تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

آمریکا ۲ شرکت مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد - جستجو

آمریکا ۲ شرکت مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد از بین کلیه محتوا، اطلاعات و اخبار سایتهای مرجع جستجو و نتایج آن به صورت خلاصه و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید.آمریکا، ۲ شرکت مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا در بیانیه ای روز پنجشنبه اعلام کرد یک فرد و دو شرکت مرتبط با کره شمالي را به فهرست سیاه تحريم ها اضافه کرده است.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/771266/آمریکا-۲-شرکت-مرتبط-با-کره-شمالی-را-تحریم-کردآمریکا ۱ فرد و ۲ شرکت مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا در بیانیه ای روز پنجشنبه اعلام کرد یک فرد و دو شرکت مرتبط با کره شمالي را به فهرست سیاه تحريم ها اضافه کرده است.
منبع : http://bultannews.com/fa/news/564731/آمریکا-۱-فرد-و-۲-شرکت-مرتبط-با-کره-شمالی-را-تحریم-کردتحریم های جدید آمریکا علیه 30 شرکت به دلیل ارتباط با ایران سوریه و کره شمالی

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خارجه آمريکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «در تاریخ 21 مارس (1 فروردین)، ایالات متحده تحريم هایی را بر 30 نهاد و فرد مرتبط با ایران، سوریه و کره شمالي تحت قانون عدم اشاعه وضع کرد.»
منبع : http://asrkhabar.com/fa/news/118746/تحريم-های-جدید-آمریکا-علیه-30-شرکت-به-دلیل-ارتباط-با-ایران-سوریه-و-کره‌شمالیآمریکا یک فرد و سه نهاد مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه (۲۴ مرداد) یک فرد و سه شرکت مرتبط با کره شمالي را در فهرست تحريم ها قرار داد.
منبع : http://dana.ir/News/1398598.htmlآمریکا یک فرد و سه نهاد مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه (۲۴ مرداد) یک فرد و سه شرکت مرتبط با کره شمالي را در فهرست تحريم ها قرار داد.
منبع : http://farsnews.com/13970524001262آمریکا۱فردو۲شرکت مرتبط باکره شمالی راتحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا در بیانیه ای روز پنجشنبه اعلام کرد یک فرد و دو شرکت مرتبط با کره شمالي را به فهرست سیاه تحريم ها اضافه کرده است.
منبع : http://jahannews.com/news/640430/آمریکا۱فردو۲شرکت-مرتبط-باکره-شمالی-راتحریممجازات جدید آمریکا علیه شرکت های روسی وچینی مرتبط با کره شمالی

درخواست حذف اطلاعات

امریکا اعلام کرد تحريم های جدیدی علیه افراد و شرکت های چینی و روسی مرتبط با کره شمالي اعمال کرد.
منبع : http://ilna.ir/fa/tiny/news-527186گابریل: اروپا و آمریکا باید به تحریم های روسیه ادامه دهند

درخواست حذف اطلاعات

وزیر خارجه آلمان از اروپا و آمريکا خواست به تحريم ها علیه روسیه ادامه دهند.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6020852/گابریل-اروپا-و-آمريکا-بايد-به-تحريم-های-روسيه-ادامه-دهنددرخواست چین از آمریکا برای لغو تحریم های مرتبط با کره شمالی از اشخاص و شرکت های

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خارجه چین از آمريکا خواست تحريم های کره شمالي که اشخاص و شرکت های چینی را شامل می شود، فورا لغو کند چراکه چنین اقداماتی بر روابط پکن-واشنگتن تاثیر منفی می گذارد.
منبع : http://farsnews.com/13960602300147آمریکا، ۹ فرد و شرکت مرتبط با سوریه را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا ۴ فرد و ۵ شرکت که ادعا می کند با دولت سوریه مرتبط هستند و از آن حمایت کرده اند را به فهرست تحريم های خود علیه این کشور اضافه کرد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/768556/آمریکا-۹-فرد-و-شرکت-مرتبط-با-سوریه-را-تحریم-کردآمریکا چند فرد و شرکت مرتبط با هواپیمایی ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دولت آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-273918آمریکا چند فرد و شرکت مرتبط با هواپیمایی ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دولت آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-273918آمریکا ۲ فرد و ۴ شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا نام ۲ فرد و ۴ شرکت مرتبط با ایران را در فهرست تحريم ها قرار داد.
منبع : http://eghtesadonline.com/fa/tiny/news-232688تحریم های جدید آمریکا علیه کره شمالی

درخواست حذف اطلاعات

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه (۲۴ مرداد) یک فرد و سه شرکت مرتبط با کره شمالي را در فهرست تحريم ها قرار داد.
منبع : https://parsine.com/fa/news/459541/تحريم-های-جديد-آمریکا-عليه-کره‌شمالیتحریم به حل مسائل کمک نمی کند

درخواست حذف اطلاعات

چین هشدار داد تحريم های جدید آمريکا علیه شرکت های چینی مرتبط با کره شمالي به همکاری ها با پکن درباره حل بحران کره شمالي کمکی نخواهد کرد.
منبع : http://bultannews.com/fa/news/515822/تحریم-به-حل-مسائل-کمک-نمی‌کندتحریم چند فرد و شرکت مرتبط با ایران توسط آمریکا

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/802339/تحریم-چند-فرد-و-شرکت-مرتبط-با-ایران-توسط-آمریکاتحریم های جدید امریکا علیه کره شمالی

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا نام ۱۶ فرد، ۹ نهاد و ۶ شرکت کشتی رانی مرتبط با کره شمالي را به لیست سیاه تحريم های این کشور اضافه کرد.
منبع : http://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3345265آمریکا تحریم های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با کره شمالی وضع کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا نام ۱۶ فرد، ۹ نهاد و کشتی مرتبط با کره شمالي را به لیست سیاه تحريم های این کشور اضافه کرد.
منبع : http://55online.ir/news/آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با کره شمالی وضع کردآمریکا، ۸ فرد و شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا روز دوشنبه نام ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/730249/آمریکا-۸-فرد-و-شرکت-مرتبط-با-روسیه-را-تحریم-کردآمریکا ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا روز دوشنبه نام ۳ فرد و ۵ شرکت مرتبط با روسیه را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/528380/آمریکا-۳-فرد-و-۵-شرکت-مرتبط-با-روسیه-را-تحریم-کردآمریکا چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://parsine.com/fa/news/432019/آمریکا-چند-فرد-و-شرکت-مرتبط-با-ایران-را-تحریم-کردآمریکا چند فرد و شرکت مرتبط با چند خطوط هوایی ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دولت آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://farsnews.com/13970303000914هشدار چین به آمریکا: تحریم به حل مسائل کمک نمی کند

درخواست حذف اطلاعات

چین هشدار داد تحريم های جدید آمريکا علیه شرکت های چینی مرتبط با کره شمالي به همکاری ها با پکن درباره حل بحران کره شمالي کمکی نخواهد کرد.
منبع : http://yjc.ir/fa/news/6215093/هشدار-چین-به-آمریکا-تحریم-به-حل-مسائل-کمک-نمی‌کندواکنش تحریمی آمریکا به کره شمالی

درخواست حذف اطلاعات

آمريکا تعدادی افراد و شرکت های مرتبط با کره شمالي را در لیست تحريم های جدید قرار داد.
منبع : http://parsine.com/fa/news/375832/واکنش-تحریمی-آمریکا-به-کره-شمالیآمریکا یک فرد و ۳ شرکت مرتبط با کره شمالی راتحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا تحريم های جدیدی در ارتباط با کره شمالي را اعمال کرد.
منبع : http://tabnak.ir/fa/news/825837/آمریکا-یک-فرد-و-۳-شرکت-مرتبط-با-کره‌شمالی-راتحریم‌-کردآمریکا ۲ فرد و ۴ شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا نام ۲ فرد و ۴ شرکت مرتبط با ایران را در فهرست تحريم ها قرار داد.
منبع : http://aftabnews.ir/fa/news/490584/آمریکا-۲-فرد-و-۴-شرکت-مرتبط-با-ایران-را-تحریم-کردآمریکا چند فرد و شرکت مرتبط با هواپیمایی ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دولت آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : https://mashreghnews.ir/news/858433/آمریکا-چند-فرد-و-شرکت-مرتبط-با-هواپیمایی-ایران-را-تحریم-کردتحریم چند فرد و شرکت مرتبط با هواپیمایی ایران

درخواست حذف اطلاعات

دولت آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://dana.ir/News/1366549.htmlآمریکا کره شمالی را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه (۲۴ مرداد) یک فرد و سه شرکت مرتبط با کره شمالي را در فهرست تحريم ها قرار داد.
منبع : http://jahannews.com/news/634524/آمریکا-کره-شمالی-تحریمآمریکا ۵ شرکت ایرانی دیگر را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا در ادامه اعمال تحريم های یکجانبه علیه ایرانیان و افراد و شرکت های مرتبط با ایران، 3 شخص خارجی و 5 شرکت ایرانی را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://fardanews.com/fa/news/767913/آمریکا-۵-شرکت-ایرانی-دیگر-را-تحریم-کردجزئیات تحریم های خزانه داری آمریکا علیه ۲ فرد و ۴ شرکت مرتبط با ایران

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا دو فرد و چهار شرکت مرتبط با ایران را به بهانه ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحريم قرار داد.
منبع : http://iscanews.ir/news/874380خزانه داری آمریکا چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را تحریم کرد

درخواست حذف اطلاعات

وزارت خزانه داری آمريکا روز پنجشنبه نام چند فرد و شرکت مرتبط با ایران را به فهرست تحريم های خود اضافه کرد.
منبع : http://irankhabar.ir/fa/doc/news/113197/خزانه-داری-آمریکا-چند-فرد-شرکت-مرتبط-ایران-تحریمهر آنچه تاکنون از هواوی آنر v9 می دانیم!

درخواست حذف اطلاعات

با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال 2017 باید منتظر موج اول رونمایی از پرچم داران توسط کمپانی های مختلف باشیم. انتظار می رود چند کمپانی های معروف پرچم دار آتی خودشان را در نمایشگاه mwc 2017 معرفی کنند، اما به نظر می رسد این هواوی است که اولین پرچم دار قدرتمند این سال خود را معرفی کرده است. هواوی […] نوشته هر آنچه تاکنون از هواوی آنر v9 می دانیم! اولین بار در پدیدار شد.
منبع : http://itresan.com/158323/هر-آنچه-تاکنون-از-هواوی-آنر-v9-می‌دانیم/.html