تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

خواهم رفت - جستجو

خواهم رفت از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.عاشقم من عطش جان تو را می خواهم

درخواست حذف اطلاعات

عاشقم من عطش جان تو را می خواهمبوسه از آن لب و دندان تو را می خواهمبه چه دردم بخورد ماه که در بالا هستمن فقط صورت تابان تو را می خواهمتو بگیر از دل من حال پریشانی مندر عوض موی پریشان تو را می خواهمباده یا درد به مستی نرساند ما رامن فقط آن لب مستان تو را می خواهمجانم آماده قربانی اندر ره توستچشمک ناز تو، فرمان تو را می خواهمجان من یخ زده از درد و غم تنهاییجان به قربان تو دستان تو را می خواهم.
منبع : http://nafase.blogsky.com/1396/02/14/post-1187/تا آفت دیگر...

درخواست حذف اطلاعات

رهروان خسته را احساس خواهم دادماه های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشتنورهای تازه ای در چشمهای مات خواهم ریختلحظه ها را در دو دستم جای خواهم دادسهره ها را از قفس پرواز خواهم داد.چشم ها را باز خواهم کرد...خوابها را در حقیقت روح خواهم داددیده ها را از پس ظلمت به سوی ماه خواهم خواندنغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت.گوشها را باز خواهم کرد...آفتاب دیگری در آسمان لحظه خواهم کاشتلحظه ها را در دو دستم جای خواهم دادسوی خورشیدی دگر، پرواز خواهم کرد...خسرو ... بیشتر ...
منبع : http://dibache001.ParsiBlog.com/Posts/18/تا آفتابي ديگر.../تا آفت دیگر...

درخواست حذف اطلاعات

رهروان خسته را احساس خواهم دادماه های دیگری در آسمان کهنه خواهم کاشتنورهای تازه ای در چشمهای مات خواهم ریختلحظه ها را در دو دستم جای خواهم دادسهره ها را از قفس پرواز خواهم داد.چشم ها را باز خواهم کرد...خوابها را در حقیقت روح خواهم داددیده ها را از پس ظلمت به سوی ماه خواهم خواندنغمه ها را در زبان چشم خواهم کاشت.گوشها را باز خواهم کرد...آفتاب دیگری در آسمان لحظه خواهم کاشتلحظه ها را در دو دستم جای خواهم دادسوی خورشیدی دگر، پرواز خواهم کرد...خسرو ... بیشتر ...
منبع : http://dibache001.ParsiBlog.com/Posts/18/تا آفتابي ديگر.../رضا احسان پور

درخواست حذف اطلاعات

و علی رغم فتنه ی چشمت به نگاه تو رأی خواهم دادنه! من آدم نمی شوم حوا! به گناه تو رأی خواهم دادبا تو بودن همیشه و هر جا به منِ بی تو خوب می چسبدهم به راه تو رأی خواهم داد هم به چاه تو رأی خواهم دادمن چه می خواهم از تو غیر از تو؟ هر چه از دوست می رسد نی تسهمم از زندگی شود حتی اشتباهِ تو، رأی خواهم دادچادرت انقلاب ی ست، عشوه های تو سلطه ی طاغوت!هم طرفدار نهضتت هستم هم به شاه تو رأی خواهم دادنفست وحی زندگی دارد شور و حال پرندگی داردآه عیسی ترین پدیده ی ق ... بیشتر ...
منبع : http://mahrooian.blogsky.com/1396/02/29/post-1603/قلب را خواهم گرفت ( ماجد شعر اشعار احساس قلب عشق )

درخواست حذف اطلاعات

یک شب آ ، دامنت را بی وفا خواهم گرفت خواهم آمد داد خود را از شما خواهم گرفت دانم آ این دل من می شود بیمارتان از شما من ل ، بهرش دوا خواهم گرفت گر چه از دوری تنم ، هرروزو شب گردد نحیف لیک میدانم شبی هم من شفا خواهم گرفت یک کمی از هجرتان، قلبم شده سرد و کدر بی گمان روزی شود خوب و، جلا خواهم گرفت قلب ما را برده ای نا مهربان ، اما شبی خواهم آمد از شما آن قلب را خواهم گرفتماجد فایل صوتی شعر با صدای شاعر
منبع : http://m-loty.blogsky.com/1396/10/21/post-45/قلب-را-خواهم-گرفت-ماجد-شعر-اشعار-احساس-قلب-عشق-دست هایت را بده

درخواست حذف اطلاعات

دست هایت را بده خواهم بوسیداز میانِ هزاران دستاز این خطوط ِ سفیدخواهم گذشتدست هایت را بدهدست هایت راتو را خواهم کشتفرو خواهم رفتدر چشم هایتجایی در اعماق آنخواهم یافتاز آنجا بی تابانهتو را صدا خواهم زددست هایت راسرانجام تو را خواهم کُشتازدمیر آصفترجمه : حامد رحمتی
منبع : http://negahi-yadi.blogsky.com/1396/04/23/post-3248/دست-هایت-را-بدهشب چهاردهم

درخواست حذف اطلاعات

شب چهاردهم شد هلال می خواهم کمی نشاط و کمی شور و حال می خواهممن از سکوت در این شام تار خسته شدم قسم به عشق کمی قیل و قال می خواهم جمال یار طلب و کمالم نیست برای دیدن دلبر کمال می خواهم حرام خواری ما علت ج اوست دو لقمه نان جوین حلال می خواهم تمام عمر طلب از خدا رخ یار گذشت عمر خدایا وصال می خواهمندیده ام رخ دلدار و مرگ در راه است دوباره چند صباحی مجال می خواهمنمی رسد به خدا گر صدای خسته ی من در این دیار ی چون بلال می خواهم اگر چه دین من و باور من است ... بیشتر ...
منبع : http://ashkeshafagh.ParsiBlog.com/Posts/769/شب چهاردهم/شب چهاردهم

درخواست حذف اطلاعات

شب چهاردهم شد هلال می خواهم کمی نشاط و کمی شور و حال می خواهم من از سکوت در این شام تار خسته شدم قسم به عشق کمی قیل و قال می خواهم جمال یار طلب و کمالم نیست برای دیدن دلبر کمال می خواهم حرام خواری ما علت جدایی اوست دو لقمه نان جوین حلال می خواهم تمام عمر طلب از خدا رخ یار گذشت عمر خدایا وصال می خواهم ندیده ام رخ دلدار و مرگ در راه است دوباره چند صباحی مجال می خواهم نمی رسد به خدا گر صدای خسته ی من در این دیار ی چون بلال می خواهم اگر چه دین من و باور ... بیشتر ...
منبع : http://ashkeshafagh.blog.ir/1396/02/18/شب-چهاردهمحیا

درخواست حذف اطلاعات

متن کامل غزل در ادامه مطلبخدا شنیده که غیر از تو را نمی خواهم اگر کنار تو باشم خدا نمی خواهم به جز تو راه ندارد ی به غربت من برای غربت خود آشنا نمی خواهم به پیش بینیِ من بی تو مردنم حتمی ست که من بدون تو آب و هوا نمی خواهم کاش در آغوش هم گره بخوریم که از وجود تو خود را جدا نمی خواهم نگاه می کنی و غرق می شود دل من برای کشتیِ خود ناخدا نمی خواهم چه خوب شد دل من چشم بسته عاشق شد برای کوریِ چشمم عصا نمی خواهم حیا برای خیابان و چشمِ مردان است تو را کنار خ ... بیشتر ...
منبع : http://yaser217.persianblog.ir/post/201من فقط صورت تابان تو را می خواهم

درخواست حذف اطلاعات

عاشقم من عطش جان تو را می خواهمبوسه از آن لب و دندان تو را می خواهمبه چه دردم بخورد ماه که در بالا هستمن فقط صورت تابان تو را می خواهمتو بگیر از دل من حال پریشانی مندر عوض موی پریشان تو را می خواهمباده یا درد به مستی نرساند ما رامن فقط آن لب مستان تو را می خواهمجانم آماده قربانی اندر ره توستچشمک ناز تو، فرمان تو را می خواهمجان من یخ زده از درد و غم تنهاییجان به قربان تو دستان تو را می خواهم. "ناشناس"
منبع : http://dashtemoshavvash.blogsky.com/1396/02/19/post-2176/که غیر سایه ای از تو، به سر نمی خواهم ــ سرودۀ حسین منزوی

درخواست حذف اطلاعات

من از تو، سروِ عزیزم، ثمر نمی خواهم که غیر سایه ای از تو، به سر نمی خواهم بخیل نیستم امّا برای هیچ درخت اگر تو سبز نباشی، ثمر نمی خواهم به جز تو، جایِ دگر، آشیان گزیند اگر برای مرغِ دلم، بال و پر نمی خواهم مرا به بویِ خوشَت جان ببخش و زنده بدار که از تو چیزی از این بیش تر نمی خواهم اگر چه وسوسۀ دیدنت همیشگی است ــ که هیچ وسوسه را، این قدر نمی خواهم ــ دلم به دلهره می لرزد از تماشایت که بر تن و سر و دستت، تبر نمی خواهم اگر چه « سروِ ش ته » شعارِ خوش ن ... بیشتر ...
منبع : http://asemangoon.persianblog.ir/post/997عاشق شدم رفت :)

درخواست حذف اطلاعات

شبی در شرشر باران تو را بیدار خواهم کردو با زیباترین رویای خود دیدار خواهم کرد ،چه دنیایی برایم ساختی با خود که بعد از اینجهانی را بدون دیدنت انکار خواهم کرد ،شبیه خون در رگ های من حکم نفس داریتو را هر لحظه در قلب خودم تکرار خواهم کرد ،برایت هدیه آوردم دلی با عطر تنهاییاگر حتی نخواهی باز هم اصرار خواهم کرد ،پس از این من به جز مضمون تو چیزی نخواهم داشتبرای عاشقی چشم تو را معیار خواهم کرد ،چرا راحت نگویم ماه من «من عاشقت هستم»بگویی هر کجا هر لح ... بیشتر ...
منبع : http://yadnevesht-matin.blogsky.com/1396/07/22/post-101/عاشق-شدم-رفت-دوباره دوستت خواهم داشت

درخواست حذف اطلاعات

دوباره سنگ زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره باد زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره موج زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره آتش زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت دوباره مرد زاده خواهم شد و باز تو را ای زن دوست خواهم داشت "خوان رامون خیمنس" (شاعر اسپانیایی) مترجم: مهدی فتوحی برگرفته از وبلاگ: قلب من چشم تو http://negahi-yadi.blogsky.com/
منبع : http://n-poems.blogsky.com/1396/12/16/post-3575/دوباره-دوستت-خواهم-داشتجاوید بمان ای عشق

درخواست حذف اطلاعات

مست می خواهم تو را، من مست می خواهم تو را از قدح سرشارتر در دست می خواهم تو را نیستم قانع به این دیدارهای بیش و کم قصه را کوته کنم، دربست می خواهم تو را !
منبع : http://goldenarsise.persianblog.ir/post/429خاطرش را عجیب می خواهم!!

درخواست حذف اطلاعات

پی یک اشتباه ناجورم! باغ ممنوع سیب می خواهم! تا بفهمند نازنین منی، قد زلفت رقیب می خواهم! مادرم گفت: دل نبند و برو، هرکجا روی نازنینی هست آه مادر، دلم زدستم رفت، ختم امن یجیب می خواهم! پدرم گفت: بچه جان بس کن! حرفهای عجیب می شنوم! آه آری پدر، عجیب، عجیب، خاطرش را عجیب می خواهم!! باز فر می خورند دور سرم، این قوافی: حبیب،عجیب، غریب... آه مادر، پدر، مریض شدم، به گمانم طبیب می خواهم! ... بعد ازین عاشقانه خواهم گفت، بعد ازین قهوه خانه خواهم رفت! باغ ممنوع ... بیشتر ...
منبع : http://darhonar.blog.ir/1397/09/05/حسین جنتی خاطرش را عجیب می خواهم!!(بدون عنوان)

درخواست حذف اطلاعات

با تو من ماندنی ام با تو از ظلمت این شب گذر خواهم زندگی خواهم کرد پرسبز برلب جاری جاوید آب آسمان آبی موج موج خورشید سایه آرام درخت حافظ و سعدی یاد شیراز رونق شعر با تو من فردا را خواهم خواست با تو من فردا را خواهم دید با تو من فردا را خواهم بود
منبع : http://alushta.persianblog.ir/post/524می خواهم!!!

درخواست حذف اطلاعات

شعر طنز عاشقانه می خواهم گفته بودم که تو را می خواهم آری،آری، به خـدا می خواهــم عاشقــم،جرم من این است فـقط ذره ای مهر و وفا می خـواهـم آن قدَر خوشــگل و خوش اطواریکه یکی نه ، دو سه تا می خواهم! چشــم نامحرم اگــر دید تو را چشمش از کاسه جدا می خواهــم کاش یــک ذره تـپل تر بــودی تا بگویم که چرا می خواهـم؟! بنده از جنـس بـشر بـــیزارم بلکه یک مرغ دو پا می خواهم!
منبع : http://elkapoo.blog.ir/1396/05/05/می-خواهمکریم بودن تو پر توقع ام کرده رضا جان

درخواست حذف اطلاعات

کنار چای خود امشب نبات می خواهمقلم به دست گرفتم دوات می خواهم امان نمی دهد این اشک گفت و گوی مرامیان گریه کمی هم ثبات می خواهم خواسته هایم مرا زمین زده استاز این هوا و هوس ها نجات می خواهم ملامتِ من درمانده در مرامت نیستبگیر دست مرا، فات می خواهم امان برای شب دفن خویش می خواهمضمان برای عبور از صراط می خواهم کریم بودن تو پر توقع ام کردهحضور قلب میان صلاة می خواهم به راه آمدنم معجزه نمی خواهدنظاره ای عوضِ معجزات می خواهم شبیه صحن عتیقت بساز قلب ... بیشتر ...
منبع : http://montazeralmahdi313.blog.ir/post/1752شعر انتظار .... 28

درخواست حذف اطلاعات

عمر خودرا همه بایاد تو سر خواهم کرد عمر خودرا همه بایاد تو سر خواهم کردشب غم را به خیال تو سحر خواهم کردوصف خال لب زیبای تو مجنونم کرداز پی لیلی حُسن تو سفر خواهم کردبر در میکده عشق تو آیم شب و روزلب خود را زمی ناب تو تر خواهم کرددوری وصل وفراق تو کند محزونمغم هجران تو را اشک بصر خواهم کردگر چه هردم بزند دشمن تو طعنه ولیدلخوشم زانکه نگه بر تو قمر خواهم کردگردش چشم سیاهت دلم از کف بردهعاقبت بر رخ ماه تو نظر خواهم کردهر طرف مینگرم جلوه روی مه توس ... بیشتر ...
منبع : http://ashaarvamotoneadabi.blogsky.com/1397/08/18/post-3552/پروازززز

درخواست حذف اطلاعات

می خواهم بپرم در ابی پر جست وخیز زندگی و چه دلنشین است رهسپار شدن با پروردگار بی همتایم می خواهم تجربه کنم سقوط را که مرا به اوج می کشاند می خواهم بچشم اسمان را یک بار هم من بالای سرماه یک بار هم من رصد کنم ستارگان را باری هم من مزه کنم پررررررررررواززززززز را می خواهم بی بال پریدن را از برکنم................
منبع : http://harleyquinn.blog.ir/1396/10/26/پرواززززعشق یعنی بهانه میهواهم

درخواست حذف اطلاعات

عشق یعنی بهانه می خواهم از تو رد و نشانه می خواهم عشق یعنی اب کن دل را تا بدانی که خانه می خواهم. عشق یعنی هوای بارانی وبگویی که شانه می خواهم عشق یعنی فقط تو باشی و گوش ب وشی که چانه می خواهم من بخوانم تو را ب انم پای کوبان ترانه می خواهم عشق گنگ است و خواب می بیند راز ها را کتاب می بیند عشق سوزان و نا به فرجام است عاشقان را حباب می بیند....
منبع : http://asalak.blog.ir/1397/03/01/عشق-یعنی-بهانه-میهواهمنو

درخواست حذف اطلاعات

امسال تو را.. طور دیگری دوستت خواهم داشت.. به سلیقه ی تو لباس خواهم پوشید.. به سلیقه ی تو قدم خواهم برداشت.. آهنگ مورد علاقه ی تو را گوش خواهم داد.. به سلیقه ی تو زندگی خواهم کرد.. اصلا.. به سلیقه ی تو.. دوستت خواهم داشت.. آخ کجاست این سال جدید تا دوست داشتنم را تحویلت دهد.. . سال از نو.. دوست داشتنت ازنو..
منبع : http://cafeasheghi.blog.ir/1396/12/29/نوشعر طنز من طلاق می خواهم

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه: مطالب طنز و خنده دار شعر طنز درباره طلاق مدتی هست که می رسم خانهزن من می زند چک و چانهمی زند حرف های نا مربوط با اضافات ِ کامل و مبسوط:که من اینک وفاق می خواهماندکی اشتیاق می خواهمکِسلَم کرده این همه تکراردم به دم اتفاق می خواهم دائماَ خسته ای و افسردهشوهری سر دماغ می خواهمچشم هایت عجیب بد رنگ استراستش چشم زاغ می خواهم! همچو نی لاغری، برو گم شوهمسری قلچماق می خواهمساده ای تو، بدان که در واقعمرد پر طمطراق می خواهم با چنین وضع، بنده غیر ... بیشتر ...
منبع : http://jomelatetalaii.ParsiBlog.com/Posts/6620/شعر طنز من طلاق مي خواهم/بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد

درخواست حذف اطلاعات

به هرزه بی می و معشوق عمر می گذرد/بط م بس از امروز کار خواهم کرد هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین/نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد به یاد چشم تو خود را اب خواهم ساخت/بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد حضرت حافظ جان
منبع : http://dastaztalabnadaram.blog.ir/1396/03/31/بنای-عهد-قدیم-استوار-خواهم-کرداگر کوهم! اب از قصهء فرهاد خواهم شد - فاضل نظری

درخواست حذف اطلاعات

اگر کوهم! اب از قصهء فرهاد خواهم شدکنار نام اهل عشق، من هم یاد خواهم شددلیل از من مخواه، از سرنوشت پیله ها پیداستکه از زندان دنیا عاقبت آزاد خواهم شدتمام عمر کوهم خواندی و آتشفشان بودمسکوتم گرچه سر تا پا، شبی فریاد خواهم شدمسیحای تو بر من گرچه دیگر جان نمی بخشنداگر یکدم بیاید بر مزارم شاد خواهم شدبه خاک افکندی ام در خون و قول سوختن دادیچه بهتر! بعد از این خا تری در باد خواهم شدفاضل نظری
منبع : http://sheroava.blogsky.com/1396/05/09/post-658/اگر-کوهم-خراب-از-قصهء-فرهاد-خواهم-شد-فاضل-نظریسروده شهید محمدحسین محمدخانی

درخواست حذف اطلاعات

تو را می خواهم ... بارها گفتم و گویم که تورا می خواهم از کرم خانه تو لطف و عطا می خواهم آبم ازسر بگذشت است و به سرحد جنون دگر از خوف نگویید رجا می خواهم استخوانی در گلو دارم و خاری در چشم به فراقت ز خدا اشک و نوا می خواهم باز از قافله جا ماندم و نومید شدم وصلت جمله رفیقان ز خدا می خواهم مستکینم به جز ازعشق توام نیست ی بر سر خوان تو ارباب سخا می خواهم استخوانی بده تا کلب درت رام شود منم آن کلب که از شاه فنا می خواهم به خدا چشم به دستان تو دارم آقا دیدن ... بیشتر ...
منبع : http://shohadaezeinabi.blog.ir/1397/10/13/سروده-شهید-محمدحسین-محمدخانینقش دل پلاک دوم

درخواست حذف اطلاعات

خواهم گفت از جاری شدن رود در تپه هایی در همین حوالی خواهم گفت از د شدن سنگ بغض در معادن تاریک در این حوالی و خواهم گفت از داستانی ک نامش آوازه ی تو باشد و خواهم گفت ...
منبع : http://inkheart.blog.ir/1396/07/16/نقش-دل-پلاک-دومقایقی خواهم ساخت

درخواست حذف اطلاعات

قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب، که در آن هیچ ی نیست که در بیشه ی عشق، قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید، همچنان خواهم راند، نه به آبی ها دل خواهم بست، نه به دریا پریانی که سر از آب بدر می آرند و در آن تابش تنهایی ماهی گیران، می فشانند فسون از سر گیسوهاشان... پشت دریاها شهری است! قایقی باید ساخت. سهراب
منبع : http://sanjagh-ghofli.blog.ir/1397/04/16/قایقی-خواهم-ساختطواف شمع

درخواست حذف اطلاعات

من خواهم آمد با یک بغل ستاره و چشمهای تر و عاشقی که خورشید درآنها هرگز غروب نمی کند من خواهم آمد و در خزان دلخوشیها نام تو را خواهم خواند چون کودکیهایم که درتاریکی ترانه خوان می شدم من خواهم آمد بی دست بی پا بی نگاه زیرا تمام هستی پروانه درطواف شمع می سوزد
منبع : http://ba-mokhatabhaye-ashna.blogsky.com/1397/02/03/post-357/طواف-شمعتو را در بازوان خویش خواهم دید

درخواست حذف اطلاعات

تو را در بازوان خویش خواهم دیدسرشک اشتیاقم شبنم گلبرگ رخسار تو خواهد شدتنم را از شعر چشمان تو خواهم سوختبرایت شعر خواهم خواندبرایم شعر خواهی خواندتبسم های شیرین تورا با بوسه خواهم چیدوگر بختم کند یاریدر آغوش توای افسوس! #فروغ_فرخزاد
منبع : http://aban93.blogsky.com/1397/06/16/post-2407/نمی خواهم برای این یکی بجنگم

درخواست حذف اطلاعات

نمی خواهم بجنگمتو را می خواهمتنگ در آغوش گیرمنمی خواهم بجنگم می خواهم بازی دیگری کنم که در آنبه جای جنگیدنهمدیگر را در آغوش می فشارندو می توان غلتانبر قالیچه یی خندیدو می توان هم را بوسیدو بغل زدآن جایی که انگارهمه پیروزند .{ شل سیلور استاین }
منبع : http://dochar73.blog.ir/1396/05/26/نمی-خواهم-برای-این-یکی-بجنگمآغاز

درخواست حذف اطلاعات

نمیدانم چه بنویسم! اما نقدا بگویم که یک روزی همه این مفت واژه ها را رها خواهم کرد و حقیقت خود را خواهم نوشت. یک روز این عقده های تلنبارشده را بیرون خواهم رفت. آن روز خودم را، تو را و تمام آدمیان را گردن خواهم زد. چقدر غریب، چقدر ترسناک!
منبع : http://mehrlicht.blog.ir/1397/04/16/آغازقایقی خواهم ساخت !

درخواست حذف اطلاعات

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب گوه خور ها را سوارش خواهم کرد و همه شان را در میان اقیانوس به خورد ه ها خواهم داد
منبع : http://armanbahar.blog.ir/1396/04/05/قایقی-خواهم-ساختبرای همه ی عمر

درخواست حذف اطلاعات

باید ثبت کرد... تابعدها از یادمان نرود چه قدر خوشبخت بودیم! و اینک برای تو ؛ تو را می خواهم ...! برای پنجاه سالگی ! شصت سالگی ! هفتاد سالگی ...! تو را می خواهم ...! برای خانه ای که تنهاییم ... تو را می خواهم برای چای عصرانه ... تلفن هایی که میزنند و جواب نمیدهیم ! تو را می خواهم برای تنهایی ...! تو را می خواهم وقتی باران است ! برای راهپیمایی آهسته ی دوتایی ! نیمکت های سراسر پارک های شهر ...! برای پنجره ی بسته ...! و وقتی سرما بیداد می کند ...! تو را می خواهم ...! برای پر ... بیشتر ...
منبع : http://naaagofte.blog.ir/1396/07/24/برای-همه-ی-عمر