تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

مطالعات بیمارستان>>>> ۲۳۰ص

مطلب با عنوان مطالعات بیمارستان>>>> ۲۳۰ص از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مطالعات بیمارستان>>>> ۲۳۰ص

درخواست حذف اطلاعات
مطالعات بیمارستان>>>> ۲۳۰ص تاریخ ایجاد 22/02/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 230 قیمت: 16000 تومان تعدادمشاهده 24
مقدمه :۱
پیش گفتار:۲
بخش اول:۳
شکل های ساختمان :۵
۱-۱ سایت۸
۱-۱-۱-توصیف شهر تهران (اقلیم-تاریخ)۸
سیر تحول کاربری خدمات درمانی۸
سیر تحول استخوانبندی شهر تهران۹
موقعیت استقرار شهر و بستر طبیعی آن :۱۰
ارتفاع و شیب تهران :۱۰
توسعه ی شهر۱۱
۲-۱-۱ ز له:۱۲
بررسی احتمالی رویداد گسلش زمین لرزه ای :۱۲
حریم گسل زمین لرزه ای :۱۳
گسل شمال تهران :۱۳
۳-۱-۱ اقلیم۱۸
جاگیری ساختمان:۱۹
جاگیری ساختمان و طرح سایت :۲۰
پوشش گیاهی – بادشکن :۲۱
پوشش گیاهی – سایه درختان :۲۳
جاگیری ساختمان و طرح سایت :۲۳
فرم ساختمان :۲۴
فرم باز یا بسته ؟۲۵
راهبردهای طراحی ساختمان های باز :۲۶
توصیه های عمومی :۲۶
ترکیب معماری :۲۸
ارتباط ساختمان با زمین :۳۰
چیدمان عملکردی فضاهای داخلی (مناطق حرارتی) :۳۰
آفتابگیری و کنترل تابش :۳۱
آفتاب و سایه :۳۲
اندود و پوشش :۳۵
شیشه :۳۶
طرح بازشوها :۳۶
جهت گیری جنوبی :۳۷
جهت گیری شمالی :۳۸
جهت گیری شرقی-غربی :۳۹
۱-۲ دسترسی ها۴۱
جانمایی سایت در بافت :۴۲
موقعیت:۴۲
مساحت:۴۳
۲-۱ بافت منطقه۴۴
۳-۱ استفاده از زمین در حال حاضر۴۴
۴-۱ دید و منظر۴۴
بخش دوم: برنامه ریزی فیزیکی۴۵
۱-۲ جاگیری ساختمان در سایت۴۵
برسی سایت:۴۵
جهت تابش خورشید:۴۶
جهت وزش باد:۴۶
دسترسی به سایت:۴۷
ورودی های سایت:۴۷
نمونه های شکل گیری بنای بیمارستان (شمای کلی پلان) .۴۹
معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان :۴۹
بخش سوم:برنامه ریزی فیزیکی۵۴
۱-۳- ورودی و لابی :۶۰
ورودی اصلی:۶۰
۲-۳ داروخانه:۶۱
۳-۳-فضاهای مراقبتی :۶۳
۴-۳-عملکرد و ساختار :۶۳
۵-۳-طرح کلی اتاق ها :۶۳
۶-۳-گروه های پرستاری:۶۴
۷-۳-واحدهای مرطوب (تو و دستشویی):۶۵
۸-۳-کلینیک های روزانه(جراحی بیماران س ایی):۶۶
۹-۳-سوانح و اورژانس (a&e):69
۱۰-۳-تعیین حدود:۷۰
۱۱-۳-آزمایشگاه :۷۳
۱۲-۳-رادیولوژی :۷۵
۱۳-۳-پاتولوژی-سردخانه محل جنازه ها :۷۵
۱۴-۳-آشپزخانه:۷۶
۱-۱۴-۳-تدارک غذا:۷۶
۱۵-۳-رختشویی خانه:۷۷
۱۶-۳-بخش جراحی۷۷
۱-۱۶-۳-عملکرد و طرح کلی:۷۷
۲-۱۶-۳-فضاهای اصلی عمل جراحی۷۸
۳-۱۶-۳-امکانات قبل از عمل:۷۹
امکانات پس از عمل۸۰
۱۷-۳-بخش های بستری :۸۳
۱-۱۷-۳-فضاهای مراقبتی:۸۳
۲-۱۷-۳-بخش های مراقبت:۸۳
۳-۱۷-۳-فضای درمان مخصوص پزشکی داخلی۸۵
۴-۱۷-۳- ن و زایمان۸۵
۵-۱۷-۳-نوزادان و ک ن۸۷
۱۸-۳- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها۸۸
۱۹-۳- فضاهای تدارکاتی :۸۹
۲۰-۳- استانداردها۹۲
بخش چهارم:۱۴۳
بیمارستان ی گمنام :۱۴۶
برسی نمونه های خارجی:۱۴۷
بخش پنجم: مقدمات طراحی۱۷۶
دیاگرام ها۱۸۲
دیاگرام مسیر های ارتباطی پلان ها:۱۸۵
بخش ششم: مصالح ساختمانی۱۸۸
پلان زیر زمین ۲۰۵
پلان طبقه همکف۲۰۷
پلان طبقه اول۲۰۹
پلان طبقه دوم۲۱۱
پلان طبقه سوم۲۱۳
پلان طبقه چهارم۲۱۵
نمای شرقی بیمارستان۲۱۷
نمای جنوبی بیمارستان۲۱۸
نمای شمالی بیمارستان۲۱۹
نمای غربی بیمارستان۲۲۰
برش ب- ب۲۲۱
برش آ – آ۲۲۲
بخش هشتم: ع های ماکت۲۲۳
منابع :۲۳۰
کلمات کلیدی مرتبط:
رساله بیمارستان, ,مطالعات بیمارستان, , پروژه بیمارستان, ,پروپوزال رساله بیمارستان, , پایان نامه بیمارستان, ,پلان بیمارستان, , پاو وینت بیمارستان, , رایگان بیمارستان, , طراحی بیمارستان, , رساله پایان نامه معماری , رساله پایان نامه معماری, رساله معماری, پروپوزال, دان, مقالات مرتبط در این دسته مطالعات طراحی مجموعه توانبخشی بیماری های روانی - طراحی معماری تیمارستان مطالعات و نقشه های طرح نهایی بیمارستان تخصصی ک ن رساله طراحی بیمارستان قلب و عروق رساله طراحی مجتمع فرهنگی و آموزشی توانبخشی کم بینایان و نابینایان رساله طراحی مرکز انتقال خون،مطالعات معماری رساله طراحی مرکز درمان بیماران خاص،مطالعات معماری مطالعات طراحی مرکز مشاوره و درمان افسردگی با رویکرد فضاهای شاد و سرزنده مطالعات طراحی بیمارستان 64 تختخوابی رساله طراحی بیمارستان طرح نهایی بیمارستان, مطالعات -معماری بیمارستان, مطالعات -معماری درمانگاه و کلینیک تخصصی, مطالعات -معماری مطالعات طراحی مرکز درمانی بیماران سرطانی با رویکرد روانشناسی محیطی مطالعات مجتمع درمانی - بیمارستان تخصصی بیماریهای پوستی ترمیمی و جراحی پلاستیک رایگان مطالعات بیمارستان ک ن پروژه معماری طراحی ساختمان پزشکان بیمارستان مطالعات طراحی و معماری مرکز مشاوره و روان درمانیمنبع : http://rnbpp.persianblog.ir/post/4862