تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

هزار نکته شیمی شیری

آخرین مطالب و اخبار وبسایت هزار نکته شیمی شیری به صورت خودکار از سایت هزار نکته شیمی شیری دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.واکنش های تجزیه

درخواست حذف اطلاعات
ایده برگزیده شیمی نهمین جشنوارهشرح درس: واکنش تجزیه واکنشی است که در آن یک ماده به مواد ساده تر تبدیل می شود. در سمت چپ واکنش تجزیه همیشه یک ماده وجود دارد. واکنش های تجزیه مواد مختلف را می توان به چند گروه تقسیم کرد. 1- واکنش از دست دادن آب تبلور نمک ها؛ آب تبلور آبی است که در شبکه بلوری نمک ها مابین ذرات سازنده شبکه بلوری قرار دارد. واکنش تجزیه 2- واکنش تجزیه نیترات ها؛ محصول تجزیه نیترات ف ، نیتریت ف و گاز ا یژن است. واکنش تجزیه 3-واکنش تجزیه کربنات ها؛ تجزیه کربنات ها بر اثر گرما سبب آزاد شدن گاز دی ا ید کربن و ا ید ف می شود. واکنش تجزیه 4- واکنش تجزیه کربنات هیدروژن ف ؛ محصول این واکنش کربنات ف ، گاز دی ا ید کربن و آب است. واکنش تجزیه 5- واکنش تجزیه کلرات ها؛ فراورده واکنش تجزیه کلرات هر ف ، کلرید آن به همراه گاز ا یژن است. واکنش تجزیه در ادامه به چند واکنش تجزیه مهم ولی بدون قاعده اشاره می کنیم. 1- تجزیه متانول (متیل الکل): واکنش تجزیه 2- تجزیه آب: واکنش تجزیه 3- تجزیه جیوه (ii ) ا ید: واکنش تجزیه جیوه (ii) ا ید قرمز رنگ بر اثر گرما به جیوه ( آینه جیوه ای تشکیل شده بر دیواره داخلی لوله آزمایش) و ا یژن عنصری تجزیه می شود. توجه داشته باشید که بخارهای جیوه و ترکیب های آن سمی هستند. 4- تجزیه آمونیوم دی کرومات: واکنش تجزیهمنبع : http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/76
چند استثنا در الگوی کلی انرژی اولین یونش

درخواست حذف اطلاعات
image result for ‫انرژی یونش تبیان‬‎شکل 1 انرژی اولین یونش عناصر در ردیف دوم ج تناوبی را نشان می دهد. اگرچه انرژی اولین یونش در ح کلی با حرکت از چپ به راست ج تناوبی افزایش دارد، اما در این الگو دو تناقض مشاهده می شود: انرژی اولین یونش بور از بریلیوم کوچک تر است و ا یژن نیز اولین انرژی یونش کم تر از نیتروژن دارد. چند استثنا در الگوی کلی انرژی اولین یونش شکل 1: مقادیر انرژی یونش بر حسب تغییرات عدد اتمی این اثر می تواند با آرایش الکترون در این عناصر توضیح داده شود. زمانی که یک اتم بریلیوم یونیزه می شود، الکترون از اوربیتال 2s بیرون کشیده می شود، اما زمانی که اتم بور یونیزه می شود، الکترون اوربیتال 2p بیرون می آید: be: [he] 2s2 b: [he] 2s2 2p1 زمانی که نیتروژن و ا یژن یونیزه می شوند، الکترون ها باز هم از اوربیتال 2p بیرون کشیده می شوند: n: [he] 2s2 2p3 o: [he] 2s2 2p4 اما تفاوت مهمی در نحوه ی توزیع الکترون ها در این اتم ها وجود دارد. قاعده ی هوند پیش بینی می کند که هر 3 الکترون در اوربیتال 2p اتم نیتروژن، باید اسپین ی انی داشته باشند اما در یک اتم ا یژن، الکترون اضافی در یکی از اوربیتال های 2p جفت می شوند: چند استثنا در الگوی کلی انرژی اولین یونش قاعده ی هوند می تواند از این فرض که الکترون ها سعی دارند تا حد ممکن از هم دور باشند تا نیروی عه ی بین این دو ذره، کم ترین مقدار را داشته باشد، بهتر درک شود. بنابراین، 3 الکترون در اوربیتال های 2p نیتروژن، وارد اوربیتال های متفاوتی می شوند و اسپین آن ها در جهت ی انی قرار می گیرد. در ا یژن، ابتدا 3 الکترون مانند ح نیتروژن در اوربیتال های متفاوت قرار می گیرند ولی الکترون چهارم باید یکی از اوربیتال های 2p شده را انتخاب کند. نیروی عه بین این دو الکترون، زمانی کم ترین مقدار را خواهد داشت که این دو الکترون در یکی از اوربیتال ها با هم جفت شوند. با این وجود، هنوز هم مقداری عه ی اضافی بین این دو الکترون وجود دارد که این عامل باعث می شود برداشتن یک الکترون از یک اتم خنثای ا یژن، اندکی راحت تر باشد و این نتیجه با انتظار ما از مؤثر بودن تعداد پروتون های هسته ی اتم مطابقت ندارد.منبع : http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/65
تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله

درخواست حذف اطلاعات
image result for ‫عدد ا ایش‬‎تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله در مطلب قبل با مفهوم عدد ا ایش و استفاده از ساختار الکترون - نقطه ای ترکیب برای تعیین عدد ا ایش هر اتم آشنا شدید. در این جا قواعد مربوط به روش دوم در تعیین عدد ا ایش یعنی استفاده از معادله را با هم مرور خواهیم کرد. تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله درتعیین عدد ا ایش بدون استفاده از رسم ساختار الکترون - نقطه ای و با تشکیل معادله قواعدی به شرح زیر وجود دارد: 1ـ عدد ا ایش عنصرها در ح آزاد برابر صفر است. مانند: h2 ، cu، li و... 2ـ عدد ا ایش ا یژن معمولا برابر 1+ است.اما در هیدرید های ف ی عدد ا ایش آن برابر 1ـ است.هیدریدها ترکیباتی دارای یون هیدرید (h- ) هستند مانند: kh 3ـ عدد ا ایش ا یژن معمولا برابر 2ـ است. اما درh2o2، hof، of2 و o2f2 و... به ترتیب برابر 1+ ، 2+ ،صفر، 1- است. بد نیست بدانید که در یون o+2 که دیو یژنیل نام دارد عدد ا ایش ا یژن برابر (+1)/2 است هم چنین در ا ی ها مانند ko2 ، عدد ا ایش ا یژن(-1)/2 است. 4ـ عدد ا ایش ف ات همواره مثبت و برابر ظرفیت آن هاست. برای مثال در fe2(so4)3، ظرفیت آهن برابر 3 است پس عدد ا ایش آن نیز برابر 3+ می باشد. 5ـ عدد ا ایش یون های تک اتمی برابر بار یون است. برای مثال عدد ا ایش مس در cu+ برابر 1+ است. 6ـ عدد ا ایش فلوئور در ترکیب ها همواره برابر 1ـ است. زیرا فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر است. دقت داشته باشید که عدد ا ایش فلوئور در ح آزاد (f2) مانند دیگر عناصر برابر صفر است. 7ـ دیگر هالوژن ها (cl، br، i ) در ترکیب با عناصری که الکترونگاتیوی کمتری نسبت به آن ها دارند و یا الکتروپوزتیوتر هستند عددا ایش 1ـ دارند. 8ـ مجموع عدد ا ایش عنصر ها در یک مولکول برابر صفر و در یک یون برابر بار یون است. 9ـ در بین عناصر، گروهی وجود دارند که همیشه در ترکیب های خود فقط یک نوع عدد ا ایش دارند این عناصر به همراه عدد ا ایش آن ها به شرح زیر هستند: ف های گروه یک=1+ ف های گروه دو=2+ فلوئور=1ـ آلومینیوم=3+ اسکاندیم=3+ روی=2+ نقره=1+ مثال: در ترکیب های زیر عدد ا ایش اتم هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است را تعیین کنید؟ تعیین عدد ا ایش با روش تشکیل معادله نکته: برای تشکیل معادله در ترکیباتی که دارای یون های چند اتمی هستند، بار یون چند اتمی را قرار می دهیم.منبع : http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/67
سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی

درخواست حذف اطلاعات
درخشش دانش آموز استان فارسی در المپیاد جهانی شیمیسینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی در این درس، شما دانش آموزان با وارد شدن به مبحث سینتیک شیمیایی با موارد زیر آشنا خواهید شد: سینتیک شیمیایی مفهوم سرعت واکنش نحوه اندازه گیری آن تحلیل یکی از نمودارهای مربوط به سرعت واکنش تفاوت ترمودینامیک و سینتیک وقوع یک واکنش شیمیایی از طریق دو شاخه علم شیمی، ترمودینامیک و سینتیک بررسی می شود. علم ترمودینامیک «امکان» وقوع واکنش را بررسی نموده و تعیین می کند یک واکنش شیمیایی به صورت خود به خود انجام می شود یا خیر. در سینتیک «چگونگی» وقوع واکنش مورد بحث قرار می گیرد؛ به عبارتی سینتیک نشان می دهد اگر یک واکنش خود به خودی باشد، با چه سرعتی انجام می شود و چه عواملی روی سرعت آن تاثیرگذار هستند. برای مثال واکنش زیر را در نظر بگیرید: 2h2(g)+ o2(g)→ 2h2o(g) از نظر ترمودینامیکی امکان وقوع این واکنش وجود دارد اما از لحاظ سینتیکی در دمای 25 درجه سانتی گراد راه مناسبی برای انجام شدن این واکنش وجود ندارد. بنابراین خود به خودی بودن یک واکنش از دید ترمودینامیک به این معنا نیست که واکنش یاد شده بایستی سریع انجام شود. درخشش دانش آموز استان فارسی در المپیاد جهانی شیمی مفهوم سرعت واکنش سرعت واکنش کمیتی تجربی است. سرعت واکنش نسبت به یک ماده، به تعداد مول های تولید شده یا مصرف شده آن ماده در واحد زمان گفته می شود. سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی اگر بخواهیم سرعت واکنش را بدون در نظر گرفتن یک ماده خاص تعیین کنیم باید تعداد مول های تولید شده یا مصرف شده یک ماده شرکت کننده در واکنش را بر ضریب استوکیومتری آن ماده در معادله موازنه شده واکنش تقسیم کنیم. در یک واکنش شیمیایی سرعت واکنش نسبت به ماده ای بیشتر است که ضریب استوکیومتری بزرگتری داشته باشد. همچمین نسبت سرعت واکنش بر حسب دو ماده مختلف در آن واکنش، برابر است با نسبت ضرایب استوکیومتری آن مواد. در مواردی که فاز مواد شرکت کننده در واکنش گاز (g) یا محلول (aq) باشد می توان سرعت واکنش را بر حسب غلظت مولار (تعداد مول های ماده حل شونده در یک لیتر محلول) بیان کرد. یکای سرعت واکنش در این ح mol.l-1.min-1 است. غلظت مولار یک ماده را با قرار دادن نماد یا فرمول شیمیایی آن داخل کروشه مشخص می کنند. در واکنش زیر سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیایی سرعت واکنش مسلما نسبت به تولید co2(g) برابر 3×10-6 mol.l-1.min-1 است. زیرا این یکا برای مواد جامد که همواره غلظتشان عددی ثابت است قابل استفاده نیست. نمودارهای غلظت – زمان در واکنش های شیمیایی در نمودارهای غلظت – زمان، تغییرات غلظت مواد واکنش دهنده از آن جایی که رو به مصرف هستند نزولی است. در واکنش های کامل مقدار حداقل یکی از واکنش دهنده ها به صفر می رسد و نهایتا سرعت واکنش نیز صفر می شود. اما در واکنش های تعادلی غلظت واکنش ها نه به صفر بلکه به مقدار ثابتی می رسد.نمودار تغییر غلظت فراورده ها صعودی بوده چون در حال تولیدند. شمار اندکی از واکنش های شیمیایی همواره با سرعت ثابتی پیشرفت می کنند. پیشرفت به معنی کم شدن مقدار واکنش دهنده ها و زیاد شدن مقدار فراورده هاست. بیشتر واکنش های شیمیایی در آغاز سریع هستند. ( به جز واکنش های مرتبه صفر که در مطالب بعدی توضیح داده خواهد شد.) در نمودارهای غلظت – زمان شیب خط مماس بر منحنی در هر نقطه سرعت واکنش را در آن لحظه مشخص می کند. لازم به ذکر است سرعت تولید فراورده ها تابع غلظت خود فراوده ها نیست. سرعت واکنش رفت، بیانگر سرعت مصرف واکنش دهنده ها و سرعت تولید فراورده ها بوده که همگی تابع غلظت مواد واکنش دهنده است. در سوالاتی که نمودار غلظت – زمان مواد را می دهند و معادله واکنش را می خواهند، کافیست با توجه به صعودی و نزولی بودن هر منحنی، واکنش دهنده ها و فراورده ها شناخته شوند. سپس تغییرات غلظت (∆m ) مواد حساب شده و همگی بر کوچکترین ∆m تقسیم شوند تا ضرایب استوکیومتری مواد به دست آیند. تمرین: در واکنش ف آلومینیم با محلول هیدروکلریک اسید، سرعت واکنش نسبت به مصرف al در یک ظرف 2 لیتری برابر 0.6mol.s-1 است. سرعت تولید گاز h2 بر حسب mol.l-1.min-1 کدام است؟ 1) 54 2) 0.9 3) 108 4) 27 سینتیک شیمیایی، سرعت واکنش های شیمیاییمنبع : http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/70
موازنه واکنش های شیمیایی

درخواست حذف اطلاعات
موازنه واکنش های شیمیاییچکیده: برای موازنه معادله واکنش های شیمیایی روش های مختلفی وجود دارد که اصول همه آنها ی ان می باشد. یکی از متداول ترین این روش ها « روش وارسی» است که در کتاب درسی شیمی 3 نیز در حد ساده به آن پرداخته شده است. در اینجا ما نیز به توضیح موازنه واکنش ها به روش وارسی و یک روش دیگر می پردازیم. شرح درس: قانون پایستگی جرم: همه واکنش های شیمیایی از قانون پایستگی ماده یا قانون پایستگی جرم تبعیت می کنند. این قانون را به دو صورت می توان تعریف کرد: 1- در واکنش های شیمیایی نه اتمی به وجود می آید و نه اتمی از بین می رود، بلکه بر اثر انجام واکنش همان اتم ها به شیوه های دیگری به هم متصل می شوند. 2- در یک واکنش شیمیایی مجموع جرم واکنش دهنده ها و فراورده ها با هم برابر است. برای نشان دادن اینکه این قانون در یک معادله شیمیایی رعایت شده است باید آن معادله را موازنه کرد. موازنه واکنش های شیمیایی موازنه به روش وارسی: برای رسیدن به یک معادله موازنه شده باید تعداد اتم های هر عنصر در دو سوی معادله ی ان باشد. یکی از ساده ترین روش های موازنه روش وارسی می باشد. در این روش معمولا به ترکیبی که دارای بیشترین تعداد اتم است ضریب یک می دهند و بعد با توجه به تعداد اتم های آن ترکیب به مواد دیگر ضرایبی را می دهند تا تعداد اتم های هر عنصر در دو طرف معادله با هم برابر شوند. توجه داشته باشید که به هنگام موازنه نباید زیروندهای موجود در فرمول های شیمیایی واکنش دهنده ها یا فراورده ها را تغییر داد. مثال: موازنه واکنش های شیمیایی برای موازنه ابتدا به nh3 ضریب یک می دهیم: موازنه واکنش های شیمیایی حال تعداد اتم های n و h در سمت راست معادله مشخص شده است. اگر به h2 ضریب 3/2 و به n2 ضریب 1/2 بدهیم، تعداد اتم های هر دو عنصر در دو سوی معادله با هم برابر می شوند. موازنه واکنش های شیمیایی توجه: هر یک از ضرایب به کار رفته باید کوچک ترین عدد صحیح (غیر ری) ممکن باشند. بنابراین برای از بین بردن ضرایب ری هیدروژن و نیتروژن تمام ضریب ها را در 22 ضرب می کنیم. در نتیجه خواهیم داشت: موازنه واکنش های شیمیایی این معادله، معادله موازنه شده تولید آمونیاک است که در هر دو سوی آن تعداد اتم های هر عنصر با هم برابر است. روش دوم موازنه واکنش های شیمیایی: روش وارسی در سطوح بالاتر دارای قواعد پیچیده ای است که موازنه واکنش های شیمیایی را با مشکل رو به رو می کند. در اینجا به معرفی یک روش دیگر می پردازیم که می تواند برای موازنه واکنش های مشکل تر و واکنش های مطرح شده در آزمون ها به راحتی پاسخگو باشد. در این روش ابتدا باید عنصری را به عنوان عنصر آغازگر انتخاب کنیم. این عنصر باید شرایط زیر را داشته باشد: در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده وجود داشته باشد. تا حد امکان نباید در ساختار یک ماده تک عنصری باشد؛ مگر اینکه هیچ یک از عناصر شرط اول را نداشته باشند. اگر دو عنصر وجود داشته باشند که هر دوی آن ها شروط اول و دوم را دارند، موازنه را از عنصری آغاز می کنیم که در ساختار ترکیب پیچیده تری شرکت داشته باشد و زیروند بزرگ تری نیز داشته باشد. سپس عنصر آغازگر را موازنه می کنیم و بعد از آن نوبت به موازنه سایر عنصرها می رسد. نکته: در یک معادله شیمیایی، تعداد یون های چنداتمی مانند mno4- یا po43- و.... را به صورت یک گونه شیمیایی جدا در دو سوی معادله شمارش و موازنه کنید. مثال: موازنه واکنش های شیمیایی موازنه را با عنصر mn آغاز می کنیم زیرا mn در هر سمت واکنش فقط در ساختار یک ماده دیده می شود و و در ساختار ماده پیچیده تر وجود دارد. سپس عناصر k و h را موازنه می کنیم: موازنه واکنش های شیمیایی برای از بین بردن ضریب 1/2 کل ضرایب را در دو ضرب کرده و سپس ضریب ا یژن را تعیین می کنیم: موازنه واکنش های شیمیایی باز هم برای از بین بردن ضریب 1/2 یکبار دیگر کلیه ضرایب را در 2 ضرب می کنیم تا به معادله موازنه شده دست یابیم: موازنه واکنش های شیمیاییمنبع : http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/72
نام گذاری الکل ها

درخواست حذف اطلاعات
image result for ‫الکلها‬‎چکیده: از آنجایی که در فصل الکتروشیمی باید به ا ایش الکل ها بپردازیم لازم دانستیم ابتدا انواع الکل ها و روش نامگذاری آن ها را در این جا مرور کنیم. الکل ها گروهی از مواد آلی هستند که گروه عاملی آن ها هیدرو یل (-oh ) نام دارد و شکل کلی آن ها به صورت r-ohاست . r در واقع زنجیری کربنی است. انواع الکل ها: با توجه به وضعیت کربنی که عامل هیدرو یل به آن وصل می شود می توان الکل ها را به سه دسته تقسیم کرد: 1- الکل نوع اول : الکلی که در آن کربن متصل به عامل هیدرو یل، خود به یک کربن دیگر متصل باشد. 2- الکل نوع دوم: الکلی است که در آن کربن متصل به عامل هیدرو یل، خود به دو کربن دیگر متصل باشد. 3- الکل نوع سوم: الکلی است که در آن کربن متصل به عامل هیدرو یل، خود به سه کربن دیگر متصل باشد. نام گذاری الکل ها نام گذاری الکل ها: برای نام گذاری روش قدیمی و روش ایوپاک وجود دارد که به شرح هر یک می پردازیم. روش قدیمی: در این روش، نام گذاری بر وزن آلکیل الکل صورت می گیرد. یعنی ابتدا نام بنیان متصل به عامل هیدرو یل و سپس واژه الکل آورده می شود. اما توجه داشته باشید اگر تعداد کربن ها و یا شاخه های فرعی زیاد باشد، این روش مناسب نبوده و تنها باید از روش آیوپاک استفاده شود. نام گذاری الکل ها روش آیوپاک: در این روش ابتدا کربن های زنجیره اصلی را از سمتی که زودتر به گروه عاملی هیدرو یل می رسیم شماره گذاری می کنیم. سپس اگر شاخه ی فرعی روی زنجیره ی اصلی وجود داشت ابتدا شماره و نام شاخه ی فرعی را آورده و سپس شماره ی کربن متصل به عامل هیدرو یل و بعد تعداد کربن های زنجیر اصلی را بر وزن آلکانول می نویسیم. نام گذاری الکل هامنبع : http://shimidaneshakak.persianblog.ir/post/74