تیتر یاب جدیدترین مطالب و اخبار فارسی

سوال: لوگین کردن در سایت

مطلب با عنوان سوال: لوگین کردن در سایت از وبسایتهای مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه مطالب نمایش داده شده شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.سوال: لوگین کردن در سایت

درخواست حذف اطلاعات
protected void validateuser(object sender, eventargs e) { int iduser = 0; using (sqlconnection con = new sqlconnection(dal.utility.connection_string())) { using (sqlcommand cmd = new sqlcommand("validate_user")) { ...منبع : http://barnamenevis.org/showthread.php?542426-لوگین-کردن-در-سایت&goto=newpost