تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

اصلاح طلبی عد خواهانه - جستجو

اصلاح طلبی عد خواهانه از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.هشدارها نسبت به نقد سهم خواهانه و ت یبی ت

درخواست حذف اطلاعات

هرچقدر حسن روحانی در ت اولش با منتقدانی دلواپس روبرو بود که هر اقدام ت را زیر تیغ نقد می برند، اما گویی جنس منتقدان در ت دوم او در حال تغییر است و طیفی از اصلاح طلبان نیز به سمت نقدهای سهم خواهانه روی آورده اند.
منبع : http://khabaronline.ir/detail/707455ابتکار: اصلاح طلبی، فرصت طلبی نیست

درخواست حذف اطلاعات

معصومه ابتکار در رو مه اعتماد نوشت: کنش و عمل اصلاح طلبانه در فرهنگ اصلاح طلبي و اصلاح گرایی، شاخص و محک این رویکرد است. اصلاحگر ی است که به طور مرتب شرایط خود را براساس آرمان ها و اه متعالی می سنجد و با نقد منصفانه با هدف اصلاح و بهبود شرایط، مواضع خود را تنظیم می کند.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/635328/ابتکار-اصلاح‌-طلبی-فرصت‌-طلبی-نيستتاجیک فعال اصلاح طلب: تدبیر حمایت از اعتدال خیانت اصلاح طلبی به خودش بود

درخواست حذف اطلاعات

بسیاری از انی که امروز خودشان را اصلاح طلب می دانند صورتکی از اصلاح طلبي دارند و درکوره اصلاح طلبي پخته نشده اند.
منبع : http://asriran.com/fa/news/602436/تاجیک-فعال-اصلاح-طلب-تدبیر-حمایت-از-اعتدال-خیانت-اصلاح-طلبی-به-خودش-بوداصلاح طلبی از دیدگاه ی

درخواست حذف اطلاعات

یامروز یکی از واژه های رایج، واژه "اصلاح طلبي" است من بارها تکرار کرده ام؛ بنده معتقدم اصلاح طلبي جزو ذات انقلاب است. اصلاً انقلاب، یعنی یک حرکت بزرگ و رو به جلو،این پیشروندگی یعنی همان اصلاح طلبي. البته اگرامریکاییها بخواهند بیایند به ما درس اصلاح طلبي بدهند ما قبول نمیکنیم؛ زیرا آن چیزی که آنها اصلاح طلبي میدانند، عین ارتجاع به گذشته است. اصلاح طلبي، یک تکلیف و یک مجاهدت است. ت و ملت موظّفند خودشان اصلاح خودشان را بشناسند،تشخیص دهند و تعر ... بیشتر ...
منبع : http://vanak-velayat.blog.ir/1396/06/23/اصلاح-طلبی-از-دیدگاه-مقام-معظم-رهبریالهه کولایی: اصلاح طلبی را از اصلاح طلبان جدا کنیم

درخواست حذف اطلاعات

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: باید اصلاح طلبي را از اصلاح طلبان جدا کنیم. جریان اصلاح طلبي تغییر از درون متناسب با ظرفیت های داخلی با یک رویکرد نقادانه را در نظر دارد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/676949/الهه-کولایی-اصلاح‌طلبی-را-از-اصلاح‌طلبان-جدا-کنیمانواع اصلاحات و چرا همچنان اصلاح طلبی؟

درخواست حذف اطلاعات

رو مه اعتماد در گزارشی نوشت: بیست سال از زمانی که رویکرد «اصلاح طلبي» در مقیاس عمومی، وارد حوزه های نظر و عمل شد می گذرد؛ در همین راستا به تدریج یک نیروی تحت عنوان «جبهه اصلاح طلبان» شکل گرفت. عمده ترین مشکلی که این نیروی اصلاح طلب در پی درمانش بود « ت موازی» بود.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/699201/انواع-اصلاحات-و-چرا-همچنان-اصلاح-طلبیمحمدرضا تاجیک: دل آشوب پاشنه آشیل اصلاح طلبی ام/ملالی نیست جز نزدیکی شبه اصلاح ط

درخواست حذف اطلاعات

«حال و هوای اصلاحات و اصلاح طلبان چگونه است و چه ویژگی می شود برای آنان متصور بود؟» پاسخ به این پرسش کلیدی با نگاهی معطوف به سبک تعامل رفرمیست های ایرانی و اعتدالگرایان با محوریت حسن روحانی تنها از دریچه…
منبع : http://vista.ir/cdn/36792580تاجیک: اصلاح طلبان در سراشیبی افتاده اند

درخواست حذف اطلاعات

مشاور خاتمی در ت اصلاحات می گوید: برخی اصلاح طلبان، نام اصلاح طلبي را نردبان قدرت کرده اند و اصلاح طلبي در حال احتضار است.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/858335/تاجیک-اصلاح-طلبان-در-سراشیبی-افتاده-انداز اصلاح طلبی تا فرصت طلبی

درخواست حذف اطلاعات

برخی رفتارهای فرصت طلبانه باعث شده است سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان دچار آسیب شود. غیر پاسخگو بودن و اینکه همه چیز خلاصه شود در قدرت و منفعت با روح اصلاح طلبي در تضاد است.
منبع : http://khabaronline.ir/detail/813792اصلاح طلب ناامید، اصلاح طلب نیست!

درخواست حذف اطلاعات

کریم ارغنده پور در رو مه نوشت: آیا اصلاح طلبان از حمایت از روحانی دست کشیده اند؟ پاسخ این سؤال مطلقا منفی است. اگر اصلاح طلبي را حول محور عرفی و مشهور آن فرض کنیم، اصلاح طلبي از ابتدا با چشم بسته و بدون شناخت از روحانی حمایت نکرد که حالا با احساساتِ غلیان کرده از آن عبور کند.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/646519/اصلاح‌-طلب-ناامید-اصلاح‌-طلب-نیستنگاه جنسیتی و دکوری اصلاحات به ن+ع

درخواست حذف اطلاعات

اصلاح طلبان که همواره شعار سهم خواهانه در مورد ن در انتخابات ها می دهند خود کمتر به این موضوع اعتقاد دارند و ن سهم کمی در احزاب این جناح دارند.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/773422/نگاه-جنسیتی-و-دکوری-اصلاحات-به-زنان-عکسعملکرد و تصمیمات روحانی شبیه اندیشه های اصلاح طلبانه نبود

درخواست حذف اطلاعات

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: وقتی جریان اصلاح طلبي روی یک کاندیدا اجماع د، انتظار دارند بر اساس ارزش های اصلاح طلبي حرکت کند اما روحانی نه در انتخاب های مدیران و وزرایش، نه عملکرد و نه تصمیماتش شبیه…
منبع : http://vista.ir/i/39385489/عملکرد-و-تصمیمات-روحانی-شبیه-اندیشه‌های-اصلاح‌طلبانه-نبودنقد جریان اصلاح طلبی درست یا غلط؟!

درخواست حذف اطلاعات

محمد مهاجری در رو مه اعتماد نوشت: وقتی کرکره دکان اصلاح طلبي بالا زده شد، مشتریانش را از همه طیف ها پیدا کرد. در منتهاالیه سمت چپش اپوزیسیون خارج نشین که حتی با دین و نظام سرجنگ داشت قرار گرفت و در نقطه انتهایی راست آن، انقل ون و ونی که با انقلاب و نشر داشتند. طبیعتا جمع و جور کردن این قافله، کار ساده ای نبود.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/648202/نقد-جريان-اصلاح‌-طلبی-درست-یا-غلطوکیلی: اصلاح طلبان، ادبیات خود را اصلاح کنند

درخواست حذف اطلاعات

عضو فرا یون امید با اشاره به اینکه صاحب تئوری ولایت فقیه، گفتمان اصلاح طلبي است، گفت: تا زمانی که اصلاح طلبان ادبیات خود را اصلاح نکنند، «آشتی ملی» صادقانه پنداشته نمی شود.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/586186/وکیلی-اصلاح-طلبان-ادبیات-خود-را-اصلاح-کنندشعر «مطیعی» پرشور، حماسى، عد خواهانه و قابل دفاع بود

درخواست حذف اطلاعات

شعرى که توسط برادران متعهد و انقلابیم سروده شده بود و قبل از عیدسعید فطر توسط برادر عزیزم حاج میثم مطیعى قرائت شد، بسیار پرشور ،حماسى ،عد خواهانه ،تحسین برانگیز و قابل دفاع بود.
منبع : http://farsnews.com/13960407000449دکان به اسم اصلاح طلبی باز نکنید

درخواست حذف اطلاعات

بعد از تشکیل شورای جامعی با حضور همه اصلاح طلبان، اگر انی بکوشند دکان دیگری مقابل این شورا به اسم اصلاح طلبي باز کنند معتقدم بله چنین انی صلاحیت حضور در جریان اصلاحات را ندارند.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/566645/دکان-به-اسم-اصلاح‌طلبی-باز-نکنیدشعری «مطیعی» پرشور، حماسى، عد خواهانه و قابل دفاع بود

درخواست حذف اطلاعات

شعرى که توسط برادران متعهد و انقلابیم سروده شده بود و قبل از عیدسعید فطر توسط برادر عزیزم حاج میثم مطیعى قرائت شد، بسیار پرشور ،حماسى ،عد خواهانه ،تحسین برانگیز و قابل دفاع بود.
منبع : http://farsnews.com/13960407000449عارف: رای روحانی از گفتمان اصلاح طلبی به دست آمده است /گلایه اصلاح طلبان از برخی

درخواست حذف اطلاعات

ایلنا نوشت: رییس فرا یون امید گفت: ما به عنوان نمایندگان گفتمان اصلاح طلبي در مجلس شورای ی ، باید با ت آقای روحانی تعامل کنیم و نگاه ما به این ت مثبت است.
منبع : http://khabaronline.ir/detail/688260عبور از تک صدایی در ایران نیازمند نقد گفتمان اصلاح طلبی است

درخواست حذف اطلاعات

رای عبور از تکصدایی در امر سیاسی در ایران، روشنفکر ایرانی هیچ راهی جز نقد واسازانه گفتمان اصلاح طلبي ندارد. زیرا این گفتمان بزرگترین مانع توسعه در فهم معاصرت در ایران است. اگر بگویید پس گفتمان اصولگرایی چه میشود؟ پاسخ من این است که اصولگرایی، یک گفتمان نیست بل سایه گفتمان اصلاح طلبي است و بی آن "سایه" وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، برای تحول بنیادین جامعه ایرانی، روشنفکران باید عبور از سنگلاخ اصلاح طلبي (که ع برگردان ترجمه ای مدرنیته است) را ... بیشتر ...
منبع : http://seyedjavadmiri.blog.ir/1397/08/26/عبور-از-تک-صدایی-در-ایران-نیازمند-نقد-گفتمان-اصلاح-طلبی-استعلوی تبار: اصلاح طلبان در فکر براندازی نیستند

درخواست حذف اطلاعات

رو مه اعتماد نوشت: جبهه اصلاحات همواره تاکید بر انسجام و هماهنگی طیف های مختلف دارد اما این طیف ها کدامند؟ آیا تنها تفاوت بین جریان های موجود در اردوگاه اصلاح طلبي در نام احزاب است یا خاستگاه و تفاوت گفتمانی ای در بین آنها وجود دارد؟ روز گذشته بهزاد نبوی، فعال اصلاح طلب گفته بود که طیفی در بین اصلاح طلبان هست که «برانداز در هدف و اصلاح طلب در روش» هستند.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/688782/علوی-تبار-اصلاح-طلبان-در-فکر-براندازی-نیستند*** تقدیر و تشکر از نیت خیر خواهانه ی خا نم حسینی

درخواست حذف اطلاعات

ضمن سپاس بدین وسیلهاز نیت نیک اندیش و خیر خواهانه ی خانم حسینیمبنی بر اهداء مبلغ یک میلیون تومان جهت تهیه ارزاق و توزیع آن بین نیازمندان واقعی شهرستان در ایام تاسوعا یا عاشورای حسینی تقدیر و تشکر می گردد.******هیات مدیره موسسه جواد(ع)شهرستان شوط
منبع : http://mkhj.blogsky.com/1397/06/27/post-262/ریخت شناسی اصلاح طلبان!

درخواست حذف اطلاعات

اصلاح طلب غرب زده است اصلاح طلب لیبرال است اصلاح طلب آرزویش لیبرالیزه شدن کشور است اصلاح طلب با ارزشهای ی مشکل دارد اصلاح طلب حدود شرعی را رعایت نمی کند اصلاح طلب درد کنسرت دارد نه درد دین اصلاح طلب خود شیفته است و دیگران را نادان می انگارد اصلاح طلب سرکش است اصلاح طلب فتنه ت اصلاح طلب لجباز است اصلاح طلب عصبانی و طلبکار است اصلاح طلب به نهادهای انقلابی حمله می کند اصلاح طلب به نهادهای نظارتی حمله می کند اصلاح طلب به ائمه حمله می کند اصلاح طل ... بیشتر ...
منبع : http://majma76.persianblog.ir/post/154اینم آینده اطرافیان رییس جمهور اصلاح طلبان .....

درخواست حذف اطلاعات

اینم آینده اطرافیان رییس جمهور اصلاح طلبان .....تفکر اصلاح طلبي و اشرافی گری با تفکر ناب انقلاب ی در تضاد کامل است
منبع : http://slahshoran.ParsiBlog.com/Posts/1596/اينم آينده اطرافيان رييس جمهور اصلاح طلبان ...../اصول گرایی و اصلاح طلبی به سمت «تغییر» نروند از بین می روند

درخواست حذف اطلاعات

رئیس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عد با بیان اینکه جریان اصلاح طلب و اصولگرا اگر در خود تغییر ایجاد نکنند، به پایان خود می رسند اظهار داشت: در جریان اصلاح طلبي، اشکال در مبانی است و در مبانی خود دارای…
منبع : http://vista.ir/i/41785822/اصول‌گرایی-و-اصلاح‌طلبی-به-سمت-«تغییر»-نروند-از-بین-می‌روند*** تقدیر و تشکر از عمل خیر خواهانه آقای ولی علی زاده

درخواست حذف اطلاعات

ضمن سپاس وتشکربدین وسیلهاز نیت نیک اندیش و خیر خواهانه ی جناب آقای ولی علی زاده مبنی بر اهداء غذای گرم آمادهمعادل ۵،۰۰۰،۰۰۰ریال جهت توزیع بین نیازمندان واقعی شهرستان در ایام تاسوعا یا عاشورای حسینی تقدیر و تشکر می گردد.******هیات مدیره موسسه جواد(ع)شهرستان شوط
منبع : http://mkhj.blogsky.com/1397/07/06/post-269/-تقدیر-و-تشکر-از-عمل-خیر-خواهانه-آقای-ولی-علی-زادهاز فرزندان عزیز بازرگان تا فرزندان عزیز یزدی

درخواست حذف اطلاعات

نحوه مواجهه اصلاح طلبان با فوت مرحوم یزدی – در بعد محتوایی - سند محکمی برای قضاوت درباره مفهوم اصلاح طلبي در کشور است، بنابراین هدف از این وجیزه نه پرداختن به یزدی که تأملی در اندیشه اصلاح طلبي ا
منبع : https://mashreghnews.ir/news/769923/از-فرزندان-عزیز-مهندس-بازرگان-تا-فرزندان-عزیز-دکتر-یزدیاز فرزندان عزیز بازرگان تا فرزندان عزیز یزدی

درخواست حذف اطلاعات

نحوه مواجهه اصلاح طلبان با فوت مرحوم یزدی – در بعد محتوایی - سند محکمی برای قضاوت درباره مفهوم اصلاح طلبي در کشور است، بنابراین هدف از این وجیزه نه پرداختن به یزدی که تأملی در اندیشه اصلاح طلبي است.
منبع : http://farsnews.com/13960612000035شعری «مطیعی» پرشور، حماسی، عد خواهانه و قابل دفاع بود

درخواست حذف اطلاعات

شعری که توسط برادران متعهد و انقلابیم سروده شده بود و قبل از عیدسعید فطر توسط برادر عزیزم حاج میثم مطیعی قرائت شد، بسیار پرشور ،حماسی ،عد خواهانه ،تحسین برانگیز و قابل دفاع بود.
منبع : http://mashreghnews.ir/news/742953/شعری-مطیعی-پرشور-حماسی-عدالتخواهانه-و-قابل-دفاع-بودخلف وعده صورت گرفته در انتخابات نظام پزشکی با عذرخواهی قابل جبران نیست/ آقای معی

درخواست حذف اطلاعات

کاندیدا هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی گفت: از آقای معین که خودشان را منتسب به جریان اصلاح طلبي می دانند، بسیار بیشتر انتظار داشتم. وی که به استناد صحبت های منتشر شده، دنبال اصلاح یک انتخابات ساده هم نیستند، چطور دم از اصلاح طلبي و حل مشکلات جامعه پزشکی می زنند.
منبع : http://farsnews.com/13960501000771جریان چپ درگیر «شبه اصلاح طلبان»/فاضل میبدی: اصلاح طلبان در شهرستان ها علیه هم ف

درخواست حذف اطلاعات

نامه نیوز نوشت: عملکرد برخی از اصلاح طلبان در مجلس شورای ی و یا عزل و نصب هایی که مورد تایید اصلاح طلبان نیست، فعالان این جریان سیاسی را به فکر واداشته تا موضوع را آسیب شناسی کرده و به فکر راه حل باشند. آسیبی که از آن در تحت عنوان «شبه اصلاح طلبي» یاد می شود.
منبع : http://khabaronline.ir/detail/725729سیاست در ایران همواره تقسیم بر دو می شود/ واحد شدنی نیست

درخواست حذف اطلاعات

منظور اخلاقی و حس نوستالژیک و عاطفی آقای هاشمی را درک می کنیم اما جسارتا باید بگوییم از انکار اصلاح طلبي و اصول گرایی گاه فرصت طلبي برمی خیزد و اصلاح طلب یا اصول گرای واقعی بودن بهتر از فرصت طلبي و باری به هر جهتی است...
منبع : http://asriran.com/fa/news/551065/سیاست-در-ایران-همواره-تقسیم-بر-دو-می-شود-واحد-شدنی-نیستتوسلی: هم اصلاحاتی ها و هم اصولگرایان ریزش داشته اند

درخواست حذف اطلاعات

«بعد از پیروزی اصلاح طلبان در انتخایات مجلس ششم نظریه سیاسی اصلاح طلبي برخی از افراد، لایه های درون جریان اصلاح طلبي را دچار نوعی غرور سیاسی کرد. بدین معنی که افراد دچار نوعی تمامیت طلبي و نادیده گرفتن جریانات دیگر شدند و نتیجه آن دگرگونی رفتار آنها به رفتاری رادیکال بود که اتفاقات بسیاری را هم در مجلس ششم رقم زد و به قول معروف هزار دوست کم و یک دشمن زیاد.»
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/592654/توسلی-هم-اصلاحاتی-ها-و-هم-اصولگرایان-ریزش-داشته-اندفراتر از اصول گرایی، اصلاح طلبی و اعتدال گرایی

درخواست حذف اطلاعات

رئیس جمهور در مجلس شورای ی هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی گفت: ت دوازدهم فرای اصول گرایی، اصلاح طلبي و اعتدال گرایی است، اما به اصول، اصلاح و اعتدال اهمیت خواهد داد.
منبع : http://khabaronline.ir/detail/700018ترمیم سریال گوشی a500 f

درخواست حذف اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل ترمیم سریال گوشی a500 f با لینک مستقیم و پر سرعت . با این فایل شما میتوانید سریال اب شده یا نول شده a500fرا ترمیم نمود با لینک مستقیمترمیم سریال گوشی a500 f
منبع : http://surnafile.blogsky.com/1396/02/11/post-66305/ترمیم-سریال-گوشی-a500-f