تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

موزیک ما

آخرین مطالب و اخبار وبسایت موزیک ما به صورت خودکار از سایت موزیک ما دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4.2 امتیاز : 84.0/100تعداد رأی: 5( امتیاز : 84.0/100 - 5 رأی)(5 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 4( امتیاز : 80.0/100 - 4 رأی)(4 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 3.666665 امتیاز : 73.3/100تعداد رأی: 3( امتیاز : 73.3/100 - 3 رأی)(3 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 3.666665 امتیاز : 73.3/100تعداد رأی: 3( امتیاز : 73.3/100 - 3 رأی)(3 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 3.666665 امتیاز : 73.3/100تعداد رأی: 3( امتیاز : 73.3/100 - 3 رأی)(3 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
مالیخولیا

درخواست حذف اطلاعات
خواننده: یونس علیپورکاور ویدیو: آهنگساز: امیرعباس گلابترانه سرا: امیر ارجینیتنظیم کننده: پیام شفاهیکارگردان: مجید صفارآدرس فایل 480: http://dl.musicema.com/video/younes%20alipour/malikhoolia/younes%20alipour%20...آدرس فایل 720: http://dl.musicema.com/video/younes%20alipour/malikhoolia/younes%20alipour%20...آدرس فایل 1080: http://dl.musicema.com/video/younes%20alipour/malikhoolia/younes%20alipour%20...منبع : http://musicema.com/Younes-Alipour-Malikhoolia-Video
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 1( امتیاز : 80.0/100 - 1 رأی)(1 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 1( امتیاز : 80.0/100 - 1 رأی)(1 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
مرو

درخواست حذف اطلاعات
با مجوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شماره 941/00926/ت/97/02 خواننده: بیدادکاور ویدیو: آهنگساز: بیدادترانه سرا: احمد امیرخلیلیتنظیم کننده: بیدادمیکس و مستر: آرش پاکزادتهیه کننده: حمید خسروبیگیآدرس فایل 480: http://dl.musicema.com/video/bidad/maro/bidad%20-%20maro%20[480].mp4آدرس فایل 720: http://dl.musicema.com/video/bidad/maro/bidad%20-%20maro%20[720].mp4آدرس فایل 1080: http://dl.musicema.com/video/bidad/maro/bidad%20-%20maro%20[1080].mp4ناشر: ندای سروشانمنبع : http://musicema.com/Bidad-Maro-Video
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 1( امتیاز : 80.0/100 - 1 رأی)(1 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
مروری بر کنسرت های خارجی در ایران

درخواست حذف اطلاعات
موسیقی ما - یکی، دو سالی می شود که تهیه کننده ها برای دعوت از گروه های خارجی در ایران رقابت تنگاتنگی با هم دارند اما حضور این هنرمندان در ایران، به سال ها پیش باز می گردد؛ زمانی ایران میزبان هنرمندانی نظیر سالوادور دالی، دوک الینگتون، آدامو، پل مک کارتنی که هشت سال پس از تشکیل گروه «بیتلز» یعنی سال 1347 در مسیر بازگشت از هند، دو روز در تهران توقف داشت، الیزابت تیلور، فرانک سیناترا که آذر سال 1354، دو روز در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی به نفع نابینایان ایرانی روی صحنه رفت، دمیس روسس که اوایل دهه 50 در تهران کنسرت برگزار کرد و بسیاری دیگر بود که تهران تبدیل به پاتوق آنها شده بود.

بعد از آن اما سیستم متفاوتی در پیش گرفته شد و حجم زیادی از هنرمندان نوستالژیک مردم ایران که موسیقی شان سال ها توسط صدا و سیما پخش می شد، به سمت این کشور سرازیر شدند. البته یکی از فعال ترین های این حوزه رامین صدیقی است که سال ها است روی بخش بین الملل تمرکز کرده و هنرمندانی را به ایران دعوت می کند که شاید همه آنها در میان عموم مردم پرطرفدار نباشند اما بار فرهنگی زیادی را به دوش می کشند و در این گزارش هم اشاراتی به این موضوع شده است اما به نظر می رسد باید در پرونده ای جدا به طور مفصل به این موضوع پرداخت.

حالا این گزارش (که صرفاً به اتفاق هایی پرداخته که توسط بخش خصوصی انجام شده) قصد دارد نگاهی اجمالی به حضور هنرمندان در ایران، از سال های دور تا همین امسال بپردازد که در این مسیر با افرادی مثل رامین بهنا، رضا صادقی، علی پهلوان، رامین صدیقی و محسن رجب پور درباره وجوه مختلف این جریان گفت وگو کردیم و نگاهی به اتفاقات پیرامون کیتارو، کریس دی برگ، شیلر، لودوویکو اینائودی، یانی، کولی های اسپانیایی، اولافور آرنالدز، ریچارد کلایدرمن، خوان مارتین و... برای حضور در ایران انداختیم.

در این میان پرسش هایی نظیر این که اقتصاد این کنسرت ها در ایران چقدر است، بار فرهنگی این کنسرت ها برای مردم ما چیست، لغو اجراها چه تأثیری می تواند داشته باشد و... مطرح شد و البته این موضوع مهم که واقعاً دلیل استقبال و تمدیدهای پی در پی این کنسرت ها چیست که با نظرات جالب و بعضاً متحیرکننده ای روبه رو شدیم.اثری از: سایت موسیقی ماگزارش: فرزان صوفیکاور ویدیو: تهیه کننده: پایگاه خبری - تحلیلی «موسیقی ما»مدیر تولید: فرزان صوفیتصویر: سینا عدلیتدوین گر: هومن جهرمیآدرس فایل 480: http://dl.musicema.com/video/musicema/reports/concert%20khareji/ejraye%20khar...آدرس فایل 720: http://dl.musicema.com/video/musicema/reports/concert%20khareji/ejraye%20khar...نگاهی به اقتصاد، تمدیدهای پی درپی، لغو و حواشی حضور آرتیست های خارجی در ایرانمنبع : http://musicema.com/Foreign-Concerts-In-Iran
عشق جان

درخواست حذف اطلاعات
امین رستمیعکس: لینک مطلب: http://www.musicema.com/amin-rostami-eshgh-janمطلب: عشق جانمنبع : http://musicema.com/node/354436
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 1( امتیاز : 80.0/100 - 1 رأی)(1 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 1( امتیاز : 80.0/100 - 1 رأی)(1 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
پادکست تابستانی موسیقی ما

درخواست حذف اطلاعات
سلمان قلمدارانعکس: لینک مطلب: http://www.musicema.com/salman-qalamdaran-summer-podcast-e01منبع : http://musicema.com/node/354272
ماه پیشانو

درخواست حذف اطلاعات
با مجوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شماره 968/00953/ت/97/04 خواننده: حامد فقیهیکاور ویدیو: آهنگساز: حامد فقیهیآدرس فایل 480: http://dl.musicema.com/video/hamed%20faghihi/mah%20pishano/hamed%20faghihi%20...آدرس فایل 720: http://dl.musicema.com/video/hamed%20faghihi/mah%20pishano/hamed%20faghihi%20...آدرس فایل 1080: http://dl.musicema.com/video/hamed%20faghihi/mah%20pishano/hamed%20faghihi%20...منبع : http://musicema.com/Hamed-Faghihi-Mah-Pishano
شال

درخواست حذف اطلاعات
امتیاز: select ratinggive شال 1/5give شال 2/5give شال 3/5give شال 4/5give شال 5/5 4 امتیاز : 80.0/100تعداد رأی: 1( امتیاز : 80.0/100 - 1 رأی)(1 رأی) خواننده: کاوه آفاقترانه سرا: کاوه آفاق، علی توده فلاحآهنگساز: کاوه آفاقتنظیم کننده: کاوه آفاق، آرین نایینی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، پدرام آزادنوازنده ها: آرین نایینی، کاوه آفاق، آرمان مهربان، پیام زمانی، اشکان دباغ، شهاب آفاقی، مهرداد حامدی، آندره حاجیان ضبط: استودیو شخصی آرمان مهربانمیکس و مسترینگ: احسان سبحانی، آرمان مهربان، اشکان دباغ، پدرام آزادژانر: سایر ژانرهاتهیه کننده: محمدحسین توتونچیانمدیراجرایی: محسن هردانانتشارات: ققنوسعکس: امیرهوشنگ امیرشکاریطراح جلد: مسعود ذاکری (لیمر گرافیک)تعداد قطعات: 10فصل: تابستانماه انتشار: تیرسال انتشار: 1397صفحه عوامل آلبوم: کاوه آفاقمنبع : http://musicema.com/node/354387
فقط باش

درخواست حذف اطلاعات
ناصر زینلیعکس: لینک مطلب: http://www.musicema.com/naser-zeynali-faghat-bashمطلب: فقط باشمنبع : http://musicema.com/node/354394
ماه پیشانو

درخواست حذف اطلاعات
با مجوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد به شماره 968/00953/ت/97/04 خواننده: حامد فقیهیکاور ویدیو: آهنگساز: حامد فقیهیآدرس فایل 480: http://dl.musicema.com/video/hamed%20faghihi/mah%20pishano/hamed%20faghihi%20...آدرس فایل 720: http://dl.musicema.com/video/hamed%20faghihi/mah%20pishano/hamed%20faghihi%20...آدرس فایل 1080: http://dl.musicema.com/video/hamed%20faghihi/mah%20pishano/hamed%20faghihi%20...منبع : http://musicema.com/Hamed-Faghihi-Mah-Pishano
هلهله

درخواست حذف اطلاعات
حمید هیرادعکس: لینک مطلب: http://www.musicema.com/hamid-hiraad-helheleمطلب: هل هلهنوع مطلب: trackمنبع : http://musicema.com/node/354255