تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

زهره و ماه

مطلب با عنوان زهره و ماه از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.زهره و ماه

درخواست حذف اطلاعات
زهره و ماهزهره را دیدم گر از چاک گریبان تومنماه را هم باز دیدم روی دامان تومناین دل دیوانه ام دیگر کجا گیرد قرارتابرون از دیدم راز پنهان تو منزهره در مهتاب مه دارد فروغ دیگریشام تارم را نما مهتاب قربان تو منگر که با هم زهره و مه را به بر گیرم شبیداد خود بستانم از شب های هجران تو منمی رسد روزی که طوفانی شوی دریای نورتا بگیرم کام خود زامواج طوفان تو منآسمانا سوختم از آتش خورشید تو کی شود لب تر کنم از آب باران تو منخواندم از آهنگ قلبت سختی پیمان توای بنازم نازنینا عهد و پیمان تو منمی دهد بوی جنون اوراق دیوانم از آنچون خبر دارم زشام تار زندان تو منزهره و مه را کنی پنهان تو از چشم رهاباز بینم نور آن ها را به چشمان تو من علی میرزائی (رها)منبع : http://raha2231.blogsky.com/1397/10/21/post-291/زهره-و-ماه