6.188308327 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 7.0.6.188308327 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 6.9.8.183626756 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 6.9.8.183626756 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 6.8.5.177412980 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 6.8.5.177412980 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 7.0.3.186767081 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 7.0.3.186767081 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 7.0.5.187819273 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 7.0.5.187819273 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود gboard – the google keyboard 6.9.7.182908366 کیبرد قدرتمد گوگل اندروید

درخواست حذف اطلاعات

gboard – the google keyboard کيبرد گوگل با پشتیبانی از زبان فارسی gboard – the google keyboard نسخه جدید و پیشرفته کیبورد پیشفرض اندرويد که دارای قابلیت اسوایپ است.نوشتن متن را هوشمند و آسان می کند. نرم افزار صفحه کلید گوگل از زبان فارسی نیز پشتیبانی می کند. برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی به فشار نیست. قابلیت های جدید و بسیار زیادی… the post دانلود gboard – the google keyboard 6.9.7.182908366 کيبرد قدرتمد گوگل اندرويد ... بیشتر ...
منبع : https://androidina.net/26431/gboard-the-google-keyboard/دانلود google keyboard 6.8.8.178714143 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard – a google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را باادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/دانلود-google-keyboard-6-8-8-178714143-کیبورد-اصلی-گوگل-اندرو/دانلود google keyboard 6.7.8.173974831 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard – a google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را باادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/دانلود-google-keyboard-6-7-8-173974831-کیبورد-اصلی-گوگل-اندرو/دانلود google keyboard 6.9.4.181945924 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard – a google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را باادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/دانلود-google-keyboard-6-9-4-181945924-کیبورد-اصلی-گوگل-اندرو/دانلود google keyboard 6.7.12.174502444 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard – a google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را باادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/دانلود-google-keyboard-6-7-12-174502444-کیبورد-اصلی-گوگل-اندرو/gboard – a google keyboard v6.7.15.175732024

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – a google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات راادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/gboard-the-google-keyboard-v6-7-15-175732024/gboard – a google keyboard v6.7.8.173974831

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – a google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات راادامه مطلب
منبع : http://freedanload.com/gboard-the-google-keyboard-v6-7-8-173974831/gboard – the google keyboard v7.0.6.188308327

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – the google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات را تایپ کرده و سپس […]
منبع : https://androidha.com/127871-google-keyboard/gboard – the google keyboard v6.9.8.183626756

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – the google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات را تایپ کرده و سپس […]
منبع : https://androidha.com/127871-google-keyboard/gboard – the google keyboard v6.7.8.173974831

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – the google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات را تایپ کرده و سپس […]
منبع : https://androidha.com/127871-google-keyboard/gboard – the google keyboard v6.9.7.182908366

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – the google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات را تایپ کرده و سپس […]
منبع : https://androidha.com/127871-google-keyboard/gboard – the google keyboard v6.7.15.175732024

درخواست حذف اطلاعات

صفحه کلید گوگل با نام gboard – the google keyboard را بر روی گوشی اندرويدی خود نصب نموده و سپس از تایپ کردن با سرعت بالا نهایت لذت ببرید . این برنامه قادر است کلمات را به صورت کامل برایتان پیش بینی نماید . به صورت دقیق و تمیز کلمات را تایپ کرده و سپس […]
منبع : https://androidha.com/127871-google-keyboard/دانلود جیبورد gboard 7.0.8.188704572 کیبورد همه کاره گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

برنامه جیبورد gboard کیبوردی جدید از سوی گوگل می باشد که در حال حاضر برای آیفون و آیپد عرضه شده و بزودی نسخه اندرويد آن در پلی استور منتشر خواهد شد. gboard تمام چیزهایی را که از یک کیبورد عالی انتظار دارید برآورده می کند؛ تصاویر gif، ایموجی ها و تایپ پیوسته با قابلیت سوایپ، به علاوه ی جستجوی گوگل. دیگر نیازی نیست اپلیکیشن را تغییر دهید؛ در هر اپلیکیشنی که هستید با استفاده از کیبورد خود در گوگل جستجو کنید و نتیجه را بلافاصله برای دیگران بفرستید.
منبع : https://getandroid.ir/download/apps/productive/keyboard/6002-Gboard.htmlبهترین کیبورد فارسی برای آیفون؛ gboard بالاخره از فارسی پشتیبانی کرد!

درخواست حذف اطلاعات

هم قدم با کیبورد فارسی، امکان تایپ صوتی نیز به زبان فارسی یکی از مواردی به نظر است که ایرانی ها از ان محروم بودند! متاسفانه نه گوگل و نه اپل در زمینه آنچنان علاقه ای تاکنون نداشته اند. ولی با افزوده شدن زبان فارسی در کیبورد گوگل gboard از این پس حتی می توانید به زبان فارسی حرف بزنید و تایپ شده تحویل بگیرید! نوشته بهترین کیبورد فارسی برای آیفون؛ gboard بالاخره از فارسی پشتیبانی کرد! اولین بار در نت نوشت پدیدار شد.
منبع : http://netnevesht.ir/کیبورد-فارسی-gboard-آیفون/دانلود google keyboard 6.4.16.162469584 – کیبورد فارسی گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود google keyboard برای اندرويد کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد google keyboard 6.4.16.162469584 در واقع یک کیبورد فارسی هوشمند برای گوشی های اندرويدی میباشد که میتوانید بوسیله ی آن ، در محیط های مختلفی مانند محیط ارسال پیام و یادداشت برداری ، از آن استفاده کنید . این نرم افزار به شما کمک میکند […] مطلب دانلود google keyboard 6.4.16.162469584 – کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : http://yasdl.com/55493/دانلود-google-keyboard-اندروید.htmlدانلود google keyboard 6.7.14.175185532 – کیبورد فارسی گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود google keyboard برای اندرويد کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد google keyboard 6.7.14.175185532 در واقع یک کیبورد فارسی هوشمند برای گوشی های اندرويدی میباشد که میتوانید بوسیله ی آن ، در محیط های مختلفی مانند محیط ارسال پیام و یادداشت برداری ، از آن استفاده کنید . این نرم افزار به شما کمک […] مطلب دانلود google keyboard 6.7.14.175185532 – کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/55493/دانلود-google-keyboard-اندروید.htmlدانلود google keyboard 6.5.8.167241165 – کیبورد فارسی گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود google keyboard برای اندرويد کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد google keyboard 6.5.8.167241165 در واقع یک کیبورد فارسی هوشمند برای گوشی های اندرويدی میباشد که میتوانید بوسیله ی آن ، در محیط های مختلفی مانند محیط ارسال پیام و یادداشت برداری ، از آن استفاده کنید . این نرم افزار به شما کمک […] مطلب دانلود google keyboard 6.5.8.167241165 – کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/55493/دانلود-google-keyboard-اندروید.htmlدانلود google keyboard 7.0.3.186767081 – کیبورد فارسی گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود google keyboard برای اندرويد کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد google keyboard 7.0.3.186767081 در واقع یک کیبورد فارسی هوشمند برای گوشی های اندرويدی میباشد که میتوانید بوسیله ی آن ، در محیط های مختلفی مانند محیط ارسال پیام و یادداشت برداری ، از آن استفاده کنید . این نرم افزار به شما کمک […] مطلب دانلود google keyboard 7.0.3.186767081 – کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/55493/دانلود-google-keyboard-اندروید.htmlدانلود google keyboard 6.5.3.165260167 – کیبورد فارسی گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود google keyboard برای اندرويد کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد google keyboard 6.5.3.165260167 در واقع یک کیبورد فارسی هوشمند برای گوشی های اندرويدی میباشد که میتوانید بوسیله ی آن ، در محیط های مختلفی مانند محیط ارسال پیام و یادداشت برداری ، از آن استفاده کنید . این نرم افزار به شما کمک […] مطلب دانلود google keyboard 6.5.3.165260167 – کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : http://yasdl.com/55493/دانلود-google-keyboard-اندروید.htmlدانلود google keyboard 6.8.5.177412980 – کیبورد فارسی گوگل برای اندروید

درخواست حذف اطلاعات

دانلود google keyboard برای اندرويد کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد google keyboard 6.8.5.177412980 در واقع یک کیبورد فارسی هوشمند برای گوشی های اندرويدی میباشد که میتوانید بوسیله ی آن ، در محیط های مختلفی مانند محیط ارسال پیام و یادداشت برداری ، از آن استفاده کنید . این نرم افزار به شما کمک […] مطلب دانلود google keyboard 6.8.5.177412980 – کیبورد فارسی گوگل برای اندرويد در سایت یاس دانلود منتشر شد.
منبع : https://yasdl.com/55493/دانلود-google-keyboard-اندروید.htmlدانلود google keyboard 7.0.5.187819273 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard - the google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را با امکانات بیشتری برای شما به ارمغان می اورد. با داشتن و نصب این صفحه کلید هوشمند برروی دیوایس خود می توانید در سریع ترین زمان ممکن بیشترین متن را بنویسید بدین صورت که برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی ب ... بیشتر ...
منبع : https://farsroid.com/google-keyboard/دانلود google keyboard 6.8.3.176803888 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard - the google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را با امکانات بیشتری برای شما به ارمغان می اورد. با داشتن و نصب این صفحه کلید هوشمند برروی دیوایس خود می توانید در سریع ترین زمان ممکن بیشترین متن را بنویسید بدین صورت که برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی ب ... بیشتر ...
منبع : http://farsroid.com/google-keyboard/دانلود google keyboard 7.0.2.185938335 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard - the google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را با امکانات بیشتری برای شما به ارمغان می اورد. با داشتن و نصب این صفحه کلید هوشمند برروی دیوایس خود می توانید در سریع ترین زمان ممکن بیشترین متن را بنویسید بدین صورت که برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی ب ... بیشتر ...
منبع : https://farsroid.com/google-keyboard/دانلود google keyboard 6.8.5.177412980 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard - the google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را با امکانات بیشتری برای شما به ارمغان می اورد. با داشتن و نصب این صفحه کلید هوشمند برروی دیوایس خود می توانید در سریع ترین زمان ممکن بیشترین متن را بنویسید بدین صورت که برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی ب ... بیشتر ...
منبع : http://farsroid.com/google-keyboard/دانلود google keyboard 6.7.8.173974831 – کیبورد اصلی گوگل اندروید !

درخواست حذف اطلاعات

پس از معرفی کیبوردهایی برای گوشی های با سیستم عامل اندرويد، امروز قصد معرفی کیبورد جدید و متفاوت کمپانی معروف گوگل با نام gboard - the google keyboard را داریم که کیبورد پیش فرض اندرويد را با امکانات بیشتری برای شما به ارمغان می اورد. با داشتن و نصب این صفحه کلید هوشمند برروی دیوایس خود می توانید در سریع ترین زمان ممکن بیشترین متن را بنویسید بدین صورت که برای تایپ کردن کافی است که انگشتتان را بر روی حروف مختلف کیبورد بکشید تا حرف تشخیص داده شود و نیازی ب ... بیشتر ...
منبع : http://farsroid.com/google-keyboard/قیمت و زمان عرضه amd ryzen 7 1800x و 1700x مشخص شد

درخواست حذف اطلاعات

بالاخره یک منبع قابل اعتماد قیمت و زمان عرضه دست کم دو مدل از پردازنده های amd ryzen را افشا کرد. اخیراً فروشگاه amazon صفحات اختصاصی برای دو پردازنده ryzen 7 1800x و ryzen 7 1700x ایجاد نموده که البته هم اکنون در دسترس نیستند اما توسط سرویس های کش کننده قابل مشاهده اند. در صفحات مزبور این پردازنده ها به صورت باندل با واترکولر لیست شده اند، جالب تر اینکه زمان عرضه آنها نیز ذکر شده است.
منبع : http://shahrsakhtafzar.com/fa/news/cpus/11547-amd-ryzen-7-1800x-ryzen-7-1700x-cpu-price-release-date