تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

صندوق ذخیره دوستان - اردیبهشت ماه 1396

مطلب با عنوان صندوق ذخیره دوستان - اردیبهشت ماه 1396 از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.صندوق ذخیره دوستان - اردیبهشت ماه 1396

درخواست حذف اطلاعات
بنام خدا تاریخ : 25/01/96 قابل توجه اعضاء محترم صندوق ذخیره دوستان (1 ) با سلام ؛ بدینوسیله ج مبالغ اقساط وام وپس انداز اعضاء محترم مربوط به اردیبهشت ماه 1396 قابل پرداخت به حساب شماره : 661670010 به اطلاع می رسد. خواهشمند است طبق روال معمول پس از پرداخت ؛ سند پرداخت وجه را به یکی از اعضاء هیئت مدیره تحویل نمائید. با تشکر- هیئت مدیره صندوق ذخیره دوستان مانده اقساط وام با احتساب ورات این ماه جمع مبالغ قابل پرداخت قسط شارژ قسط پس انداز قسط وام شماره پرسنلی شماره حساب ردیف 140,240,000 5,920,000 0 1,000,000 4,920,000 637782 127-128 1 61,360,000 2,860,000 0 500,000 2,360,000 637792 105 2 32,310,000 4,800,000 0 1,000,000 3,800,000 637818 116-117 3 9,150,000 2,330,000 0 500,000 1,830,000 637805 108 4 30,450,000 2,530,000 0 500,000 2,030,000 637803 112 5 1,750,000 2,250,000 0 500,000 1,750,000 638706 102 6 77,710,000 5,200,000 0 1,000,000 4,200,000 666433 129-130 7 94,380,000 7,610,000 0 1,500,000 6,110,000 670629 124-125-126 8 97,240,000 5,420,000 0 1,000,000 4,420,000 66379 120-121 9 45,570,000 2,670,000 0 500,000 2,170,000 751278 111 10 25,870,000 2,490,000 0 500,000 1,990,000 635498 119 11 51,520,000 2,740,000 0 500,000 2,240,000 639501 131 12 20,330,000 4,680,000 0 1,000,000 3,680,000 638257 104-109 13 38,600,000 4,860,000 0 1,000,000 3,860,000 638258 114-115 14 11,100,000 4,580,000 0 1,000,000 3,580,000 638392 106-133 15 67,990,000 5,120,000 0 1,000,000 4,120,000 638379 122-123 16 75,900,000 5,250,000 0 1,000,000 4,250,000 627610 107-134 17 58,000,000 2,820,000 0 500,000 2,320,000 642107 110 18 3,540,000 2,270,000 0 500,000 1,770,000 666496 101 19 21,450,000 2,450,000 0 500,000 1,950,000 657434 118 20 17,190,000 2,410,000 0 500,000 1,910,000 537652 113 21 54,720,000 2,780,000 0 500,000 2,280,000 637824 132 22 5,370,000 2,290,000 0 500,000 1,790,000 641832 103 23 لطفاً مبالغ پرداختی را به حساب 661670010 واریزنمائید. با تشکر.
بنام خدا تاریخ : 25/01/96 قابل توجه اعضاء محترم صندوق ذخیره دوستان (2 ) با سلام ؛ بدینوسیله ج مبالغ اقساط وام وپس انداز اعضاء محترم مربوط به اردیبهشت ماه 1396 قابل پرداخت به حساب شماره : 661670010 به اطلاع می رسد. خواهشمند است طبق روال معمول پس از پرداخت ؛ سند پرداخت وجه را به یکی از اعضاء هیئت مدیره تحویل نمائید. با تشکر- هیئت مدیره صندوق ذخیره دوستان مانده اقساط وام با احتساب ورات این ماه جمع مبالغ قابل پرداخت قسط شارژ قسط پس انداز قسط وام شماره پرسنلی شماره حساب ردیف 21,450,000 2,450,000 0 500,000 1,950,000 537652 135 1 25,870,000 2,490,000 0 500,000 1,990,000 670629 136 2 23,640,000 2,470,000 0 500,000 1,970,000 615472 137 3 35,190,000 2,570,000 0 500,000 2,070,000 637782 138 4 28,140,000 2,510,000 0 500,000 2,010,000 637824 139 5 37,620,000 2,590,000 0 500,000 2,090,000 638257 140 6 42,600,000 2,630,000 0 500,000 2,130,000 638379 141 7 40,090,000 2,610,000 0 500,000 2,110,000 1320 142 8 45,570,000 2,670,000 0 500,000 2,170,000 638258 143 9 45,570,000 2,670,000 0 500,000 2,170,000 1313 144 10 30,450,000 2,530,000 0 500,000 2,030,000 p.y 145 11 51,520,000 2,740,000 0 500,000 2,240,000 638392 146 12 58,000,000 2,820,000 0 500,000 2,320,000 666496 147 13 61,360,000 2,860,000 0 500,000 2,360,000 639501 148 14 68,320,000 2,940,000 0 500,000 2,440,000 1307 149 15 71,920,000 2,980,000 0 500,000 2,480,000 668688 150 16 0 500,000 0 500,000 0 657434 151 17 0 2,230,000 0 500,000 1,730,000 627610 152 18 1,750,000 2,250,000 0 500,000 1,750,000 638706 153 19 9,150,000 2,330,000 0 500,000 1,830,000 1342 154 20 3,540,000 2,270,000 0 500,000 1,770,000 638392 155 21 5,370,000 2,290,000 0 500,000 1,790,000 662032 156 22 7,240,000 2,310,000 0 500,000 1,810,000 638258 157 23 54,720,000 2,780,000 0 500,000 2,280,000 1343 158 24 58,000,000 2,820,000 0 500,000 2,320,000 1339 159 25 64,800,000 2,900,000 0 500,000 2,400,000 1318 160 26منبع : http://doostan73853.blogsky.com/1396/01/18/post-28/صندوق-ذخیره-دوستان-اردیبهشت-ماه-1396