تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

نقد سلبی و ایجابی یعنی چه؟

مطلب با عنوان نقد سلبی و ایجابی یعنی چه؟ از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نقد سلبی و ایجابی یعنی چه؟

درخواست حذف اطلاعات
نقد سلبی و ایجابی یعنی چه؟

نقد یعنی تمییز و تشخیص درست از نادرست ؛ و سلب یعنی نفی و منفی نمودن ؛ و ایجاب یعنی اثبات ومثبت نمودن. اگر ی در روند نقد ، فقط عیوب و نقاط منفی یک امر را بیان داشت و فقط دست به ت یب زد، او نقد سلبی نموده است ؛ امّا اگر هم عیوب و نقاط منفی را بیان داشت و هم خوبی ها و نقاط مثبت را برشمرد و هدفش تقویت مثبتها و رفع عیبها بود ، نه ت یب ، نقد ایجابی نموده است.منبع : http://hezartooyeyekzan.blog.ir/1397/10/19/نقد سلبي و ايجابي يعني چه؟