تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه ها به خزانه کل واریز می شود حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد حاصل از هدفمندی ممنوعیت دستگاه های اجرایی - جستجو

تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه ها به خزانه کل واریز می شود حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد حاصل از هدفمندی ممنوعیت دستگاه های اجرایی از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.تمامی درآمدهای هدفمندی یارانه ها به خزانه کل واریز می شود/ حدود ۹۹ هزار میلیارد

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی کميسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ کل کشور به تشریح مصوبات جلسه امروز این کميسیون پرداخت.
منبع : http://ilna.ir/fa/tiny/news-593535سخنگوی دولت شفاف سازی کرد: واریز درآمد هدفمندی یارانه ها به خزانه

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها و مبلغی که در اختیار سازمان هدفمندي قرار مي گیرد، رقمي حدود ۳۶ هزار ميلیارد تومان است و اعدادی که در مورد درآمد این سازمان مطرح مي شود خلاف واقع است. نوشته سخنگوی دولت شفاف سازی کرد: واريز درآمد هدفمندي يارانه ها به خزانه اولین بار در روزنامه جهان اقتصاد پدیدار شد.
منبع : http://jahaneghtesad.com/سخنگوی-دولت-شفاف-سازی-کرد-واریز-درآمد-ه/درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها به خزانه واریز نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس درآمد با انتقاد از مبهم بودن هزینه هاي هدفمندي يارانه ها گفت: درآمدهاي هدفمندي در سال 97 دست کم 100 هزار ميلیارد تومان خواهد بود که متأسفانه قرار نیست به خزانه واريز شود.
منبع : http://farsnews.com/13961102001133درامد هدفمندی یارانه به خزانه واریز نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس درآمد با انتقاد از مبهم بودن هزینه هاي هدفمندي يارانه ها گفت: درآمدهاي هدفمندي در سال ۹۷ دست کم ۱۰۰ هزار ميلیارد تومان خواهد بود که متأسفانه قرار نیست به خزانه واريز شود.
منبع : http://tehrannews.ir/درامد-هدفمندی-یارانه-خزانه-واریز-نم/درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها حدود هزار میلیارد تومان است

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها و مبلغی که در اختیار سازمان هدفمندي قرار مي گیرد، رقمي حدود ۳۶ هزار ميلیارد تومان است و اعدادی که در مورد درآمد این سازمان مطرح مي شود خلاف واقع است.
منبع : http://asrkhabar.com/fa/news/116718/درآمد-ناشی-از-هدفمندی-یارانه‌ها-حدود-۳۶-هزار-میلیارد-تومان-استدرآمد سازمان هدفمندی در سال در حدود هزار میلیارد بوده است / پیشنهاد تشکیل کمیته

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص درآمد سازمان هدفمندي از بخش يارانه ها گفت: کل درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه ها براساس قانون در سال ۱۳۹۵ فقط ۳۶ هزار ميلیارد و ۴۰۰ ميلیون تومان بوده است.
منبع : http://ilna.ir/fa/tiny/news-463587هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی شود/ راهکار تامین افزایش

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۳راهکار برای تأمين افزایش مستمری وجود دارد، گفت: ۳۷ هزار ميلیارد تومان از منابع هدفمندي يارانه به خزانه واريز نمي شود که از این طریق منابع مستمری تأمين مي شود.
منبع : http://farsnews.com/13960309000387وزارت نفت درآمد هدفمندی یارانه ها را به خزانه واریز نمی کند/ درآمدها را در بانک

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: وزارت نفت به قانون برای واريز کردن درآمد هدفمندي به خزانه تمکین نمي کند و آن را در حساب یکی از بانک ها واريز کرده و از این محل سود دریافت مي کند. طبق گزارش ارائه شده، درآمدهايی که باید از محل هدفمندي يارانه ها به خزانه واريز شود، با ابهام مواجه است.
منبع : http://598.ir/fa/news/434646/وزارت-نفت-درآمد-هدفمندی-یارانه-ها-را-به-خزانه-واریز-نمی‌کند-درآمدها-را-در-بانک-گذاشته‌اند-و-سود-می‌گیرند-هدفمندی-برای-مردمدرآمد حاصل از فروش حامل های انرژی متعلق به سازمان هدفمندی نیست

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد دولت و سازمان هدفمندي از محل هدفمند کردن يارانه ها رقمي حدود ۳۶ هزار ميلیارد تومان را است.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/5994294/درآمد-حاصل-از-فروش-حامل‌های-انرژی-متعلق-به-سازمان-هدفمندی‌-نیستاراده ای در مجلس مانع واریز شدن درآمد هدفمندی یارانه ها به خزانه است

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اراده ای در مجلس اجازه نمي دهد 102 هزار ميلیارد تومان درآمد هدفمندسازی يارانه ها به خزانه کشور واريز شود.
منبع : http://farsnews.com/13961124000645راهکار تامین افزایش مستمری/ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز ن

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۳ راهکار تامين افزایش مستمری وجود دارد، گفت: ۳۷ هزار ميلیارد تومان از منابع هدفمندي يارانه به خزانه واريز نمي شود که از این طریق منابع مستمری تامين مي شود.
منبع : http://tehrannews.ir/۳-راهکار-تامین-افزایش-مستمری-۳۷-هزار-می/هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی به خزانه واریز نمی شود/ راهکار تامین افزایش

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۳ راهکار تامين افزایش مستمری وجود دارد، گفت: ۳۷ هزار ميلیارد تومان از منابع هدفمندي يارانه به خزانه واريز نمي شود که از این طریق منابع مستمری تامين مي شود.
منبع : http://farsnews.com/13960309000387اراده ای در مجلس نمی گذارد درآمد یارانه ها به خزانه واریز شود

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامي، نسبت به خطرات و مفاسد عدم واريز درآمد ۱۰۲ هزار ميلیارد تومانی هدفمندي يارانه ها به خزانه هشدار داد.
منبع : https://mehrnews.com/news/4226518/اراده-ای-در-مجلس-نمی-گذارد-درآمد-یارانه-ها-به-خزانه-واریز-شوددرآمد سازمان هدفمندی براساس قانون در سال در حدود هزار میلیارد بوده است

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص درآمد سازمان هدفمندي از بخش يارانه ها گفت: کل درآمدهاي سازمان هدفمندي يارانه ها براساس قانون در سال ۱۳۹۵ فقط ۳۶ هزار ميلیارد و ۴۰۰ ميلیون تومان بوده است.
منبع : http://mizanonline.ir/fa/news/283756/درآمد-سازمان-هدفمندی-براساس-قانون-در-سال-۹۵-در-حدود-۳۶-هزار-میلیارد-بوده-استدرآمد هدفمندی یارانه ها ۵ هزار میلیارد تومان آب رفت/ هم نوایی آمار نهاد مستقل با

درخواست حذف اطلاعات

درآمد هدفمندي يارانه ها در سال ۹۵ که پیش تر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار ميلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار ميلیارد تومان کاهش یافت.
منبع : http://farsnews.com/13961104001511درآمد هدفمندی یارانه ها ۵ هزار میلیارد تومان آب رفت/ هم نوایی آمار نهاد مستقل با

درخواست حذف اطلاعات

درآمد هدفمندي يارانه ها در سال ۹۵ که پیش تر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار ميلیارد تومان محاسبه شده بود، چندی پیش در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده است، به ۳۱ هزار ميلیارد تومان کاهش یافت.
منبع : http://farsnews.com/13961104001511احتمال موافقت مجلس با حذف بخشی از یارانه بگیران

درخواست حذف اطلاعات

سید حسن حسینی شاهرودی در خصوص مشخص شدن سقف درآمدی حاصل از محل هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: بر اساس مصوبه کميسیون تلفیق بودجه سقف درآمد هاي حاصل از محل هدفمندي يارانه ها در سال آینده ۳۷ هزار ميلیارد تومان تعیین شده که بیانگر حذف بخشی از جمعیت يارانه بگیر در کشور است.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/775925/احتمال-موافقت-مجلس-با-حذف-بخشی-از-یارانه‌بگیراندرآمد هدفمندی یارانه ها ۵هزار میلیارد تومان آب رفت

درخواست حذف اطلاعات

درآمد هدفمندي يارانه ها در سال ۹۵ که پیش تر از سوی دیوان محاسبات ۳۶ هزار ميلیارد تومان محاسبه شده بود، اخیرا در گزارش تفریغ بودجه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شده، به ۳۱ هزار ميلیارد تومان کاهش یافت.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-247687واریز 11 هزارمیلیارد تومان یارانه در 5 ماه ابتدایی سال/پرداخت 220 میلیارد تومان

درخواست حذف اطلاعات

براساس گزارش ماهه سازمان هدفمندي به مجلس در این ظرف زمانی حدود هزار ميلیارد تومان يارانه و بیش از ميلیارد تومان سبد غذایی به دهک هاي پایین جامعه پرداخت شده است
منبع : https://magito.ir/news/economic/1296936/واریز-11-هزارمیلیارد-تومان-یارانه-در-5-ماه-ابتداییدرآمدهای هدفمندی یارانه ها در دولت روحانی کجا مصرف شد؟

درخواست حذف اطلاعات

با وجودی که درآمدهاي حاصل از فروش داخلی حامل هاي انرژی در دولت روحانی حدود 30 هزار ميلیارد تومان افزایش داشته است و به 70 هزار و 900 ميلیارد تومان در سال 95 رسیده است، يارانه نقدی مردم همچنان ثابت باقی مانده است.
منبع : http://farsnews.com/13960301000289درآمد سازمان هدفمندی حدود 36 هزار میلیارد تومان است

درخواست حذف اطلاعات

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت درآمد سازمان هدفمندي يارانه ها حدود هزار ميلیارد تومان در سال است
منبع : https://magito.ir/news/politics/698023/درآمد-سازمان-هدفمندی-حدود-36-هزار-میلیارد-تومان-اسوزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرد

درخواست حذف اطلاعات

خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان مي دهد، وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار ميلیارد تومان از درآمدهاي ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت هاي پتروشیمي در سال ۹۵ را به خزانه واريز نکرده است.
منبع : http://farsnews.com/13961104000568مالیات چه سهمی در اقتصاد ایران دارد ؟

درخواست حذف اطلاعات

اواخر سال گذشته بود که لابه لای ارائه گزارش هاي پایان سال دستگاه هاي مختلف و متعدد،وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از مجموع 218 هزار ميلیارد تومان درآمد نقدی دولت ، حدود 100 هزار ميلیارد تومان توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک وصول شده و حدود 70 هزار ميلیارد تومان آن مربوط به وزارت نفت است. این افزایش درآمد مالیاتی نشان مي دهد که درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی 142 درصد رشد داشت.
منبع : http://shafaf.ir/fa/news/440293/مالیات-چه-سهمی-در-اقتصاد-ایران-دارد-مالیات چه سهمی در اقتصاد ایران دارد ؟

درخواست حذف اطلاعات

تهران- ایرنا- اواخر سال گذشته بود که لابه لای ارائه گزارش هاي پایان سال دستگاه هاي مختلف و متعدد،وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از مجموع 218 هزار ميلیارد تومان درآمد نقدی دولت ، حدود 100 هزار ميلیارد تومان توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک وصول شده و حدود 70 هزار ميلیارد تومان آن مربوط به وزارت نفت است. این افزایش درآمد مالیاتی نشان مي دهد که درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی 142 درصد رشد داشت.
منبع : http://tala.ir/news/detail/42964درآمد دولت از یارانه ها 85 هزار میلیارد است/ هدفمندی یارانه ها یک ریال هم کسری د

درخواست حذف اطلاعات

دبیر سابق ستاد هدفمندي يارانه ها با بیان اینکه روال فعلی کشور آسیب زاست، گفت: درآمد دولت از يارانه ها 85 هزار ميلیارد تومان است اما به افکار عمومي گفته مي شود در این زمينه کسری وجود دارد.
منبع : http://farsnews.com/13960219001782تنخواه ۱۶.۷ هزار میلیارد تومانی دولت از خزانه/ درآمد دولت به هزینه ها نرسید

درخواست حذف اطلاعات

عضو کميسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 8700 ميلیارد تومان از فروش اوراق و اسناد خزانه حاصل شده است، تصریح کرد: دولت 16 هزار و 700 ميلیارد تومان تنخواه از خزانه دریافت کرد، زیرا جمع درآمدها 127 هزار و 400 ميلیارد تومان بوده که کمتر از هزینه پرداختی است.
منبع : http://farsnews.com/13960829000153چرا درآمد ۱۶ هزارمیلیاردی وزارت نفت به خزانه واریز نشد؟

درخواست حذف اطلاعات

خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان مي دهد، وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار ميلیارد تومان از درآمدهاي ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت هاي پتروشیمي در سال ۹۵ را به خزانه واريز نکرده است.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/824728/چرا-درآمد-۱۶-هزارمیلیاردی-وزارت-نفت-به-خزانه-واریز-نشدمحل هزینه ۵۹ هزارمیلیاردتومان از درآمد هدفمندی یارانه ها مشخص نیست/ لزوم تعیین ت

درخواست حذف اطلاعات

احد آزادیخواه اعلام کرد طبق اسناد درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه ها ۹۶ هزار ميلیارد تومان است درحالی که دولت همين رقم را ۳۷ هزار ميلیارد عنوان کرده است.
منبع : http://farsnews.com/13961023000770سهم مردم از هزارمیلیارد تومان هدفمندی یارانه ها +نمودار

درخواست حذف اطلاعات

درآمد دولت از هدفمندي يارانه ها 70 هزار ميلیارد تومان بوده که فقط 35 هزار ميلیارد تومان آن صرف پرداخت يارانه نقدی شده و مابقی را دولت در جیب خود مي گذارد و مي گوید امکان افزایش يارانه نقدی نیست
منبع : http://598.ir/fa/news/420658/سهم-مردم-از-۷۰-هزارمیلیارد-تومان-هدفمندی-یارانه‌ها-نموداردولت درآمد نامبرینگ را ۲ برابر کرد

درخواست حذف اطلاعات

دولت در بودجه سال آینده درآمد حاصل از شماره گذاری مخابرانی (نامبرینگ ) را ۲۰۰ ميلیارد تومان در نظر گرفته در حالی که سال گذشته در لایحه پیشنهادی دولت این ميزان ۱۰۰ ميلیارد تومان بود. دولت در بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ ، درآمد حاصل از شماره گذاری مخابرانی (نامبرینگ ) را 200 ميلیارد تومان در نظر گرفته است. در همين حال درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات اپراتورها 5 هزار و ۵۴۴ ميلیار ... بیشتر ...
منبع : http://ictna.ir/id/086381/ابهام در محل هزینه درآمد هدفمندی یارانه ها

درخواست حذف اطلاعات

احد آزادیخواه اعلام کرد طبق اسناد درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه ها ۹۶ هزار ميلیارد تومان است درحالی که دولت همين رقم را ۳۷ هزار ميلیارد عنوان کرده است.
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/892058/ابهام-در-محل-هزینه-درآمد-هدفمندی-یارانه‌هاتخصیص 24هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه ها به وزارت نیرو!

درخواست حذف اطلاعات

در حالی که وزارت نیرو حدود 24هزار ميلیارد تومان از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها را مي بلعد، اما توانیر مدعی است که...
منبع : http://javanonline.ir/fa/news/894728/تخصیص-24هزار-ميليارد-تومان-از-درآمد-هدفمندي-يارانه‌ها-به-وزارت-نیروچه کسی دست دولت را در جیب خزانه کرد؟

درخواست حذف اطلاعات

برداشت بیش از انتظار از خزانه برای پرداخت يارانه نقدی در شش ماهه نخست سال باعث شد نام دو شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی و شرکت ملی گاز به دلیل عدم پرداخت سهم خود در تامين منابع قانون هدفمندي يارانه ها بر سر زبان ها بیافتد و مشخص شود این دو شرکت حدود ٦٠٠٠ ميلیارد تومان از سهم سازمان هدفمندي يارانه ها را پرداخت نکرده اند.
منبع : http://shomanews.com/fa/news/833055/چه-کسی-دست-دولت-را-در-جیب-خزانه-کردجلوگیری از فرار مالیاتی با رصد تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی/ واریز پنج هزار می

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهمترین اقدامات انجام شده برای مبارزه با فرار مالیاتی را «رصد و بررسی تراکنش هاي سنگین و مشکوک بانکی» اعلام کرد که سبب شده پارسال در مجموع پنج هزار ميلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واريز شود.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-223849اگر پردازنده kaby lake ندارید به ssdهای پرسرعت optane حتی فکر هم نکنید!

درخواست حذف اطلاعات

اخیراً اینتل یک صفحه اختصاصی برای راهکارهاي ذخیره سازی مبتنی بر فناوری حافظه 3d xpoint که تحت برند optane عرضه مي شوند ایجاد کرده، متاسفانه پیش نیازهاي optane برای اغلب کاربران مایوس کننده است.
منبع : http://shahrsakhtafzar.com/fa/news/storage/11548-intel-optane-ssd-requirement