تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خیلی تمرین خسته - جستجو

خیلی تمرین خسته از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تنهاترم...

درخواست حذف اطلاعات

روزا میگذره.من لبالب ترم.تَرَک میخورم.ظرفیتم پُر تره.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم.خسته ترم. ... بیشتر ...
منبع : http://varaneh.blogsky.com/1397/02/17/post-346/تنهاترم-خسته ام

درخواست حذف اطلاعات

از زندگی ، از این همه تکرار خسته ام از های و هوی کوچه و بازار خسته ام دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه امشب دگر ز هر که و هر کار خسته ام دلخسته سوی خانه ، تن خسته می کشم آه ... کزین حصار دل آزار خسته ام بیزارم از خموشی تقویم روی میز وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام از او که گفت یار تو هستم ولی نبود از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید از حال من مپرس که بسیار خسته ام
منبع : http://parvizpordeli.blogsky.com/1393/12/17/post-29/از گرانی دلار خسته ایم

درخواست حذف اطلاعات

از گرانی دلار خسته ایماز هوای پر غبار خسته ایمبس که جستجوی کار کرده ایمما نکرده هیچ کار، خسته ایمقیمت اجاره خانه رشد کردزیر بار این فشار خسته ایمبار زندگی به روی دوش ماستمانده ایم زیر بار، خسته ایمگوشمان پر از هزار وعده استما چقدر از شعار خسته ایمنان به سفره های ما نمی رسداز فساد و احتکار خسته ایمزخم ما عمیق، درد ما زیادرنج ما چه بی شمار، خسته ایمبا هراس و دلهره چه زیستیمآهوییم، از شکار خسته ایمچون تناوب غم است عمرماناز خزان و از بهار خسته ... بیشتر ...
منبع : http://shadmehraneh.blog.ir/post/210خدا کمک..

درخواست حذف اطلاعات

به شدت خسته م. اصلا حوصله هنگامه بابک رو ندارم. هیچ جوره. چرت و پرت میگن. باز شروع شر و ور گفتن. منم خيلي خسته. کم خواب. بدون استراحت با وجود سرماخوردگی. خسته خسته خسته م. فکری و جسمی. سکوت روحم رو نوازش می کنه. از این انرژی به شدت بدم میاد... خدا کمک... الله مدد....
منبع : http://naghse-sokout.blog.ir/1396/09/20/خدا-کمکخسته ام...خسته!

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام...از مصلحت های اجباری،از تظاهر های توخالی... ازقربان صدقه رفتن های مفت،از...از...خسته ام...از این بریدن و دوختن هایِ روزگار،لباسِ صبوریم بدجور تنگ شده،خسته ام...خسته!
منبع : http://duologue.blogsky.com/1396/09/16/post-742/خسته و بی حوصلگی

درخواست حذف اطلاعات

چه روز ل کننده ای امروز ... واقعا خسته شده ام و داغونم ! هیچ کاری هم نکرده ام همه ش نشستم از بیکاری خسته شده ام میرم خونه ام میگرم میخوابه تا سات 10:30 - 11 اما خب خيلي خسته و داغون شده ام
منبع : http://tanhataren-pesar.blogsky.com/1396/10/06/post-1747/خسته-و-بی-حوصلگیاز این همه .......

درخواست حذف اطلاعات

از زندگی ، از این همه تکرار خسته ام از های و هوی کوچه و بازار خسته ام دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماهامشب دگر ز هر که و هر کار خسته ام دلخسته سوی خانه ، تن خسته می کشم آه ... کزین حصار دل آزار خسته ام بیزارم از خموشی تقویم روی میزوز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام از او که گفت یار تو هستم ولی نبوداز خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام تنها و دل گرفته و بیزار و بی امیداز حال من مپرس که بسیار خسته ام
منبع : http://parvizpordeli.blogsky.com/1393/12/18/post-37/از-این-همه-آیینه دار شب خسته ام

درخواست حذف اطلاعات

من آیینه دار شب خسته ام در این گیر و دار شب خسته ام من از بی ی ام مملوام بی حدود در این پود وتار شب خسته ام دلیلی ندارد بمانم دگر چو در رهگذار شب خسته ام تلاشی نمانده است در خاطرم که من بیقرار شب خسته ام من و بیدل از داغ پ رشدیم من آیینه دار شب خسته ام
منبع : http://mehditahmasebi.blog.ir/1396/06/21/آیینه-دار-شب-خسته-امخسته ام ...

درخواست حذف اطلاعات

پرسیده ای چگونه ام ای یار ، خسته امبسیار ناشکیبم و بسیار خسته اماقرار می کنم که دراین شهر ناگزیراز هرچه در گریز به انکار خسته امدر زل زدن به چشم پریزاد قصه هابا چشمهای هیز خطاکار خسته امدر ملتقای فصل جنون خیز عاشقیاز هرچه ه غافل و هشیار خسته اماز هر که رنگ می کند و رنگ می شودوز هرچه غایب است و پدیدار خسته اماز نابکار مفتی مفلوک مفتخواروز رند نانجیب ریاکار خسته امعمری به اختیار دل مانده در غباردر زیر بار سنگی ادبار خسته امشاید که مرگ فرصت آرا ... بیشتر ...
منبع : http://soleyeavazblogfaco.ParsiBlog.com/Posts/467/خسته ام .../خسته ام لعنتی به این

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام،لعنت به این اقرار،آری خسته ام از تمام سالهای بی قراری خسته ام خسته از تنهایی در ع دسته جمعی ام از تمام ع های یادگاری خسته ام وسعت تنهایی ام را کوه می داند فقط از دوام و وسعت این زخم کاری خسته ام گفته بودی صبر باید کرد،فردا مال ماست از غم فردا و صبری که تو داری خسته ام بی تو عمری زندگی من را به استهزا گرفت نیستی..من می روم تا مرگ...آری، خسته ام
منبع : http://issah.blog.ir/1396/06/02/خسته-ام-لعنتی-به-اینoff

درخواست حذف اطلاعات

خسته تر از خسته ام خسته خسته خسته کاش میشد آدما بتونن زندگیشونو با یه دکمه ی فشاری که روش نوشته off تموم کنن
منبع : http://anaki1.blog.ir/1397/05/02/Offخسته ام...

درخواست حذف اطلاعات

من از هجوم وحشی دیوار خسته ام از سرفه های چرکی سیگار خسته ام دیگر دلم برای تو هم پر نمی زند از آن نگاه رذل و طمع دار خسته ام اشعار من محلل بحـــــران کوچه نیست زین کر ان ِ لاشه به منقار خسته ام از بس چریده ام به ولع در کتاب ها از دیدن حضور علفزار خسته ام چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد از واژه ی دو وجهی تکرار خسته ام ازقصه های گرم و نفسهای سرد شب از درس و بحث ه در اشعار خسته ام هرگوشه از اتاق،بهشتی‏ست بی نظیر از ازدحام آدم و آزار خسته ام اینک زمان دف ... بیشتر ...
منبع : http://khaneyenarenji.persianblog.ir/post/300مرداب با لهجه ی دریا ...

درخواست حذف اطلاعات

از رنگ پریدگی آسمان وفصل های مه زده ... خسته ام !!خسته ام از شبنم های یخ زده از دل های شب زدهاز بی سرانجامی ها از وقتی دست هایم فقط از روی عادت می نویسند !!این جا ،در این وادی ِ دل های فریفته !!دنیا همیشه عرصه ی پیچیده بودن است و آدم که صاف و ساده باشد ،به جایی نمی رسد !!خسته ام خيلي خسته ...
منبع : http://khoneyekhiyali.blogsky.com/1394/10/22/post-129/مرداب-با-لهجه-ی-دریا-منم چنگ ناساز تو

درخواست حذف اطلاعات

کجا می کند چاره ای شبی بر ورق ایز خورشید انگاره ای چو طفلان کشیدی اگر؟...بدان خُرد ابریشمن گمان بردی ای نازنینکه خود حجم دنیاست این لعابی تنیدی اگر؟خسته ام. خيلي زیاد. چقدر خوب است زندان هست. اگر نبود من چطور خودم را راضی می ؟خسته ام. خيلي زیاد.دستهام می لرزند و هی زیرلب آن جمله ها را تکرار می کنم. همیشه همین است یک روز خوب یک روز بد... امروز بد نیست. فقط خيلي خسته ام. و قول داده بودم. خيلي سال پیش قول قوی ماندن دادم. اما حتی قهرمانان المپیک هم خسته م ... بیشتر ...
منبع : http://laxwriting.blogsky.com/1396/09/18/post-430/منم-چنگ-ناساز-تو-نه-یک-دم-هماواز-تواز همه چی زود خسته میشیم....

درخواست حذف اطلاعات

.. من خيلي فکر تا فهمیدم این رو! اینکه خسته میشیم، از همه چی! از تنهایی خسته میشیم و دوست داریم با ی باشیم از با ی بودن خسته میشیم. دوست داریم تنها باشیم،از کار خسته میشیم و دوست داریم استراحت کنیم، اما حتی از استراحت م خسته میشیم و دوست داریم کاری کنیم. از داشتن، نداشتن، بودن، نبودن، خواستنن، نخواستن.. از همه چی زود خسته میشیم. من خيلي فکر تا این ها رو فهمیدم،اما دروغ چرا، من حتی از فهمیدنم خسته شدم. «کتابفروشی خیابان بیست و یکم شرقی» از "روزبه م ... بیشتر ...
منبع : http://myemotion.blogsky.com/1397/02/28/post-21/از-همه-چی-زود-خسته-میشیم-خسته َم

درخواست حذف اطلاعات

خسته از درس نخوندنا و درس خوندنای زوری... خسته از بی هدفی.. خسته از شروع ن هیچکدوم از کارای مورد علاقم... خسته از محدودیت. خسته از توانایی تصمیم گیری نداشتن! ... خسته از نداشتن توانایی حرف زدن و بروز دادن این احساسات لعنتی!!! ... تلگرام و اینستاگرام پاک میشود. حالمان بدتر از چیزیست که بتوان در این فضای مجازی آن را برای لحظه ای فراموش کرد!
منبع : http://rachel.blog.ir/1396/03/04/خسته-مخستم!/!

درخواست حذف اطلاعات

mahdi_tamjidi:خستم ازین دنیای دیوونه ....خسته از عشقای بیخود ونصف ونیمه ...خستم ازاین همه دروغ و تهمت ...خسته از قضاوتای بی وقت ...خسته از کارای روزگار.....خسته از روزای بی قرار....خسته از روزای بی قرار...دلتنگم .. دلتنگ روزای خندیدن .....روزای خوش باهم بودن .....دلتنگ قدم زدن زیر بارون تو خیابون ....دلتنگ خاطراتم تو هوای آروم ....دلتنگ خیس شدن زیر بارون ....دلم تنگ میشه برای شبهای آروم پراز رویای بچگونه....دلم تنگ میشه برای خو دن بدون قرص و گریه ....دلم از دنیا خيلي پره ... بیشتر ...
منبع : http://mahditamjidiveblog.ParsiBlog.com/Posts/4/خستم!/!/توصیف شرح حال

درخواست حذف اطلاعات

من از هجوم وحشی دیوار خسته اماز سرفه های چرکی سیگار خسته ام دیگر دلم هم برای تو پر نمی زنداز آن نگاه رذل طمعه دار خسته ام اشعار من محلل بحران کوچه نیستزین کر ان لاشه به منقار خسته ام از بس چریده ام به ولع در کتاب هااز دیدن حضور علفزار خسته ام چیزی مرا به قسمت بودن نمی برداز واژه دو وجهه ای تکرار خسته ام از قصه هایی گرم و نفس های سرد شباز درس و بحث ه در اشعار خسته ام هر گوشه از اطاق بهشتی ست بی نظیر از ازدحام آدم و آزار خسته ام اینک زمان دفن زمین در ... بیشتر ...
منبع : http://dailywritting.blog.ir/1397/09/15/توصیف-شرح-حالاز نگاه دیگران

درخواست حذف اطلاعات

خسته ست دیگر دلم، دستم، صدایم همچنان خسته ست زیبایی من سوخت، جان مهربان خسته ست آن گاه در آیینه هایی خالی از لبخند پیشانی ام را دیدم و گفتم جهان خسته ست در کوچه های شهر، زیبایی ندارد جای مثل همیشه چشمهای عاشقان خسته ست آن دورهای دور سوسو می زند آرام ماه من، این زیبای بی نام و نشان خسته ست [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع : http://aghalim.blogsky.com/1396/09/26/post-435/از-نگاه-دیگرانخسته از زندگی

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام خسته از زندگی روزهایم همه تکرار است ومن دراین تکرار غرق شده ام به قول باران از یه جایی به بعد خسته نمیشی میبری من نمیخوام ببرم من میخوام خودمو نجات بدم اما تکرار نمیزاره همه ی آدما تکرارن دوس دارم فریاد بزنم تنهام خيلي تنها ی نیست تا از درد هایم برایش بگویم خسته شدم از تظاهر خنده هام شادی هام همه مجازی
منبع : http://shabnam25.blogsky.com/1396/07/28/post-42/خسته ام

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام .... بدجوریم خسته ام... خسته ام از اینکه زندگی نمیکنم. دلم گرفته بخاطر همه اون روز هایی که باید زنددگی می و لذت میبردم اما نبردم.... لعنت بهت کنکور که نابودمون کردی.. خيلي سخته دوییدن و نرسیدن... بقران دیگه نابود شدم و هیچی ازم نمونده.هیچی. راستی ولادت حضرت علی رو به همتون تبریک میگم.
منبع : http://talash951372.blog.ir/1396/01/22/خسته-امخیلی خسته ام

درخواست حذف اطلاعات

خيلي خسته ام خسته از نوشتن این همه احساس خسته از این کلمات ک نه خسته از جستجو خسته از فراموش و فراموش شدن خسته از بازیهای بچه گانه خسته از تکرار روزها و ماهها و سالها خسته از دویدن برای رسیدن به هیچ خسته از شنیدن دردل های تمام نشدنی خسته از اعتیاد چشمانم به اشک و اعتیاد روحم به غم و غصه خسته از دل که آ ش چه برنده باشی و چه بازنده، «بازنده ای» خسته از جارو ده شیشه های دل و مرهم گذاشتن بر این زخمهای کهنه هیچ چیز دیگر مثل گذشته نیست هوای بیرون بوی غ ... بیشتر ...
منبع : http://ahvhz.blog.ir/post/خیلی خسته امحتی در تنهایی

درخواست حذف اطلاعات

گوشی تلفن را گذاشتم. کتاب را برداشتم؛ فقط 4 صفحه به پایانش مانده بود. صبح باشگاه بودم و با برنامه ی جدید تمرين . وقتی خواستم روی تخت دراز بکشم با خودم گفتم خيلي خسته م، خیــــلی خسته م! سوال شاید این باشد که اصلن چرا ما انسان ها میل به حرف زدن داریم؟!
منبع : http://aleme-n.blog.ir/post/734خسته ام. خسته ری را.

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام. خسته ری را. از خانه که می آیی یک دستمال سفید پاکتی سیگار گزینه شعر فروغ و تحملی طولانی بیاور. احتمالِ گریستنِ ما بسیار است. سید_علی_صالحی
منبع : http://aban93.blogsky.com/1397/06/01/post-2309/خسته ام! خسته ی !

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام!خسته ی !خسته ی روزهای عاشقی و نابخسته ی عاشقی که تو را به خواب!چه خوابی؟ اگر بیایدم بدونت به دیده خواب!بیا نازنین من شتاب کنحرامم شده بدون تو خوابدوباره این تنم بگیر و خواب کنشدم ! بیا! شتاب کن!بدون تو سراب و خستگی، و چشم بازی بدون خوابخسته ام! نرو! بیا! شتاب کنرفیق روزهای سرخوشیکجای این جهان تو مانده ای ! بیابدون تو خسته امخسته از بیا ! نرو دگر! ناب من نرو!بمان دلیل آسودگی من! بمان!..هادی کامل
منبع : http://hakiim.blog.ir/1394/02/30/خسته-ام-خسته-ی-شرابدلم میخواهد

درخواست حذف اطلاعات

گاهى..... دلم میخواهد وسط جاده ى زندگى بایستم با تمام وجود داد بزنم خسته ام خسته ام از تمام لحظه هآ خسته ام از تمام حرف هآ خسته ام از تمام دیدهآ خسته ام از تمام شنیدهآ خسته ام از تمام آدمهـآیى که روزى باورم بودند....
منبع : http://zahrabnd.blog.ir/post/دلم-میخواهدخسته ام

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام مثل کشاورزی که همه گندم هایش در فصل برداشت ط حریق شده باشد.خسته ام مثل چوپانی که هایش را از چنگ چهل گرگ نجات داد و زخمی و خونین نظاره گر آن بود که سیل همه گله را با خود برد.خسته ام مثل بنای پیری که دیوار کاه گلش خشک نشده، در طوفانی سهمگین بر سرش فرو می ریزد.خسته ام مثل مغنی ای رنجور که چهل متر کنده تا به آب برسد و وقتی رسید چاه بر سرش فرو می ریزد.خسته ام مثل افسری زخمی و خونین برگشته از جنگی نابرابر، وقتی بجای تقدیر از رشادت هایش به جرم اهم ... بیشتر ...
منبع : http://hatefegheyb.blogsky.com/1396/06/03/post-29/خسته‌امخسته ام...

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود یک نفر از نامزدش دل برده مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده ی جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسر بچه که درجای شلوغ بین دعوای پدر مادر خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مهر طلاق که پس از بخت بدش سوژه ی مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زده مثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش پیش زنش بر سر او داد زده خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم ش گفته به درد سرطان مشکوک است مثل م ... بیشتر ...
منبع : http://toppoembox.blog.ir/1396/08/15/M1256گورهای بی نام ونشان! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) anonymous graves! poem: mohammad kho

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام از هر چه بود و از نبود خسته از هذیان و لاف مردمان بی وجود خسته از مرگ فرشته های پاک خسته از خون جوانانی که می ریزد به خاک ادامه مطلب
منبع : http://sheroerfan.blog.ir/1397/02/05/گورهای بی نام ونشان! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Anonymous graves!یک کوه حرف

درخواست حذف اطلاعات

پر از حرفم...ولی نمیدونم از کجا شروع کنم...راستش اینه که اصلا میلی به گفتن ندارم...خسته م... خسته از خودم...از این عاطفه ای که خود منم خسته م...از اینکه نمیتونم از خودم فرار کنم خسته ام...از اینکه خودم رو مثل یه جسد متعفن دارم به دوش میکشم خسته م... لعنت به من.
منبع : http://safaretakvin.blog.ir/1395/09/16/یک-کوه-حرف635- نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند

درخواست حذف اطلاعات

در آ روز نمی دانم چه احساسی دارم. خوشحال. خوب. بزرگ شده. بی شعور. بی شعور؟ حجم بزرگی از گرما جمع شده توی موهایم و سرم را می سوزاند. خسته از محکوم شدن. خسته از موفق نشدن. خسته از جویدن. خسته از نرسیدن. خسته از بودن. خسته از نبودن. و درمجموع خسته. صحنه سازی می کنند. دلم می سوزد. همین. واقعا همین. بعد از همه ی این ها خوبم. کتاب های تازه ام را دوست دارم. یاد ها را دوست دارم. باید حالمان خوب باشد.
منبع : http://tangerine3.blogsky.com/1396/03/31/post-786/635-نه-هرکه-چهره-برافروخت-دلبری-داندخسته ام

درخواست حذف اطلاعات

خسته امخيلي خستهبه من جایی بدهیدمی خواهم بخوابمیک تخت خالییک دنیای خالییک قلب خالی سارا محمدی اردهالی
منبع : http://negahi-yadi.blogsky.com/1397/03/17/post-3653/خسته-امخونه ی بهار کدوم وره؟

درخواست حذف اطلاعات

خيلي خسته ام. که نمی دانم چه قدر باید از خسته بودن بنویسم که ذره ای ش از جانم بیرون برود. که حتی نوشتن هم خسته ام می کند و فکر به نوشتن. این را بگیر و ببر در همه ی انواع ارتباط های بیرونی. کلامی، چشمی، لمسی، هرچه. نمی توانم دیگر ی را اطرافم تحمل کنم. کلمه ای یا صدایی را. و ارتباط درونی، که ممکن است بپرسی مگر داریم؟ داریم، دعا. و من از دعا خسته ام.
منبع : http://panjerah.blog.ir/post/241ایا

درخواست حذف اطلاعات

آیا از چربیهای اضافه خود خسته شده اید.؟! آیا از کوتاهی قد خود خسته شده اید.؟! آیا از ریزش موهایتان خسته شده اید.؟! ⊙_๏ . . . . . . . . . . . . . . . . خسته نباشی کوتوله ی کچل چاق خدا قوت....✋ (ツ)/ به صفحه اصلی وب برو شاید مطالب بیشتری اضافه شده باشه
منبع : http://khandehkadeh.blog.ir/1396/02/29/ایاس گریزلی

درخواست حذف اطلاعات

تو این تست ها و ربات های الکی پلکی و سوالات شانسی و یک خط در میونمن هعی میشم س گریزلی ...که معمولا تو کوهستان های سرده خسته است و از ادما دورو تا احساس خطر نکنه حمله نمی کنه ...و خسته است و خسته است و خسته ...
منبع : http://tire-khalas.blogsky.com/1396/05/19/post-1526/خرس-گریزلیخسته نشدی خودت؟؟

درخواست حذف اطلاعات

این هفته ای ک گذشت بدون شک جاش توی تاپ تری مز فترین هفته های امسالمه... چرا واقعا ی وقتایی همه چی می پیچه بهم؟؟ اینقد خسته ام ک دلم میخواد بخوابم... چند سال دیگه بیدار شم ببینم همه چی گذشته و تموم شده...راستی چرا بعضی چیزا تمومی نداره خدا؟؟؟خودت خسته نمیشی؟؟من ک خيلي خسته ام...اینقد ک دارم شک میکنم ب بودنت و نگاه ت... +اگه هستی ی نشونه لطفن...
منبع : http://gonge-xabdide.blog.ir/1396/05/26/خسته-نشدی-خودت...

درخواست حذف اطلاعات

این روزها به بدشانس بودنم دارم ایمان میارم یه نفر چقدر میتونه بدشانس باشه آخه ؟!بدشانسی پشت بدشانسیدیگه حتی شمارششم از دستم در رفته !تنها اتفاق تقریبا خوبی که رخ داده اینه که کمی به کارم بیشتر اهمیت میدماز ول جیام کم دنبال پس اندازمولی تو این کار هم دارم زیاده روی میکنمتو یک ماه گذشته یه روز هم استراحت نداشتمخيلي خسته امشب ها که میخوابماز زور خستگی میگم شاید خواب آ م باشهولی راستش ته دلم دوست دارم که اینگونه بشهخيلي خيلي خسته ام
منبع : http://vestaa65.ParsiBlog.com/Posts/126/.../خستگی

درخواست حذف اطلاعات

از این همه آدمِ نصفه و نیمه توی زندگیم خسته شدم.. از آدمایی که متوجه نگاهشون روی خودم میشم ولی انگار خدا لالشون کرده خسته شدم از به اصطلاح دوستایی که بهت دروغ میگن خسته شدم از آدم هایی که فقط وقتی بهت نیاز دارن و پای منافعشون در میون باشه میان سراغت خسته شدم.. از این همه گرگ توی لباس انسان خسته م حرف بزنید... آدمای اطرافم! سکوت رنج میده منو.. حرف بزنید
منبع : http://safaretakvin.blog.ir/1396/01/30/خستگیخسته نشدی خودت؟؟

درخواست حذف اطلاعات

این هفته ای ک گذشت بدون شک جاش توی تاپ تری مز فترین هفته های امسالمه... چرا واقعا ی وقتایی همه چی می پیچه بهم؟؟ اینقد خسته ام ک دلم میخواد بخوابم... چند سال دیگه بیدار شم ببینم همه چی گذشته و تموم شده...راستی چرا بعضی چیزا تمومی نداره خدا؟؟؟خودت خسته نمیشی؟؟من ک خيلي خسته ام...اینقد ک دارم شک میکنم ب بودنت و نگاه ت... +اگه هستی ی نشونه لطفن... oh my word-flip grater
منبع : http://gonge-xabdide.blog.ir/1396/05/26/خسته-نشدی-خودتخسته م

درخواست حذف اطلاعات

چند روزه خيلي لم ..خيلي خيلي خيلي بی حالم .خسته ، خوابالود . نمیدونم چمه :| بهم بگین چیکار کنم حالم خوب بشه .من اصلا اینجوری نبودم .
منبع : http://mashang-malang.blogsky.com/1396/10/11/post-356/خسته-مخسته ام مثل جوانی که پس از سربازی..

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام مثل جوانی که پس از سربازیبشنود یک نفر از دختر مورد علاقه اش دل بردهخسته ام کاش ی حال مرا میفهمیدخسته ام خسته
منبع : http://ecommerce71.ParsiBlog.com/Posts/289/خسته ام مثل جواني که پس از سربازي../خسته ام..

درخواست حذف اطلاعات

خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود دوستش از نامزدش دل برده مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده جرم پسرش برخورده خسته ام مثل پسربچه که در جای شلوغ بین دعوای پدرمادرِ خود گم شده است خسته مثل زن راضی شده به مُهرِ طلاق که پر از چشمِ بد و تهمتِ مردم شده است خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زده مثل یک پیرزنی که شده سربار عروس پسرش، پیشِ زنش، بر سر او داده زده.. خسته ام مثل زنی حامله که ماه نهم ش گفته به دردِ سرطان مشکوک ا ... بیشتر ...
منبع : http://revelation.blog.ir/1396/06/22/خسته-امزندگی روی مدار کند ...

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله دلم می خواست دنیا نبود ولی هست، پس دلم معجزه می خواهد برای این همه خستگی ، درماندگی ، برای این حجم فشاری که زندگی را تنگ می کند ، کند می کند ، خسته می کند . خسته ، خسته، خسته ...
منبع : http://khaterateparideh.blog.ir/post/1234علی صفری . . .

درخواست حذف اطلاعات

این شعر جوری به دلم نشست ،که یهویی احساس خيلي خستم -_-خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی بشنود دوستش از نامزدش دل بُرده ..مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی که به پرونده جُرم پسرش برخورده .. خسته ام مثل پسربچه که در جای شلوغ بینِ دعوای پدرمادرِ خود گم شده است ..خسته مثل زن راضی شده به مهرِ طلاق که پُر از چشمِ بد و تهمتِ مَردم شده است .. خسته مثل پدری که پسر معتادش غرق در درد خماری شده فریاد زده ..مثل یک پیرزنی که شده سَربار عروس پسرش ، پیشِ زنش ، بر سرِ او داد ... بیشتر ...
منبع : http://beny20.blogsky.com/1397/10/05/post-516/علـی-صفـری-عنوان وجود ندارد

درخواست حذف اطلاعات

آدم دیگه به یه جایی میرسه که دیگه حتی خسته میشه از غر زدن خسته میشه از دعا و انرزی مثبت به کائنات دادن و فاک دریافت خسته میشه از انتظار خسته میشه از تلاش خسته میشه از حرف زدن خسته میشه از خوابیدن و بیدار شدن خسته میشه از نفس کشیدن خسته میشه از زنده بودن همونجا که دیگه خسته میشه که دیگه ته مونده انرژیش هم تموم میشه که دیگه قبول میکنه کاری ازش ساخته نیست که دیگه ناامید میشه که دیگه رها میکنه که دیگه کمرش خم میشه که دیگه ش تش رو میپذیره که دیگه تسل ... بیشتر ...
منبع : http://moonlet.blog.ir/post/149دل خسته

درخواست حذف اطلاعات

بسم رب اارفیق نا امیدم ز مدوای دل خسته ی خویش ای خوش آن خسته که امید مداوا دارد آگه شیرازی#موقت_های_نیمه_شبی
منبع : http://rainclouds.blog.ir/1397/09/09/دل-خستهشاید....

درخواست حذف اطلاعات

شاید بیاید فردایی که امیدوار باشم ،به نگاهی ،به کلامی ،به دستی ،به دلی که ببارد مهر از دیوارشان...شاید بیاید فردایی که خنده هایم از سر ذوق و گریه هایم از سر شوق باشد...و شاید بیاید فردایی که همیشه روشن باشد و چشم و دلم را به نورش منور کند....خسته ام....خسته از مرداب راکد زندگی ام که هر روز بیش از دیروزش به گل مینشیند...خسته از صدای قورباغه هایش و جهش های بی موقعشان که تن سردم را میلرزانند...خسته از نیلوفران آبی که بر زندگی راکدم سایه افکندند و حسرت رو ... بیشتر ...
منبع : http://naziweb-94.blogsky.com/1395/06/07/post-372/شاید-معجزه

درخواست حذف اطلاعات

در انتظار معجزه ، فصل به فصل رفته ام هم از خزان تکیده ام ، هم از بهار خسته ام به گرد خویش گشته ام ، سوار این چرخ و فلک بس است تکرار ملال ، ز روزگار خسته ام دلم نمی تپد چرا ، به شوق این همه صدا من از عذاب کوه بغض ، به کوله بار خسته ام همیشه من دویده ام ، به سوی مسلخ غبار از آنکه گم نمی شوم در این غبار ، خسته اماردلان سرافراز
منبع : http://hamidshams.blogsky.com/1397/04/10/post-1002/خسته

درخواست حذف اطلاعات

خسته شدم. دیگه نمی تونم درس بخونم. خسته ام. مدت زیادی است که هیچ استراحت بدون دغدغه ای نداشتم. راندمانم پایین اومده. می دونم حق خسته شدن ندارم اما دیگه دست خودم نیست. نمی دونم باید چیکار کنم. قیمت این فشارها و خستگی ها چقدر است؟
منبع : http://hclean.blog.ir/post/خسته-شدم1خسته ام

درخواست حذف اطلاعات

سلام آیا ی هست که بفهمه:" خيليییییی خسته م!" یعنی چی؟ خيليیییییی خسته ممممممم
منبع : http://4shanbeh.blog.ir/1396/08/25/خسته-ام